.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./050 23 พ.ย. 2559   โรงงานเบทาโกร ส่งกลิ่นเหม็น และมีเสียงหมู่ร้องดัง รบกสน โดยเฉพาะเวลากลางคืน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./041 23 พ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนเส้นอดุลยาราม หน้าหอพักไดมอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./241 23 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยด้านหลังร้านอาหารสรลหรรษา เป็นซอยเล็ก เลี้ยวซ้าย ใกล้หอพักไดมอน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./069 23 พ.ย. 2559   ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณเลขที่ 112/1 ถ.ฉิมพลีซอย 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./240 23 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าฮักมอล์ ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./239 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าแสงสว่างราษฎรคนึงซอย11,13,15,มัชฌิมา,สุขสำราญ ดับหมด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./068 22 พ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต ใกล้หอพัก ตา ยาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./067 22 พ.ย. 2559   น้ำไหลเข้าบ้าน จากหอพักประกอบบุญ เข้ามาในบ้านพัก เลขที่ 269 ถ.ศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./238 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 108/46 ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 1/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./040 22 พ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ หน้าร้านเสริมสวยนิกกี้ ซอยศรีจันทร์ 10/ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./074 22 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านใบเตยเครื่องเขียน ใกล้ รร.วัดกลาง ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./048 22 พ.ย. 2559   ขอป้ายปัก ห้ามทิ้งขยะ บริเวณที่ว่าง ถนนดรุณสำราญ ตรงข้ามกับน้านซ่อมรถ ติดตั้งพลังงานทางเลือก มีคนเอาขยะไปทิ้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./073 22 พ.ย. 2559   ขอรถเกรด หญ้า ถนนดรุณสำราญ ตรงข้ามกับร้าน ซ่อมรถติดตั้งพลังงานทางเลือก ชุมชนหลักเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./066 22 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก ตรงหน้าร้านเสริมสวยนิดกี้ ซอยศรีจันทร์ 10/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./010 22 พ.ย. 2559   สร้างกำแพงล้ำพื้นที่เช่า ทางรถไฟ บริเวณหน้าหอพัก ตา ยาย ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต ตัด ถ.พิมพสุต ออกมาขวางถนน ทำให้ถนนแคบ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./065 22 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 155/11 ถ.หมอชาญอุทิศ หลังโรงเรียนสามหลี่ยม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./237 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กลางเมือง 24/1 , 28 , 30 , 32 ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล เรือนสวน รีสอร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./236 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 39 1.หน้าบ้านเลขที่ 250/6 2.หน้าบ้านเลขที่ 250/9 3.หน้าบ้านเลขที่ 253/15 หน้าบ้านเลขที่ 254/28 หนา้บ้านเลขที่ 254/32 ชุมชนหนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./049 22 พ.ย. 2559   บ้านเลขที่ 158/16-158/17 ม.6 มีการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตัด เจาะ เชื่อม บางครั้งทำงานช่วงค่ำคืน ซึ่งรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง อยากให้มีการตรวจวสอบว่าการประกอบกิจการดังกล่าวดำเนินการถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ และกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเหตุรำราญหรือหรือไม่ (ไม่ประสงค์จะออกนาม) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./064 22 พ.ย. 2559   ระบบท่อน้ำเสีย บริเวณหอพัก ตา ยาย ถ.เทพารักษ์ ทางรถไฟ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./235 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลอดสุดท้ายปากทางเข้าวัดศรีสว่าง 1 หลอด และหลอดสุดท้าย โพธิสารตอนปลายหน้าบ้านเฮียสันต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./234 22 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 หน้าอู่เสมียน การช่าง เป็นหลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./038 22 พ.ย. 2559   ถนนชำรุดเป็นหลุม บริเวณซอยปู่แสง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./039 22 พ.ย. 2559   ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณหน้าร้านขายโจ็กหนองแวง ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีสัมพันธ์ สามแยกวงเวียน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./037 21 พ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ปากซอย กศน. หน้าตู้โทรศัพท์ ยุบตัวลง 2 เลนถนน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./233 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแสงมนตรี ถ.เหล่านาดี หัวโค้งมีต้นมะม่วง เข้าหน้าซอยโรงเรียนแก่นนคร ชุมชนสนามกีฬา 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./036 21 พ.ย. 2559   ฟุตบาธเป็นโพรง บริเวณ หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ตลาดบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./045 21 พ.ย. 2559   ขอทำพื้นที่พักขยะ ของชุมชน เนื่องจากชาวบ้านรอบ ๆ ที่อยู่บริเวณ ที่พักขยะของชุมชน ได้ร้องเรียน ว่ากลิ่นเหม็น ขยะส่งกลิ่นมาก จึงอยากให้ทำความสะอาดทุกวัน จึงขอทำที่กั้นน้ำ เวลาเทศบาลเก็บขยะ ไปแล้วจะต้องมีการลล้างถังทุกครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./232 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยศรีมารัตนื 38 จำนวน 3 จุด ศรีมารัตน์ ตอนปลาย ฝั่งซ้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./231 21 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.เสาสุดซอยพจนา ลงทิศใต้ตลอดแนว เสาที่ 6 หน้าบ้านเลขที่ 92/30 หมู่บ้านสวิทย์โฮม หลังตำรวจทางหลวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]