.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อค./003 19 ต.ค. 2558   ขอให้ช่างไปชี้แนวเขตทางสาธารณะ บริเวณด้านหลังข้าง มหาวิทยาลัยมกุฎฯ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 20 สำนักการช่าง
ฟ./077 19 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ริมบึงแก่นนคร ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./076 19 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 เกือบสุดซอย ตรงหน้าอู่ 1 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./029 19 ต.ค. 2558   ขอลอกท่อระบายน้ำ ทุก ๆซอย ภายในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซ.ศรีจันทร์ 43 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./009 19 ต.ค. 2558   ทางเดินทรุดตัว เป็นโพรงขนาดใหญ่ บริเวณ หน้าร้าน Dsport ถ.กัลปพฤกษ์ ใกล้เซเว่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./015 19 ต.ค. 2558   สุนัขเสียงดัง กลิ่นเหม็น และกลิ่นเหม็นของเป็ด ข้างหอพักเลี้ยงสุนัข 4-5 ตัว และเห่าเสียงดัง และกลิ่นมูลสุนัขส่งกลิ่นเหม็นเวลาฝนตก จะเหม็นมาก และหลังหอพักจะเลี้ยงเป็ด มีกลิ่นคาวคละคลุ้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./016 19 ต.ค. 2558   กลิ่นควันรบกวน จากเตาถ่าน ในชุมชนโนนทัน 7 ใกล้บริเวณ เลขที่ 45/2 ถ.ดอกคูณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./027 19 ต.ค. 2558   ป้ายซอยชำรุด บริเวณซอยพิมพสุต 4 เกรงจะล้มเกิดอันตราย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./008 19 ต.ค. 2558   ถนนทรุดเป็นหลุม ถ.พิมพสุต ก่อนเข้าโรงหนังปริ๊นซ์ ตรงข้ามบริษัท ยามอินดาสตี้ เป็นหลุมยาวมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./007 19 ต.ค. 2558   ฟุตบาทชำรุด บริเวร หน้าร้านเกมส์ ถ.กัลปพฤกษ์ ตรงข้ามพิมานคอนโด 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./075 19 ต.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./074 19 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 6/6 ถ.เหล่านาดี ทิศเหนือ เลขที่ 88/20 ต้นหว้ารีสอร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./026 19 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไ้ม้ บริเวณหน้าวรพร อพาร์ทเม้นต์ ซอย อดุลยาราม 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./014 19 ต.ค. 2558   กลิ่นเหม็นจากคอกเป็ด อู่ซ่อมรถ เอ็นพีมอเตอร์ เลี้ยงเป็ดโดยทำคอกเป็ดติดชิดหลังบ้าน ทำให้มีกลิ่นเหม็น อย่างรุนแรง ตั้งแต่ตื่นนอน จนตลอดทั้งวัน เลขที่ 90/96 ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./028 19 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยวุฒาราม 10 ตรงหน้าบ้านขนุนเรไร ฝาท่อและบ่อพักชำรุด ติดกัน 3 บ่อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./027 19 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขนาด 70*80 จำนวน 1 ฝา ซอย 2/3 ชุมชนธารทิพย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./026 19 ต.ค. 2558   ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนข้างร้านโอเสริมสวย ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธารทิพย์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อค./012 19 ต.ค. 2558   รบกวนเข้าตรวจสอบการต่อเติมบ้านของ ข้างบ้าน ที่ใช้กำแพงร่วมกัน ว่าผิด พรบ. อาคารหรือไม่ หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งกลับมาเป็นเมลล์ด้วยครับ เพื่อผมจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป เนื่องจากในตอนต่อเติม ไม่ได้เอาเอกสารยินยอมมาให้เซ็นต์ครับ สำนักการช่าง
อช./025 19 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ซอย 2/5 ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./013 19 ต.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณบ้านประธานชุมชนแก่นนคร จำนวน 6 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./024 19 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ในชุมชนธนาคร ซอยประชาสโมสร 44 เลขที่ 226/79 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./023 19 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ตลอดหน้าอาคารสรรพากร และบ้านเลขที่ 3/983การเคหะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./025 19 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอนามัย 1 และซอย อนามัย 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./073 19 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณซอยโพธิสาร 2 เลยแยกไปศาลเจ้าปู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./072 19 ต.ค. 2558   ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ ป้อม อปพร.ชุมชนเทพารักษ์ 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./024 19 ต.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้า รพ.กรุงเทพ ถ.มะลิวัลย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./071 19 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยคำเสถียร และหน้าบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ สามเหลี่ยม 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./070 19 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 7 ถ.หน้าเมือง จำนวน 6 จุด 1.หลอดยาวข้างบ้านเลขที่ 906-608 2.หลอดสั้นหน้าบ้านเลขที่ 914 จุดที่ 3-4 หลอดสั้นยาว จุดที่ 5-6 หลอดยาว 2 หลอด หน้าบ้านเลขที่196/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./006 18 ต.ค. 2558   มีหลุมยุบยาว 4 เมตร กว้าง 30 ซม. หลุมค่อนข้างลึก เป็นอันตรายแก่ชีวิต บริเวณ 4 แยก ถ.หน้าเมือง ตัดกับถ.พิมพสุต (ห่างจาก ถ.หน้าเมืองมาทางโรงแรมบุษราคัมประมาณ 50 ม.) (ตามรูปจะมีกรวยสีส้มเป็นที่สังเกตุ ) แก้ไขด่วนก่อนที่จะมีผู้ได้รับอันตราย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./011 17 ต.ค. 2558   มีปัญหาทางแยกขึ้นซอย52เพราะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มาทำถนนซอย52เป็นพนังกั้นน้ำทำให้ถนนสูงขึ้นทำให้ถนนแยกซอยชันมากสัญจรลำบากจึงอยากจะให้ทางเทศบาลมาทำสโลบลาดเอียงให้ด้วยบริเวณที่จะทำเลยแยกซ12นาฬิกามาประมาณ100เมตรเข้าออกลำบากมาก นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]