.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1467 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 4 จุด 1.ลานกีฬา 2.วัดป่าศิริวัน 3.บ้านพัก ตชด.ด้านทางเข้า 4. บ้านพักชลประทาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1466 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./102 30 ก.ย. 2558   สิ่งปลุกสร้างขวางหน้าที่ดิน ทำให้เข้าออกลำบาก บริเวณ เลขที่ 123/8 ม.7 ถ.ประชาสร้างสรรค์ บ้านศรีฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1465 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยชัยพฤกษ์ 12 สุดซอยพอดี 2 หลอดคู่ หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1464 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย สุขสบาย 5 บริเวณหัวมุมซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1463 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทาวเฮาสน์ ซอยกลางเมือง 28 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1462 30 ก.ย. 2558   สายไฟขาดชำรุด บริเวณ ตรงข้ามร่วมจิตร อพาร์ทเม้นต์ ใกล้โรงหนังขอนแก่น เก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1461 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ชีท่าขอน เสาที่ 1 และเสาที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./165 30 ก.ย. 2558   ถนนชำรุด -ถนนเสรีสัมพันธ์ จากแยกตัดกับ ถนนอดุลยาราม (ซอยจีเอฟ) ขึ้นไปถึงแยกไฟแดงตัดกับ ถ.กัลปพฤกษ์ ยางมะตอย ที่ปรับพื้น ผิวถนนหลังจากขุดวางท่อได้หลุดล่อนออกเป็นหลุมหลายจุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1460 30 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ซอย 7/4 สี่แยกตัดกับซอย 9 หลอดสั้น 1 หลอด และสี่แยกตัดกับซอย 11 หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 7 มุมวรพร อพาร์ทเม้นต์ หลอดยาว 1 หลอด ซอย 4 หน้าธีมา อพาร์ทเม้นต์ หลอดสั้น 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./109 29 ก.ย. 2558   จากที่ได้ไปยื่นเรื่องที่ดับเพลิงขอนแก่น ขอให้มากำจัดแตนลาม เมื่อ 28 กันยายน 2558 แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเตรียมสถานที่ไม่พร้อม จึงไม่สามารถให้ทางหน่วยงานดับเพลิง เข้ามาจัดการได้ จึงขอยกเลิกคำร้องเดิมไปก่อน หากพร้อมแล้ว จะไปยื่นคำร้องใหม่ค่ะ
ฟ./1459 29 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 171/48 ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1458 29 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ซอยตรงไทยพิพัฒน์ ไปชลประทาน มีหลอดไฟชำรุดจำนวนมาก อยากให้เอาออก เพราะกลัวจะหล่นลงมาแตก ชุมชนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./333 29 ก.ย. 2558   กลิ่นเหม็นรบกวนจากการนึ่งปลาทู บ้านเลขที่ 49/6 หรือ 49/7 เป็นทาวเฮ้าส์ มีการเทน้ำสกปรก ลงท่อระบายน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./532 29 ก.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริวณ ปากซอยแก้วสายหยุด จำนวน 2 จุด และซอยเทศมนตรี 27 จำนวน 3 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./164 29 ก.ย. 2558   ถนนชำรุด ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 ข้างบ้านเลขที่ 130/11 5 แยกบะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./531 29 ก.ย. 2558   ซ่อมท่อ 1.เนื่องจากปากซอยโพธิ์ทอง มีท่อระบายน้ำชำรุดทำให้ดินยุบตัว 2. ท่อระบายน้ำที่วางอยู่เดิมสูงน้ำไม่สามารถไหลลงได้จึงมีน้ำขัง เวลาฝนตก ซอยโพธิ์ทอง 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1457 29 ก.ย. 2558   หลอดโคมไฟดับตลอดสาย ซ.หน้าเมือง 19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./101 29 ก.ย. 2558   ขอให้ช่างไปชี้แนวเขต 3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ที่ดินบริจาคสาธารณะ ได้มีที่แปลงตรงข้าม ว่าจ้างบริษัทรางวัดเอกชนมาทำรางวัด ปักเสาใหม่โดยไม่มีการขุดหาหลัก หมุดเดิม และได้มีการปักหมุด เข้ามาในแนวเขต ถนนได้มีการเจรจาให้มาทกการเพิกถอน แต่ก็ยังล้ำเข้ามาในเขตถนนอยู่ ไม่อยู่ในเขต บริเวณ ซอย เหล่านาดี 4/3 ซอยลี้วิระ มีห้องแถวสีฟ้า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1456 29 ก.ย. 2558   หลอดไฟดับ บริเวณ ซอยบ้านนายฉลอง เอียมละออ บ้านเลขที่ 134 ชุมชนบะขาม หลอดกลม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./366 29 ก.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ใหญ่ยื่นพาดสายไฟ และช่วงนี้มีลมแรงอาจเกิดอันตรายได้ 139/46 หมู่ 4 ซอย 5 ถ.ชาตะผดุง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1455 29 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ไฟนีอออน ถนนทางเข้า หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ หน้าบ้านเลขที่ 49/46 ซอยพิมพสุต 1 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./530 29 ก.ย. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยจันทร์เจริญ ซอยจีเอฟ ใกล้ร้านชิดชล เวลาฝนตกำ น้ำจะหลากมาก เป็นคลอง ทำให้เกิดผิวจราจร เสียหาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1454 29 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้า บ.บูรณ์ เพลส ถ.โพธิสาร ข้างวัดโพธิ์ โนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1453 29 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าติดตลอดเวลา บริเวณ บึงแก่นนคร ตรงข้ามวัดกลาง ไฟฟ้าติดตลอดเวลา ทั้งวัน 10 กว่าหลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1452 29 ก.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าหอพักบ้านนานาชาติ อังกาบ ซอยจันทร์เจริญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1451 29 ก.ย. 2558   ขอโคมไฟ + หลอดไฟ 1 ชุด ในซอยจันทร์ เจริญ หน้าหอพัก จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./163 29 ก.ย. 2558   ซ่อมถนน ในซอยจันทร์เจริญ เนื่องจากสภาพทรุดโทรมผิวถนนชำรุดเสียหาย ซอยจีเอฟ ใกล้ชิดฃลเนื้อเกาหลี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./162 29 ก.ย. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ซอย ประชาสโมสร 38/1 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1450 29 ก.ย. 2558   หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 397/76 ซ.สว่างทิพย์ ถ.รถไฟ ตรงข้ามหอพักรัดตา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]