.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กุมภาพันธ์ 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./019 26 พ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ เลขที่ 103/7 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 3 ต้นไม้ข้างบ้าน หลังริมสุด
ท./069 26 พ.ย. 2558   ท่อระบายน้ำแตก เลขที่ 44/211 ซอยพัทยา 1 บ้านขันทอง ท่อแตก สำนักการช่าง
ฟ./242 26 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ บ้านเลขที่ 130/14 ถ.โพธิสาร ถึง สุพรรณิการ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./241 26 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ร้านยูบาร์ ขอนแก่น ตั้งแต่ร้าน บีกิน ถึง ร้านยูบาร์ ข้างโรงแรมพูลแมน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./039 26 พ.ย. 2558   ขอถังขยะ หน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 222/43 ถ.จอมพลพัฒนา จำนวน 2 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./040 26 พ.ย. 2558   พ่นยุง บริเวณ ซอยข้างหมอ สงวนศักดิ์ ถ.กลางเมือง แยกโต้รุ่งรื่นรมย์ ฝั่งตรงข้ามร้านลิ้มขอนแก่น มีซอยเข้าไป ( กรุณาโทร ช่วงเช้า ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./009 25 พ.ย. 2558   ช้างเร่ร่อนตัวเล็กๆออกเดินขอเงินกับนักท่องเที่ยวทั่วเมืองขอนแก่นไม่เข้าใจว่าเทศบาลนครขอนแก่นถึงไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยเกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายผิดหวังจริงๆ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./240 25 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.เลขที่ 138/1 บ้านคุณแม่ทองคำ 2.บ้านคุณสำเนียง ขันซ้าย ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./068 25 พ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก จำนวน 6 ฝา ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/2 แตกอยู่กลางซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./239 25 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย พระชัย ถ.มิตรภาพ จำนวน 3 เสา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./018 25 พ.ย. 2558   ขอกำลัง อปพร.งานลอยกระทง จำนวน 4 คน ในชุมชนศรีฐาน 1 ริมบึงหนองบอน
ฟ./238 25 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด เลขที่ 3/437 ซอย 4 และ 3/299 ซอย 8 การเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./237 25 พ.ย. 2558   ขอเพิ่มโคมไฟ 1 จุด บริเวณ เลขที่ 666/91 ถ.กลางเมือง ซอย 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./236 25 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด 1.คอกม้า และซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./235 25 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 670/51 ถ.กลางเมือง ซอย 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./234 25 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเพ้งเนื้อย่าง และเลขที่ 666/87 ถ.กลางเมือง ซอย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./063 25 พ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 222/43 ถ.จอมพลพัฒนา หมู่บ้านจอมพล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./233 25 พ.ย. 2558   ขอไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 4 ดวง เพื่อใช้ในงานลอยกระทง ชุมชนศรีฐาน 1 บริเวณบึงหนองบอน วันที่ 25 พ.ย. 2558 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./067 24 พ.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอย10/9ถนนเหล่านาดีหน้าบ้านเลขที่89/15เป็นบ้านของนางราชนิกูล แสงเนียม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./038 24 พ.ย. 2558   เก็บขยะ บริเวณซอย ชาตะผดุง 5 ขยะล้น และอุดตันท่อ ซอยโรงแรมลาวิลล่า โรงแรมสตูดิโอ และขอถังขยะ 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./232 24 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 บริวณ ถ.ประสานมิตร ซอยสุขสบาย ถ.ปรีชาประสิทธิ์ และที่ทำการชุมชนสามเหลี่ยม 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./016 24 พ.ย. 2558   เศษวัสดุ ปูน หล่นลงในพื้นที่ข้างเคียง จากการก่อสร้าง กำลังก่อสร้างโรงแรม แต่ไม่มีที่กั้น หรือรั้วรอบๆ บริเวณ ที่ก่อสร้างทำให้เกิดความเดือดร้อน คือ ขณะเทปูน ปูนได้กระเด็นหล่นลงรถยนต์ ซึ่งรถยนต์ได้จอดอยู่ในพื้ที่ส่วนบุคคล และหล่นโดนร้านกาแฟ ได้รับความเสียหาย และวางสิ่งของก่อสร้างเลยมา บางส่วน บริเวณ เลขที่ 88/143 ซอย เหล่านาดี 10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./231 24 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.ชาตะผดุง และ ถ.ชัยพฤกษ์ หน้าโรงเรียนโนนทัน ดับ 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./230 24 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 446/5 ซอยกลางเมือง 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./229 23 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 8 และ 10 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./228 23 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยรอบเมือง 7 ในซอยตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./062 23 พ.ย. 2558   หลังคารั่วและหัก บริเวณ ศาลเจ้าพ่อหนองสะแบง ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ซอยซีซ่า ถ.สถิตยุติธรรม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./061 23 พ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยซีซ่า ศาลเจ้าพ่อหนองสะแบง ถ.สถิตยุติธรรม ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./015 23 พ.ย. 2558   ขอให้ตรวจสอบ เนื่องจากบ้านข้างเคียง เป็นที่ว่าง ปัจจุบัน เจ้าของที่ ทำการถมที่ เพื่อเตรียมก่อสร้าง อาคาร มีน้ำขังเข้าไปในช่องว่างนั้น และรั่วซึมเข้าบ้าน ซึ่งมีระดับต่ำมาก กว่า ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน จึงขอให้ออกไปตรวจสอบ และหาวิธีดูแลเพื่อทำการแก้ไข ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./014 23 พ.ย. 2558   ตรวจสอบการก่อสร้าง เนื่องด้วย ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตก แล้วน้ำขังจนบ้านชำรุดเสียหาย ซึ่งประสานไปกับเจ้าบ้านปละหอพักโครงการจัดสรรค์ แล้วที่อยู่ติดกัน แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะ บ้านข้างเจ้า เลขที่ 39/25 ซึ่งอยู่ติดกันกับหอพักชื่อ บลูสกาย เพลส นำไหล่บ่าเข้ามาบ้าน จนท่วมบ้านทุกครั้งที่ฝนตก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]