.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./427 16 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 1. ซอยพัทยา 1 สุดซอยซ้ายมือติดกับสระน้ำพัทยา 2.ซอยพัทยา 2 สี่แยกร้านตัดเสื้อผ้ากร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./426 15 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนราษฎรคนึงหน้าตลาดโนนชัยระหว่างซอย29-33ดับตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./112 13 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1. ซอยศรีจันทร์ 13 ด้านรั้ววัดป่าวิเวกธรรม และด้านโรงเรียนเทคนิค 2.ซอยศรีจันทร์ 13/2 ด้านทิศตะวันออก วัดป่าวิเวกธรรม กิ่งไมายื่นออกมาถนน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./425 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณวอยประชาสโมสร 22 ข้างบ้านเลขที่่ 176/23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./424 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 121/1 ถ.หลังเมือง ตรงข้ามร้านหมอทำนุ ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./110 13 ม.ค. 2560   มีนำ้ท่วมขังบริเวณร่องทางขึ้นฟุตบาท ตรงข้าม ทีโอที ติดระหว่างร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./109 13 ม.ค. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณ ซอยช้างเดิน ทางเข้า บ้านสวนสร้างสรรค์ หมู่บ้านไทยประเสริฐ บ้านตูม ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./423 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หัวมุมซอยอภินันท์ ( อยู่ตรงศาลพระภูมิ ) ตัดกับ ถ.ศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./422 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวร จุดที่ 1.หน้าร้านขายขอซอยสวัสดี 1 จุดที่ 2.ปากซอย 8/9 หลัง รร.ไพบูลย์ (ซ่อมเกิน 3คร้งแล้ว ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./421 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 37 หลังโรงเรียนบ้านตูม ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./420 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 154/129 หน้าหมู่บ้านกัญญารัตน์ ซอยสุขสบาย ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./108 13 ม.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย ช้างเดิน หมู่บ้านไทยประเสริฐ บ้านสวนสร้างสรรค์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./419 13 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 588/22 ซอยหน้าเมือง 17 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./418 12 ม.ค. 2560   ไฟนีออนถนนซอยศรีจันทร์10 หน้าบ้านเลขที่ 115/2ดับเป็นเวลา4วันแล้วค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./417 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลัยา เสาที่ 2 ข้าง รพ.จิตเวช ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./416 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาเลขที่ 397/ 35 ซอยสว่างทิพย์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./415 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยวุฒาราม 9 ( จากปากซอย 60 เมตร อยู่มุมสามแยก ซอยตัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./414 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมู่บ้านไทยเสถียร ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./107 12 ม.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าเซเว่น สาขากลางเมือง ตรงข้ามกับ ธนาคารอิสลาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./057 12 ม.ค. 2560   ขอยางมะตอยจำนวน 10 ถุง บริเวณซอยชุมชนเทพารักษ์ 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./111 12 ม.ค. 2560   ขอตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าร้านเซเว่น โรงแรมเจริญธานี ถ.ศรีจันทร์ ต้นคูณ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./413 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้าม ร้านขายสินค้ามือ 2 ถ.ฉิมพลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./081 12 ม.ค. 2560   ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 44/6 ถ.ชวนชื่น ตรงข้ามโรงแรมเป็นหนึ่ง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./056 12 ม.ค. 2560   ทางเท้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 3/6 และ 3/7-8 ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./411 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 666/95 , ซอยเมตตา และเมตตาเดิม ซอยเมตตา 2 จำนวน 3 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./410 12 ม.ค. 2560   ขอเพิ่มชุดโคมไฟ จำนวน 3 ชุด เลขที่ 666/20 และในซอย ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./110 12 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขามปกคลุม ถนนซอยเมตตา หลังเพ้งเนื้อย่าง ซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./109 12 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.หลังเมือง เป็นต้นมะขาม หน้าบ้าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./080 11 ม.ค. 2560   อยากให้เจ้าหน้าที่ ตักเตือน เรื่องการเผาขยะ บริเวณ ด้านข้างกำแพง วัดศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ ในช่วงเวลา ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. มีการเผาทุกวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./107 11 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ต้นหูกวาง ถ.ชีท่าขอน และ ต้นคูณ ถ.ชีท่าขอนตัด ถ.ชัยณรงค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]