.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./411 12 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 666/95 , ซอยเมตตา และเมตตาเดิม ซอยเมตตา 2 จำนวน 3 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./410 12 ม.ค. 2560   ขอเพิ่มชุดโคมไฟ จำนวน 3 ชุด เลขที่ 666/20 และในซอย ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./110 12 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขามปกคลุม ถนนซอยเมตตา หลังเพ้งเนื้อย่าง ซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./109 12 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.หลังเมือง เป็นต้นมะขาม หน้าบ้าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./080 11 ม.ค. 2560   อยากให้เจ้าหน้าที่ ตักเตือน เรื่องการเผาขยะ บริเวณ ด้านข้างกำแพง วัดศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ ในช่วงเวลา ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. มีการเผาทุกวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./107 11 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ต้นหูกวาง ถ.ชีท่าขอน และ ต้นคูณ ถ.ชีท่าขอนตัด ถ.ชัยณรงค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./106 11 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชีท่าขอน ต้นหูกวาง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./106 11 ม.ค. 2560   ท่ออุดตัน บริเวณ ปากทางเข้าตลาด ฝั่่งทาง ถ.หน้าเมือง ใกล้กับ พระธรรมขันต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./408 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในชุมชนไทยสมุทร ซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 243/119 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./105 11 ม.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ร้านขายของชำ ใกล้ร้านคาราโอเกะ ถ.ชีท่าขอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./407 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 22/5 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามไทยปริ๊นธุรกิจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./406 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าช็อต ภายในเสาไฟเกิดประกายไฟ บริเวณ ร้านทรงงามการช่าง ถ.หลังเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./409 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าแสงสว่างซอยราษฎรคนึง11 13 15 ดับทั่งซอยช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./105 11 ม.ค. 2560   ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณ ข้างบ้านพัก ท่านผู้การภาค 4 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./079 11 ม.ค. 2560   สุนัขรบกวน มีการเลี้ยงสุนัขจำนวนมาก ปล่อยให้ส่งเสียงดัง กวนบ้างข้างเคียง ปละปล่อยถ่ายอุจจาระเรี่ยราด ตามถนน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./019 11 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ที่ทับศาลาชุมชน หลังคาแตก ได้รับความเสียหาย ถ.ศรีจันทร์ 25
อช./108 11 ม.ค. 2560   อันตรายบริเวณถนนมิตรภาพเลยหน้าร้านลาบเป็ดจ่าบราว ก่อนเป็นทางคู่ขนานก่อนถึงแยกกังสดาล เกิดอุบัติเหตุบ่อย เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนประกอบกับไฟส่องทางตรงจุดบริเวณดังกล่าวไม่มีทำให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง ศูนย์ฯจึงขอเรียนเเพื่อแจ้งประสานมายังเทศบาลนครขอนแก่นรับทราบต่อไปคะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./025 11 ม.ค. 2560   ร้านค้าส้มตำ ปากซอยศรีจันทร์ 20 กีดขวางทางจราจร ได้ตั้งโต๊ะกีดขวาง ทางจราจรในการเข้า ออกซอยศรีจันทร์ 20 สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./404 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ประตูด้านหลังวัดบ้านศรีฐาน เลขที่ 107/14 ด้านหลังวัดติดกำแพง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./104 11 ม.ค. 2560   ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอย เหล่านาดี 8/1 หลัง วัดนันทิการาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./403 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 71/1 ซอยสมพงษ์ ชุมชนโนนทัน 2 ถ.โพธิสาร 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./402 11 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ( ไฟแสงจันทร์ ) ถนนสายหลัก ถ.ราษฎร์คนึง จากรั้วค่ายทหาร ถึง ประตูเหลือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./078 11 ม.ค. 2560   ร้านค้าส้มตำปากซอย ศรีจันทร์ 20 เปิดเพลงเสียงดัง รบกวนประชาชนตลอดคืน ทำให้นอนไม่หลับ ขาย ตั้งแตาเวลา 18.00 - 06.00 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./026 10 ม.ค. 2560   เรียน เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเข้า-ออก ซอยชาตะผดุง 2/5 อาจจะให้ทางเทศบาล มาดูที่ปากซอย ถนนชาตะผดุง 2/5 ให้ด้วยนะคะ เนื่องจากว่า เวลาเลี้ยวขวา ออกจากซอย จะมีอาคารพาณิชย์ที่ติดกับทางเข้าซอย เอาผ้าใบมาบังไว้ เนื่องจากหน้าบ้านเค้า ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ รบกวนด้วยนะคะ รบกวนมากๆเลย เวลาจะเลี้ยวรถ มองแถบไม่เห็นเลยคะ ว่ามีรถทางขวามาหรือไม่ ต้องเสียบหัวรถออกไปก่อนคะ วิสัยทัศน์ไม่ได้เลย อันตรายมากๆ และยังมีต้นไม้มาบังอีก ตรวจสอบให้ด้วยนะคะ คนในซอยเดือดร้อนจริงๆคะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./401 10 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 31 1. ข้างเซเว่น 2. หน้าหอพักเลอบัว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./103 10 ม.ค. 2560   ฝาเหล้กท่อระบายน้ำพัง บริเวณ เลขที่ 78/2 ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./102 10 ม.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./399 10 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 12 นาฬิกา ใกล้คลองน้ำเสีย 2.ซอย 12 นาฬิกาแยก 2 3.ซอย 12 นาฬิกาแยก 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./400 10 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./398 10 ม.ค. 2560   สายไฟฟ้าหย่อนลงมาหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 49/39 ม.ไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ซอยพิมพสุต 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]