.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./175 15 มี.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยร่วม ถ.โพธิสาร ใกล้วัดโพธิ์โนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./176 15 มี.ค. 2560   ขอเจาะท่อระบายน้ำเชื่อมต่อ บริเวณ ถ.โพธิสาร เยื้องกับ วัดโพธิ์โนนทัน ชุมชนโนนทัน 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./174 15 มี.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้าน อุดมพร ถ.กลางเมือง ใกล้โรงแรมวีวิช เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./652 15 มี.ค. 2560   ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด ข้างคลองชลประทาน บ้านโนนชัย โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./651 15 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ 6 หลอดแรกจากปากซอย ข้างฟาร์มเทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./650 15 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 20 ดับตลอดสาย ซอยหมู่บ้านรับอรุณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./125 15 มี.ค. 2560   หมาวิ่งไล่กัดคน บริเวณ เลขที่บ้านที่ทำเห็ด อุจจาระเรี่ยราด ไล่กัดคนทั้งกลางคืนกลางวัน รถวิ่งผ่าน เลขที่ 641 ถ.วุฒาราม ซอย 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./649 14 มี.ค. 2560   ไฟถนนกสิกรทุ่งสร้าง แถวบ้านพักอัยการ ดับและมืดมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./648 14 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านไทยประเสริฐ ทางสามแยกเข้าหมู่บ้าน หลังตลาด อ.จิระ สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./033 14 มี.ค. 2560   ตัดต้นไม้ บริเวณ ตลาดต้นตาล บริเวณที่ได้รับอันตรายจากวาตภัย
ฟ./647 14 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ซอย 4 หนองวัด จากปากซอยเสาต้นที่ 3 ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./646 14 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนจอมพล ซอยวาสนา ตลอดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./645 14 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าหอพักสุภาภรณ์ ซอยศรีจันทร์ 29 ดับ 1 หลอด ซอยป่ากลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./085 14 มี.ค. 2560   ขอลูกระนาด ในบริเวณซอย ศรีจันทร์ 31 ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./126 13 มี.ค. 2560   ขอฉีดพ่นยุ่ง ฉีดในท่อน้ำ เพราะยุงเยอะในแหล่งชุมชนบริเวณดังกล่าวและในอาคารสำนักงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./644 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ สายหน้าตลาดหนองไผ่ ถึง ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./084 13 มี.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.รื่นรมย์โต้รุ่ง ตรงข้าม หน้าประปา เลขที่ 38 - 40 และ 44 ตลอดสาย เลนเดียวใกล้ฟุตบาธ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./083 13 มี.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณถนนหน้าห้องแถวข้างป่ากลางเมือง อพาร์ทเม้นต์ชำรุดมานาน ซอยศรีจันทร์ 27 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./173 13 มี.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรซอยศรีจันทร์ 31 ใกล้เซเว่น ชุมชนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./643 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เยื้องกับหอพักสุภาพร ซอย 29 2. หน้าห้องแถว ข้างป่ากลางเมือง อพาร์ทเม้นต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./642 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ในซอยประสานมิตร เสาไฟติดกับต้นโพธิ์ใหญ่ หลอดยาว 2. ในซอยโพธิสาร 15 เสาอยุ่ใกล้กับร้านดนนทัน กันเอง หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./172 13 มี.ค. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำ ในซอย ศรีจันทร์ 27 ตลอดทั้งซอย สำนักการช่าง
ฟ./641 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 112/1 และ 118 ถ.สามัคคีอุทิศ จำนวน 2 จุด ใกล้กับ หอพักแก่นเพชร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./640 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 182/233 ถ.ชาตะผดุง ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./639 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอกซอย 8 ขอให้เปลี่ยนทั้งชุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./638 13 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ซ.ช้างเดิน ตรงข้ามบ้านแม่บุญโฮม 2.ซ.สีชมพู ตรงข้ามบ้านพี่อู๊ด คงกุทอง 3.หน้าบ้านแม่บุญมีไชยธรรมมา 4. ถนนไปเมืองเก่าหน้าบ้าน อ.ฉัจพร 5.หน้าโรงเรียนบ้านตูม ข้างบ้านแม่วรัญญา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./123 10 มี.ค. 2560   ขยะริมฟุตบาทถนนมิตรภาพ หน้าโรงแรมอำนวยสุข สกปรกโสโครกมากค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./124 09 มี.ค. 2560   เรียนเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหลังบ้าน ( ซอยพัทยา1 โนนทัน) มีการเผาใบไม้กองใหญ่เกิดไฟและเปลวคันน่ากลัวติดกำแพงรั้วบอกให้ดับก็ไม่ดับเผาต่อเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้บ้านอื่นมาก และเลี้ยงไก่ไม่ต่ำกว่า 20 ตัว ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านมาพร้อมแมลงวันหัวเขียว บอกแล้วก็ยังเพิกเฉยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่น ตอนนี้ไม่สามารถนั่งกินข้าวดูทีวี ใช้ชีวิตบริเวณหลังบ้านไม่ได้เลยเพราะกลิ่นรุนแรงมากบ้านหลังอื่นก็เดือดร้อนเช่นกัน ตอนนี้คนในบ้านก็เริ่มไม่สบายสาเหตุก็มาจากกลิ่น ฝุ่นควันและแบตทีเรีย จึวเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาช่วยเหลือค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./637 09 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิบัลลังก์ทอง 5 เสาไฟฟ้าที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./171 09 มี.ค. 2560   ท่อระบายน้ำแตก บริเวร เลขที่ 232/110 ซอยโพธิ์ทอง หน้าบ้านต้นซอย ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]