.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1490 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด (หลอดยาว ) 1.เลขที่ 666/95 2.และ 3.ซอยเมตตาเดิม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1489 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ดุสิตกาญจน์ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 28 ชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1488 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 88/47 ซอยเหล่านาดี 10/10 บ้านสีเหลือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1487 21 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 58/172 ซอยประชาสโมสร 34 หลอดนีออนยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./466 21 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 165/223 หมู่บ้านพิมานชล ถนนแก่นตูมซอย 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./608 21 ก.ย. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพัทยา 1 ตรงหน้าทาวเฮ้าส์ ทางเข้าไป ประมาณ 300 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./465 21 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ 1.ลานหน้าวัดป่าศิริวัน 2.ถนนศรีจันทร์ 33 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./201 21 ก.ย. 2559   ขอขยายถนน บริเวณ ซอยชาตะผดุง 6 เป็นถนนสายรอง รถวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน ความยาว 285 เมตร ความกว้าง 6.30 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1486 21 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ รอบ ๆ ศาลาชุมชน โนนทัน 3 และในซอย ชัยพฤกษ์ 3 และ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./299 20 ก.ย. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 33 ติดร้านกาแฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1484 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้สี่แยกถนนรอบเมือง ใกล้สี่แยกโรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู จำนวน 2-3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./607 20 ก.ย. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ เลขที่ 225/23 ในซอย สาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./085 20 ก.ย. 2559   การจัดระเบียบแม่ค้า เนื่องจากมีแม่ค้ามาขายของที่มุมถนนรอบบึงหนองแวงตราชู อยู่ฝั่งทิศตะวันตก ของบึงตรงข้ามร้าน Up to you ทำให้รถสัญจรไป มา ลำบาก เพราะมีการจอดซ้อนคัน สำนักปลัดเทศบาล
อท./084 20 ก.ย. 2559   ตรวจสอบแผงแม่ค้า ขายผัก ผลไม้ บริเวณ แยกวงเวียนสามเหลี่ยม ถนนเสรีสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1483 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวร หน้าบ้านเลขที่ 132/8 จำนวน 1 จุด และ จุดที่ 2 บริเวณ จุดตรวจ อปพร. จำนวน 1 หลอด กรุณาโทรหาประธานชุมชน นายคงเดช 081-7170598 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./464 20 ก.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ดอกไม้ประดับ และต้นคูณ บริเวณหน้าชุมชน หลักเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./463 20 ก.ย. 2559   ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณ ในซอย เจริญพร ชุมชนหนองใหญ่ ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./606 20 ก.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 32/4 ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./605 20 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 บ้านเลขที่ 57 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./604 20 ก.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ร้านก๋วยเตี๋ยว เรือชามไม้ ทางไป บขส.เก่า ใกล้ศาลหลักเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./200 20 ก.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณทางเข้าซอย ประชาสโมสร 33 ใกล้โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1482 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 23 ซอยชาตะผดุง 18 ซอยชาตะผดุง 16 อพาร์ทเม้นต์ ดวงฤดี และซอย ชาตะผดุง 14/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1481 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด ซอยคอนกรีต ใกล้สำนักงานเกษตรจังหวัด ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1480 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับบริเวณ ป.จอมมณี หลังโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1479 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ในซอยชุมชนซอย 5 และซอย 6 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1478 20 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 หลอด ซอยกสิกรซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./065 20 ก.ย. 2559   ตรวจสอบการต่อเติม บ้านเลขที่ 196/66 ม 6 ต.ในเมือง ขอนแก่น ต่อเติมชิดแนวเขต ซอยร่วมใจพัฒนา ถ.ศรีจันทร์ 39 เข้าซอยเลี้ยวซ้ายตลอด บ้านหลังสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1485 20 ก.ย. 2559   สี่แยกไฟแดงกังสดาล มขเสียตั้งแต่ปิดเทอมจนเปิดเปิดผ่านมาเกือบ3เดือน แจ้งทางเทศบาลหลายครั้งแล้ว ช่วงเช้าและเย็นรถเยอะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นักศึกษาไม่มีทางปลอดภถดลย ต้องสัดใจเสี่ยงดวงขับรถผ่าน วอนเทศบาลเร่งดำเนินการด้วย จะขอบพระคุณอย่างสูง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./601 19 ก.ย. 2559   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 90/253 ถ.อนามัย หลังวิทยาลัยสาธารณสุข หมู่บ้านพิมานชื่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./298 19 ก.ย. 2559   ขอถังขยะ บริเวณสี่แยกซอยศรีจันทร์ 15 จำนวน 3 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]