.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./294 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมิตรภาพ 4 1. เข้าซอยมิตรภาพ 6 ปากซอยแรกขวามือ ปากซอย 1 จุด เข้าซอย 1 จุด 2. ถัดมาในซอย อพาร์ทเม้นต์สุปราณี ทั้งซอย รวม 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./293 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16/2 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./292 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บรเวณเลขที่ 23/120 ซอยศรีจันทร์ 15 ถนนหน้า รพ.จิตเวชฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./291 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 32 และ 34 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./026 14 ธ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 667 ซอยกลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1
อป./025 14 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณเลขที่ 496/2 ซ.เหล่านาดี 2
ฟ./290 14 ธ.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ทางหมู่บ้านนักกีฬา เลขที่466/4 และ 572/4 ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./289 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 3 จำนวน 3 จุด และถ.หน้าเมืองใกล้ซอยหน้าเมือง 3 อีก 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./090 14 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย ร่วมอนามัย ถ.อนามัย น้ำผึ้งอพาร์ทเม้นต์ ใกล้มาลาเรีย เขต 6 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./288 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยมิตรภาพ 6 ซอยโรงกลึง ส.ภักดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./287 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ร้านรับซื้อของเก่า 2.หอพักขิงขิงาร์ค 3.ร้านอาหารตามสั่ง 4. ร้านขายของชำ 5.ปากซอยตลาดเย็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./089 14 ธ.ค. 2558   ขอเชื่อมท่อระบายน้ำในชุมชนโนนทัน 7 บริเวณ ถ.ทานตะวัน และ ถ.หน้าหมู่บ้านกัญญารัตน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./049 14 ธ.ค. 2558   กลิ่นเหม็น บริเวณ เลขที่ 76/9 และ 76/17 ซอยพัทยา 1 กลิ่นจากห้องน้ำของข้างบ้านที่ซึมขึ้นมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./048 14 ธ.ค. 2558   ขอร้องเรียนเรืองสุนัขดุ บริเวณปากซอย กัดเด็ก บ้านเลขที่ 9/19 ซอยมิตรภาพ 19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./286 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 143/8 ถ.เหล่านาดี ซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./088 14 ธ.ค. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอยโรงเรียนบริหารธุรกิจ เข้าซอยเลี้ยวขวาจากหมู่บ้าน พรชา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./087 14 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำชำรุด รอยแตกตามแนว บริเวณ ซอยอนามัย 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./086 14 ธ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณถนนอนามัย ในชุมชนโนนทัน 4 จำนวน 4 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./285 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้านีออนเสาดับ บริเวณซอยอนามัย 4 หอกระจายข่าว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./284 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้านีออนดับ บริเวณหมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ ดับ 9 จุด ในหมู่บ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./283 14 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ข้างบ้าน อ.ทองเพชร 2.หน้าบ้านพ่อนิคม ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./091 11 ธ.ค. 2558   ฝาท่อ บริเวณระหว่าง หอพักรำเพย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./085 11 ธ.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 87/55 ถ.กลางเมือง ใกล้รถปรับอากาศ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./282 11 ธ.ค. 2558   ขอเพิ่มชุดโคมไฟ พร้อมหลอด 3 จุด 1.ศาลาชุมชน โพธิ์บัลลังก์ทอง หลอดนีออน 3 ชุด 2.ซอยใกล้โพธิ์บัลลังก์ทอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./281 11 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1. เลขที่ 194/174 ซอย 10 ถ.ศรีจันทร์ ตลาดหนองใหญ่ 2.เลขที่ 232/105 จำนวน 2 จุด ตรงข้ามอีก 1 จุด และ เลขที่ 194/174 เลขที่ 232/105 หมู่บ้านบ้านเรา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./023 11 ธ.ค. 2558   ตัดต้นไม้พาดสายไฟบริเวณเลขที่ 668/2 หมู่บ้านเขาไทย ถ.กลางเมือง
อป./024 11 ธ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 243/170 หมู่บ้านไทยสมุทร ซอย 6
อช./071 11 ธ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้บริเวณที่ว่างมีเถาวัลย์ตามต้นไม้และเสาไฟ อาจทำให้สายไฟขาดได้ บนิเวณชุมชนโนนทัน 8 ซอยพัทยา 2 ถ.โพธิสาร สำนักการช่าง
ฟ./280 11 ธ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยพัทยา 1 หน้าบ้านเลขที่ 67/18 ซอยพัทยา 1 ปากทางเข้าชมรมไก่พันเมือง ซอยพัทยา 1 หน้ารีสอร์ท 2 จุด ซอยพัทยา 1 หมู่บ้านขันทอง หน้าบ้านเลขที่ 44/123 ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./279 11 ธ.ค. 2558   ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า 1 ชุด บริเวณซอยพัทยา 1 เข้าประมาณ 100 เมตร เลี้ยวขวา หน้าบ้านเลขที่ 76*65 ม.3 ถ.โพธิสาร 15 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]