.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./202 08 มิ.ย. 2560   เนื่องจากพระในวัดวุฒารามป่วยเป็นไข้เลือดออก 2 รูป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระในวัด ขอให้สำนักสาธารณสุข มาฉีดพ่นยุงภายในวัดวุฒารามให้ด้วยครับ ขอลัดคิวให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./232 07 มิ.ย. 2560   มีต้นไม้ในพื้นที่ถนนสาธารณะ ยื่นเข้ามาใน พื้นที่บ้านพักอาศัยและทำให้กระเบื้องหลังคาแตกเสียหาย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./229 07 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1. จากทางขึ้นบ้านตูมตลอดแนว 2.ซอย 11 3.ซอยสรรพากร ชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./957 07 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 3/372 ซอย 2 2. เลขที่ 3/469 ซอย 6 3.จุดเพิ่มชุดโคมไฟลานกีฬา ต้นโพธิ์ ซอย 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./956 07 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยศรีจันทร์ 31 จำนวน 1 หลอด ซอยศรีจันทร์ 31 เข้า 200 เมตร ซ้ายมือเป็นหอพักเรือนสิริ ตรงข้ามจะมีเสาไฟไม่ติด 2 เสา ห่างกันประมาณ50 เมตร มืดมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./955 07 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 31/1 เสาต้นที่ 2 จากปากซอย เป็นหลอดนีออนยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./954 07 มิ.ย. 2560   ติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ บริเวณ ที่พักขยะ ชุมชนหนองใหญ่ 1 เนื่องจากมืดมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./228 07 มิ.ย. 2560   การทำสัญญาณจราจร ขาว - แดง บริเวณทางเข้า สนง.มูลนิธิวัดป่าแสงอรุณ ( ทางเข้าสนามฟุตบอลหนองใหญ่ 1 ) มีรถ จำนวน มากไปขวางทางเข้า - ออก ตลอดเวลา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./227 07 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 3 2. ซอยศรีจันทร์ 20 แยก 2 3.ซอยประชาสโมสร 37 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./287 07 มิ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ( ไม่มีฝาครอบเลย ) บริเวณ ฝั่งตรงข้ามสวนรัชดานุสรณ์ หน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.กลางเมือง จำนวน 2 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./953 07 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 2 จำนวน 3 หลอด ซอยวุฒาราม 4 จำนวน 1 หลอด ถ.ดรุณสำราญ จำนวน 4 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./201 07 มิ.ย. 2560   ขอตัดหญ้า หน้าซอยเข้ามาถึง สามแยกประมาณ 80 เมตร ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ถ.ประชาสโสร 31/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./200 06 มิ.ย. 2560   หอพักไทยปราณี ซอย 1/4 ถนนหน้าศาลาชุมชนหนองวัดพัฒนา ขอถังขยะ 1 ใบ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./952 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบเมืองเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน จอมพล จำนวน 2-3 หลอด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./286 06 มิ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าตลาด อ.จิระ ถนนพิมพสุต จนถึง หลังตลาด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./951 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจอมศรี 2 และ 3 จำนวน 7 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./226 06 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณรอบๆ วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./118 06 มิ.ย. 2560   ถนนแยก เป็นคลื่น ( ชำรุด ) บริเวณ ร้านก๋วยเตี๋ยว ยายตุ่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./199 06 มิ.ย. 2560   ขยะแข็ง ในวัด 1 จุด นอกวัด 1 จุด 1.โซฟา 2.ที่นอนใยมะพร้าว ( อยู่ในวัด) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./949 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.สี่แยกตลาด 2.หน้าบ้านนาง บัวลำ 3.ซ.บ้านนายยงยุทธ 4.-5 ซอยบ้านนายบุญส่ง 6.ซอยบ้านนายหนู 7.สี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./950 06 มิ.ย. 2560   เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล 1.บริเวณรอบวัด เลี้ยวขวา 2.สายไฟสีดำ บริเวณถนนศรีจันทร์ ก่อนถึง รพ.ขอนแก่น ราม 3.สายในชุมชน ทุกซอย จอมศรี 1,2,3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./225 06 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านขายหนังสือ ปริ๊น (ตู้โทรศัพท์) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./948 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านพ่อนิคม ทางไปบ้านสวนสร้างสรรค์ โซนถนนแก่นตูมเป็นซอยเข้าไป เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./947 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 634 ถ.กลางเมืองซอย 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./224 06 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 52 ซอย 12 นาฬิกา แยก 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./946 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยประชาสโมสร 32 เสาไฟตรงสามแยกแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./198 06 มิ.ย. 2560   จับหมาจรจัด บริเวณ ถ.อดุลยารามซอย 2 บึงหนองแวงตราชูหน้าร้านโฮม ซัก รีด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./945 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ฝั่งร้านโจ ตัดผม ถ.หลังเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./285 06 มิ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 3 จุด 1.ฝาท่อทางเท้าหน้าบ้านเด็ก กำพร้าบ้านแคนทอง ชำรุด 1 จุด 2.หน้ากรมประมงขอนแก่น เขต 6 ประตูทางเข้าที่ 2 ฝั่งร้านอาหารตามสั่ง 3.เยื้องร้านอำนวยศิลป์ ฝั่งพิพิธภัณฑ์ ขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./944 06 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเว๊ 1.สี่แยกถนนฉิมพลี ตัดกับโพธิสาร ซอย 31 และฉิมพลีซอย 1 มุมบ้านเลขที่ 1 2.ถ.ฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 17 3.สามแยก ถ.ฉิมพลีซอย 5 ตัดกับ ซอย 7 หน้าบ้านเลขที่ 22/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]