.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./645 15 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยพจนาซอยแยกที่ 1 เสาที่มีชุดไฟหน้าบ้านพจนา 2.ซอยสวัสดี ซอยแยกที่ 1 3.ซอยสวัสดี หน้าบ้านเลขที่ 108/66 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ไฟไม่สว่าง 4.ซอยสวัสดี ซอยแยกขายไข่ เสาที่ 3 ตรงข้าม 189/1 ไฟไม่สว่าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./644 15 มี.ค. 2559   ขอเพิ่มไฟส่องถนนและซอย บริเวณ ซอยสว่างทิพย์ และซอย กศน. ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./117 15 มี.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ตรงข้ามบ้านพักครูขอนแก่น ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./643 15 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชัยณรงค์ ใกล้โรงแรมเป็นหนึ่ง จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./082 15 มี.ค. 2559   ถนนทางเดินฟุตบาธพังชำรุด บริเวณ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ หน้าร้าน ยาฟาสชิโน ชุมชนบะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./188 14 มี.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอเปลี่ยนฝาท่อ ระบายน้ำทั้งหมด ภายในชุมชนไทยสมุทร ถ.มิตรภาพ เพราะไม่เคยเปลี่ยนเลย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./154 14 มี.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 78/5 ซอยหนองไผ่ ถ.รื่นรมย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./081 14 มี.ค. 2559   ถนนชำรุด บริเวณเลขที่ 23/72 ซอยศรีจันทร์ 15 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./187 14 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 21/8 ถ.อนามัย ใกล้กับ น้ำผึ้ง อพาร์ทเม้นต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./116 14 มี.ค. 2559   ขอถังขยะแทนที่สูญหาย บริเวณหน้าร้าน อาหาร 2K ถ.รอบบึงแก่นนคร และในซอย ฉิมพลี 9/9 หน้าบ้านเลขที่ 31/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./186 14 มี.ค. 2559   ขอดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณถ.ฉิมพลีซอย 5 สามแยกติดกับซอยฉิมพลี 9 อุดตันน้ำเต็มท่อระบายน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./642 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 16 หน้าแฟลตตำรวจ อยู่ปากซอย จำนวน 2 จุด และปากซอยศรีมารัตน์ จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./641 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าแฟลตตำรวจปากซอย ถ.ศรีมารัตน์ 14 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./640 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนรอบบึงซอย 6 ซอยโนนทอง ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./639 14 มี.ค. 2559   ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางโค้งวัดป่าวิเวกธรรม จำนวน 1 จุด ซอยศรีจันทร์ 13 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./638 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณวนิดาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดป่าชัยวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./637 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าขาดชำรุด บริเวณหน้าปากซอยชัยพฤกษ์ 3 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./636 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยแยกชัยพฤกษ์ 6 หลัง สนามฟุตบอล รร.มหาไถ่ชาย จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./635 14 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าขาดชำรุด ในซอยแยกสุขสบาย จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./152 11 มี.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้ จำนวน 50 ตัว พร้อมโต๊ะ จำนวน 4 ตัว เพราะที่ในชุมชนชำรุดหมดแล้ว เพื่อใช้ในการทำงานทำกิจกรรม ในชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./153 11 มี.ค. 2559   ขอความอนุเคราะห์โต๊ะเก้าอี้ โต๊ะพับ 4 ตัว ของเก่าชำรุด เก้าอี้ 50 ตัว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./114 11 มี.ค. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ หจก.361 องศา และร้านสุไบด่ะ ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./185 11 มี.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุตัน บริเวณ ตั้งแต่หน้าร้านเพ้ง จนถึงการประปา ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./113 11 มี.ค. 2559   พ่นยุง บริเวณ 1.ซอยพิมพสุต 2 2.ซอยพิมพสุต 3 ในชุมชนเจ้าพ่อทองสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./633 11 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด หลอดนีออน ในหมู่บ้่านไทยประเสริฐ ทางเข้าหมู่บ้าน และพิมพสุตซอย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./632 11 มี.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ (นวลจันทร์) บริเวณตรงข้ามร้านมิตรผดุง ถ.หน้าเมือง ข้าง ธนาคาร UOB เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./112 11 มี.ค. 2559   ฉีดยาพ่นยุง ในชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./115 11 มี.ค. 2559   เรื่องมลพิษ มีการเผาขยะด้านหลังกำแพงหมู่บ้านกันยารัตน์เดอวินเทจมาประมาณ3ปีแล้วเบื้องต้นทราบว่าด้านหลังอยู่ในเขตตำบลพระลับต้องไปร้องเรียนที่อื่นแต่มลพิษเก้อเข้ามาในเขตควบคุมของเทศบาลมีการโทรศัพท์ขอรถดับเพลิงมาดับเกิดมลพิษมากทั้งชุมชนและหมู่บ้านเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของที่เผาเพราะมีคนมาทิ้งขยะจะเผาทุกสัปดาห์เคยต่อว่าแต่ไม่ฟังและได้ลักลอบเผาในเวลาดึกแทนชาวบ้านไม่สามารถเปิดประตูหน้าต่างในยามวิกาลได้และทุกเช้าจะมีขะเม้าสีดำอยู่เต็มหน้าบ้านทุกวันและตอนนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วมลพิษยิ่งเพิ่มมากขึ้น มากมาร้องเรียนคะ บริเวณด้านหลังโครงการหมู่บ้านกันยารัตน์เดอวินเทจ ถนนด้านหลังทั้งสายทำการเผาเป็นประจำ ขอบคุณค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./080 11 มี.ค. 2559   ถนนตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลลูกหลวงถึงสิ้นสุดหน้าหมู่บ้านกันยารัตน์เดอวินเทจชำรุดมากเป็นเวลาหลายปีแล้วขับรถได้แค่ช่องทางเดียวอีกด้านเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อมีรถสวนทางต้องหยุดรถเมื่อวันที่8มีนาคม2559ได้มีการนำยางมะตอยมาเทซ่อมแซมแต่น้อยมากเหมือนกับว่าใช้ไม่หมดเลยเอามาเทบางส่วน แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมเพราะยังลำบากในการเดินทางเหมือนเดิมขอบคุณคะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./184 10 มี.ค. 2559   ท่ออุดตัน บริเวณ ซอย มิตรภาพ 10 ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]