.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./356 22 ก.ค. 2559   ขอรถเครนยกต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับ บ้าน ชุมชน ตชด. (รถเครนยกต้นไม้ใหญ่ ) ในวัดป่าเทพนิมิตรวนาราม ล้มทับบ้านเรือนของประชาชน ในชุมชนตชด. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./354 22 ก.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 ซอยวัดมรรคสำราญ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./355 22 ก.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขธนาคาร UOB มา 4-5 ห้อง เป็นร้านขายของชำเล็ก ๆ มีตู้บุหรี่สีเขียว ตั้งอยู่หน้าบ้าน ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1221 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถนนศรีจันทร์ ตัด ถนนบูรพา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./246 22 ก.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หมู่บ้านนัทกิจ ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./353 22 ก.ค. 2559   ขอรถเกรด บริเวณ ป่าข้างโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ที่ว่างทางทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1220 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 3 จุด 1. หน้าปากซอยถ.ฉิมพลี ซอย 5/1 มีลำโพง ติดอยู่ 2.หน้าปากซอยถนนฉิมพลี ซอย9 มีตู้โทรศัพย์ 3.ปากซอยถนนฉิมพลี ซอย 9/1 ต้นแรกทางซ้ายมือ ข้า่งบ้านเลขที่ 33/11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./124 22 ก.ค. 2559   ขอรถเครนยกต้นไม้ทับบบ้าน บริเวณบ้านพัก ตชด. หลังวัดป่าเทพนิมิตร ซ.ศรีจันทร์ 37
ฟ./1218 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอยมิตรภาพ 23 ดับทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1219 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด 1.ในซอยกลางเมือง 18 หัวซอย ข้างร้านไทอีสานลาบเป็ด ริมบึงแก่นนคร 2. ในซอยข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง 1 หลอด 3.หน้าศูนย์แพทย์ หนองแวง 1 หลอด ริมบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./048 22 ก.ค. 2559   ขอตรวจสอบอาคาร ข้างเคียง เลขที่ 21/8 ถ.เทพารักษ์ ใกล้ร้านอาหาร ห้าดาวโดยไม่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ข้างเคียง และไม่ยอมทำผนัง ทึบ โดยผนังตุกหัน เลขที่ 9/9 อยู่เขตของผู้ร้องทุกข์ โดยไม่ได้สร้างที่กึ่งกลางหมุด สำนักการช่าง
ฟ./1216 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 254 - 255 หมู่บ้านเรา 2 ซอยศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1215 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39 วัดปด่าเทพนิมิตร จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1217 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ พัชรานุฉัตรเพลส ซอยศรีจันทร์ 10 / 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./154 22 ก.ค. 2559   ขอยางมะตอย เทผิวถนน ที่แตก บริเวณซอยน้ำทิพย์ 3 ซอยข้างโรงเรียนโนนทัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./476 22 ก.ค. 2559   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เป็นตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยราษฎร์คนึง 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./475 22 ก.ค. 2559   ฝาบ่อพักชำรุด จำนวน 2 ฝา บริเวณเลขที่ 666 ซอยเมตตาเดิม ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1222 22 ก.ค. 2559   (ไฟไฮแมต) เสาสูงภายในศุนย์ปฏิบัติธรรมดับ จำนวน 2 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1214 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/95 ซอยเมตตา และ ซอยเมตตา 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1213 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/97 ซอยศรีจันทร์ 17 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1212 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หมู่บ้าร่มโพธิ์ ซอยร่วมใจสมาัคคี ถ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1210 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสันต์ 8 หลอดไฟถูกลมพัดหันออกนอกถนน จำนวน 2หลอด ซอยศรีมารัตน์ 2 , 4 ,8 , 10 หลอดนีออนยาว 7 หลอด หลอดสั้น 5 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1211 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ สีโห หน้าหัวมุมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./352 22 ก.ค. 2559   ขอทางม้าลาย ปากซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1209 22 ก.ค. 2559   ขอติดตั้งไฟเพิ่ม 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 125/9 - 12 ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 รวม 4 หลังคาเรือน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1208 22 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร่วมมาลาเรีย ซอยชาตะผดุง 6 และ หน้าร้านขายของชำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./069 22 ก.ค. 2559   จอดรถยนต์ขวางทางจราจรหนึ่งช่องทางและวางสิ่งของขวางทางจราจร ทำให้บ้านข้างเคียงเข้าออกไม่สะดวก การสัณจรไปมาไม่สะดวก รถจะต้องจอดรอไม่สามารถวิ่งสวนทางได้เลย ภาพถ่ายจาก google สำนักการช่าง
ฟ./1205 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร หน้าหมู่บ้าน แสนสุข ทิศใต้ศูนย์ปฎิบัติธรรม จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1203 21 ก.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ถ.มะลิวัลย์ ธนาคารกรุงศรี ถ.ศิลปสนิท ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง เป็นซอยตัน ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./245 21 ก.ค. 2559   สุนัขจรจัด บริเวณ ถ.พิมพสุต ซอย 1 หลังตลาด อ.จิระ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413]