.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./462 07 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยอำมาตย์ หน้าโรงแรมเลอเลิศ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1531 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร 22 หน้าร้านหน่อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1532 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเฉลิมพัฒนา เสาที่ 2 ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./460 06 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ สามแยกซอยชาตะผดุง 16 สำนักการช่าง
ฟ./1529 06 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอยชาตะผดุง ซอย 16 สามแยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1528 06 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1527 06 ก.ย. 2561   ไฟช็อต บริเวณ ร้านเนื้อย่างแชมป์ และฝั่งตรงข้ามในซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1526 06 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนแฟลตตำรวจ อยู่ตรงข้าม ร้านบอล มีซอยเล็ก ถนนชำรุดอยู่ปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1525 06 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 121/50 เข้าทางถนนแฟลต ตำรวจ ปากซอยไกรเลิศ จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./371 06 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ยื่นไปที่สายไฟฟ้า ที่ซอยมิตรภาพ13 เข้าซอยที่4(13/4)ทางซ้ายมือ และเลี้ยวขวาซอยแรก(หอพักจันทิมา) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./085 06 ก.ย. 2561   ในบริเวณหน้าวัดหนองแวง (ซอยกลางเมือง20) มีร้านผลไม้ตั้งขายของ ขวางทางเข้าออกซอย ทำให้ รถที่จะเข้าซอย เข้าออกลำบาก อีกทั้ง วัดหนองแวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีร้านค้ามาตั้งซึ่งดูแล้วไม่เป็นระเบียบ อยากให้ทางเทศบาลช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัว มีปัญหา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1530 05 ก.ย. 2561   แจ้งหลอดไฟไม่ติด 3 จุด ที่ซอยมิตรภาพ15 บริเวณซอยที่มีต้นมะม่วงใหญ่ๆมีซอยเดียว 2จุด และเข้าซอยไปหน้าบ้านเลจที่ 98/37 อีกจุดนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./461 05 ก.ย. 2561   มีน้ำซึมออกมาบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 235/18 ซึ่งเดิมเคยมีเจ้าหน้าที่มาแก้ไขแล้ว1 ครั้ง แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ในจุดเดิม ทำให้มีน้ำขังหน้าบ้านตลอดเวลา สำนักการช่าง
อช./370 05 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าวัดหนองแวงตราชูวนาราม กำแพงวัด และขอตัดต้นตะขบที่อยู่หน้าประตูวัด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1523 05 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึง ซอยข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง บ้านเลขที่ 555 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1522 05 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ อดุลยารามซอย 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./142 05 ก.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 35 ร้านรุ่งอนันต์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./369 05 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ประตู รั้ว มหาวิทยาลัยราชมงคล ขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./368 05 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ตรงข้ามมูลนิธิ สามัคคีอุทิศ ถ.ชีท่าขอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./367 05 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ ต้นหูกวาง บริเวณ ถนนรอบเมือง แยกมูลนิธิขอนแก่นสามัคคี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./366 05 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยอนามัย 18 ตลอดสาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1521 05 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านจ่อย ลาบก้อย ถ.รอบเมืองตัดถนนชีท่าขอน จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1520 05 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16 ใกล้ที่ทำการชุมชน จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1524 05 ก.ย. 2561   แจ้งไฟฟ้าดับชชหนองแวงเมืองเก่า2ตามแผนที่ที่ส่งมาครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./288 05 ก.ย. 2561   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวีระวรรณ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./287 05 ก.ย. 2561   ขอคนตัดหญ้า กวาดถนน บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 31 ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./459 05 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยก ถนนสุขสบาย ตัด ถนนข้างโรงฆ่าสัตว์ มีน้ำไหล ล้นออกมาจากท่อระบายน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1519 05 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 233/2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ( ซอยตัน) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./365 04 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ต้นมะขามเทศ หมู่บ้านร่มเย็น ตรงทางออก ซ้ายมือประตูที่ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1518 04 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.วอยมะลิวัลย์ 11 เสาเลขที่ 550 หันขาหลอดตรงถนนให้ด้วย 2.ซอยมะลิวัลย์ 11 มุมบ้านเลขที่ 90/3 3.ซอยบ้านสวนสปา หลังอู่ซ่อมรถไพศาล หน้าบ้านเลขที่ 56/18 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]