.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./027 04 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ เส้นแยกกังสดาล หน้าหอกาญจนาภิเษก มข. ถึง รพ.กรุงเทพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./001 04 ต.ค. 2559   บ้าน 3 หลังชิตเขตโดยไม่ได้มีหนังสือยินยอมจากที่ข้างเคียง ตามที่ผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการสร้างอาคาร 3 หลัง ล้อมรอบบ้านเลขที่ 9/9 โดยไม่ทำผนังทึบ และผนังทึบชิตเขตที่ดิน โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากเจ้าของที่ข้างเคียง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 / 21 ก.ค. 2559 / 16 ส.ค. 2559 ผลการตรวจสอบ ที่ ขก.5204/4978 วันที่ 2 ก.ย.2559 ได้แจ้งผลเพียง บ้านเลขที่ 21/8 ถ.เทพารักษ์ ว่าสร้างผิดแบบ ไปจากจุดที่ขออนุญาติ แต่ไม่ได้ชี้แจงถึงจุดประสงค์ของผู้ร้องเรียน ต้องการให้ ออกคำสั่งให้อาคารทั้ง 3 สร้างผนัง ของอาคารให้ห่างจากเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./026 04 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ มุมทางเข้าหอพัก ซีเอ็ม เพลส ซอยโรงพิมพ์ ใกล้โรงพิมพ์ คลังนานาวิทยา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./025 04 ต.ค. 2559   ไฟฟ้า ติดตลอด ทั้งวันทั้งคืน 7 - 8 จุด บริเวณ ซีเอ็มเพลส และ ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น ใกล้โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ซอย ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./023 04 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร ซอย 27 หน้าบ้านเลขที่ 35/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./024 04 ต.ค. 2559   ติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติม ซ.ศรีจันทร์18แยก3และแยก4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./028 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าถนนสายหลักชุมชนหนองวัดพัฒนา(ถนนบ้านกอกฝั่งทางรถไฟถึงแยกเทคโนภาค) แสงสว่างไม่พอขอให้สำนักช่างเพิ่มหลอดไฟและชุดโคมไฟจำนวน 6 จุด ในช่วงเวลาเย็น เป็นอันตรายต่อรถจักรยานยนต์ และคนเดินข้ามถนนจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./004 03 ต.ค. 2559   ตรวจสอบการขุดเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 218/51 ซอยศรีจันทร์ 29 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./003 03 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณเลขที่ 222/63 ซอยประชาสโมสร 44 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./002 03 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 11/3 ถ.วุฒาราม ทั้งซอยฝั่งตะวันตก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./003 03 ต.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 81 ถ.โพธิสารใหญ่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./002 03 ต.ค. 2559   รื้อหลังคาคอนกรีต ปากซอย 40 ถ.ประชาสโมโมสร ชุมชนธนาคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./001 03 ต.ค. 2559   ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยมุ่งงามร้านเสริมสวยน้องแตง และซอยสุมงคล ร้านตาชั่ง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./002 03 ต.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และขอเพิ่มฝาท่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 82/3 ซอย ศรีจันทร์ 22 จำนวน 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./001 03 ต.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 18 แและศรีจันทร์ 18 แยก 1 และ แยก 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./022 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 7 ถ.ศรีมารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อย และถ.ศรีมารัตน์ซอย 2ถ.หมอชาญอุทิศ บ้าน พ.พาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./004 03 ต.ค. 2559   ถนนเป็นหลุมทางเข้าศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่1และหน้าบ้านเลขที่ 67/2 ซ.ศรีจันทร์20แยก2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./021 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา จำนวน 3 หลอด หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวน่องลาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./020 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต หน้าบ้านเลขที่ 49/12 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./019 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 41 ร้านค้าตรงข้ามหน้าบ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./018 03 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ชำรุด จำนวน 2 จุด เลขที่ 22/42 ซอยประชาสโมสร 40 และ เลขที่ 222/63 ซอยประชาสโมสร 44 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./017 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้า ตชด. หมู่บ้านเรา 2 ซอยศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./016 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้าคลังนานาธรรม ซอยศรีจันทร์ 39 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./015 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/40 ในซอยสุขสบาย ถ.โพธิสาร โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./014 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมุ่งงามร้านเสริมสวยน้องแตง หอพักอยู่สุข และหมู่บ้านมุ่งงาม จำนวน 5 จุด ชุมชนหนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./013 03 ต.ค. 2559   ขอติดตั้งชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดโคม บริเวณเลขที่ 178/215 ซอยธารทิพย์ 2/1 ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./012 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพัก ณัฐพล ซอย 8 บ้านกอก สามแยกถนนสินไพลิน และ ซอย 12 หน้าปากซอยบ้านประธาน ชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./011 03 ต.ค. 2559   ติดตั้งไฟ หน้าบ้านเลขที่ 176/1 ซอยกันยาสามัคคี และ ซอย 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./010 03 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าต้นเสาหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 177/5 ซอย 16 ถ.ชาตะผดุง เสาที่ 2 ใกล้หอพักเต็มสิริ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./001 03 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ กรมการค้าภายใน ติดใบเตยเครื่องเขียน หน้าร้านลาบ ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]