.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./849 11 พ.ค. 2560   ซอยมิตรภาพ17 ซอยมิตรภาพ19 ไฟสาธารณะดับทั้งซอย และซอยมิตรภาพ9 (9/1) ไฟสุดท้ายซอยดับ 2 หลอด นะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./843 11 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับตลอดสาย ประชาสโมสร 12 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./842 11 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ-ชำรุด จำนวน4จุด จุด1 ถนนหมอชาญอุทิศ จุด2 ซอย ร่วมพัฒนา จำนวน2หลอด จุด3 หลอดแสงจันทร์ ถนนศิลปสนิท จุด4 ซอยศิลปสนิท 14 จุด5 ซอยศิลปสนิท 12 จำนวน2หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./841 11 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร หน้าซุ่มประตูวันทิศตะวันออก วัดศรีสว่างโนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./840 11 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ โลตัส ถ.รอบเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./241 11 พ.ค. 2560   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ บ้านเลขที่26 ถ.ชวนชื่น ซ.1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./240 11 พ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำตัน ในชุมชนหนองแวงเมืองเก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./839 11 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าไม่ติด ตลอดสาย ถ. อำมาตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./174 11 พ.ค. 2560   ขยะไม่มาเก็บ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./838 11 พ.ค. 2560   ซ่อมไฟฟ้า บริเวณ 146/2 ถ.ดอกคูณ ซอยแยก2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./173 11 พ.ค. 2560   ขอถังขยะ บริเวณหมู่บ้าน กันยารัตน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./837 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 193/33 ซอยข้างเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./205 09 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ถนนมิตรภาพ หน้าสำนักงานชลประทาน 2.ถนนมิตรภาพ ซอยมิตรภาพ 14 ดับตลอดสาย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./836 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ วนิดาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดป่าชัยวัน ศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./239 09 พ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้านหมูกะทะ ถ.อนามัย ใกล้สาธารณสุขจังหวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./834 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอำมาตย์ 4 ถ.พิมพสุต ดับตลอดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./833 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 8 ทะลุซอย เหล่านาดี 9 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./832 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตั้งแต่ หมู่บ้านพิมานชล ถึง เจ้าแม่สองนาง ถ.รอบบึงแก่นนคร ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./238 09 พ.ค. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ 11 สำนักการช่าง
ฟ./831 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 200/101 คุ้มทานตะวัน ชุมชนโนนทัน7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./830 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ บ้านเลขที่ 200/109 ซ. ชัยพฤกษ์ 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./829 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ ตลอดทั้งสาย ศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./828 09 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยก เทคโนภาค ไปจน ถึง แยก เจริญศรี ฝั่งปั้มน้ำมัน ปตท.ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./237 08 พ.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์ ลอกท่อระบายน้ำ ซ.ธารทิพย์ เนื่องจากมีการเทปูนทับฝาท่อแต่ไม่ทำการลอกท่อก่อน จึงยิ่งทำให้อุดตัน ฝนตกน้ำจะไหลจากหน้าซอยมาถึงที่อุดตันน้ำก็จะล้นออกมาสร้างความเดือดร้อนมา และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./236 08 พ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยร้านขายยา บ้านน้ำฟ้า ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./827 08 พ.ค. 2560   ขอไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 1 จุด บริเวณ เลขที่ 168/37 ซอยมงคลดี ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./826 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/3 และเลขที่ 49/10 ถ.ศิลปสนิทซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./824 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 108/6 ซอยราษฎร์คนึง 35 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./825 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./204 08 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาถนนเป็นต้นก้ามปุ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยมกุฎ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]