.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./797 19 มี.ค. 2562   ซ่อมหลอดไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่26/5 ซอยโพธิสาร19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./796 19 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด 1 จุด บริเวณปากซอยประชาสโมสร 20/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./795 19 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณ ปากซอยศิริสุข และ ซอยเกษตรสัมพันธ์ ศรีจันทร์39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./794 19 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 41 ใกล้ที่ทำการชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./793 19 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางไม่ติด บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ในซอย13 เป็นซอยตันหอพักบุญธฎา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./224 19 มี.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์ ปิดฝาท่อ เนื่องจากซอยค่อนข้างแคบและรถติด อันตราย ตามโครงการต้องปิดตั้งแต่กุมภาแต่มีนาแล้วยังไม่ปิด กลัวคนตกลงไป บริเวณปากซอยหนองวัด ฝั่งร้านไทยรุ่งโรจน์ติดกับถ.หน้าเมือง สำนักการช่าง
อป./037 18 มี.ค. 2562   ตัดต้นไม้พันสายไฟ บริเวณ ฃชุมชนนาคะประเวศน์ หน้าบริษัทปูนนกอินทรีย์
ท./223 18 มี.ค. 2562   ลอกท่อระบายน้ำในซอยมิตรภาพ19(เข้าซอยไปซอยแรกทางซ้ายมือ)เวลาช่างเข้าไปกรุณาติดต่อประธานโจเบอร์096-9345611 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./169 18 มี.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์ จับสุนัขจรจัด บริเวณ ช. พัฒนาการช่าง ถ.ประชาสโมสร ติดถนนใหญ่ ติดกับ ธนาคารเกียรตินาคิณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./224 18 มี.ค. 2562   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 307 ซ.วุฒาราม9 (ชุมชนย่อย 18/03/62) สำนักการช่าง
อป./036 18 มี.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 21 ม.4 เป็นต้นมะขามและต้นไผ่อยู่บนถนน ทำให้ไม่สะดวกแก่การจราจร
ฟ./792 18 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ สายหลัก เป็นจุดเดิมที่เคยแจ้งซ่อม บริเวณ ถ.บ้านกอก ซ.12-ซ.16 ทั้งหมด 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./791 18 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนแฟลตตำรวจ ซ.ตรงข้ามร้านฟุตบอล (ปากซอย) (ชุมชนย่อย 18/03/62) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./790 18 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ (ชุมชนย่อย 18/03/62) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./789 18 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ในซอยประชาสโมสร22 ซอยกัลยา และซอยบำรุงสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./222 18 มี.ค. 2562   ขอให้ดูดท่อน้ำตัน เลยอพาทเม้นน้ำผึ้ง ในซอยถนนอนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./223 18 มี.ค. 2562   ขอป้ายบอกทางเข้าชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1และชุมชนเทพารักษ์4หากช่างเข้าไปโทรแจ้งที่ 081-2090444ด้วยครับขอบคุณครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./222 18 มี.ค. 2562   ขอแผนผังชุมชน สำนักการช่าง
ฟ./787 18 มี.ค. 2562   หลอดไฟฟ้าแสงจันทร์ดับ บริเวณทางเข้าประตูเหล็ก ติดถนนประตูเหล็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./786 18 มี.ค. 2562   (ชุมชนย่อย 18/03/2562) ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 จุด หน้าวัดจอมศรี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./221 18 มี.ค. 2562   ขอกระจกนูนใหม่ บริเวณสี่แยกหลังศูนย์ราชการ 20 (หลัง ร.ร.พงษ์ภิญโญ) เนื่องจากอันเดิมชำรุด สำนักการช่าง
ฟ./785 18 มี.ค. 2562   ไฟฟ้าสาธารณดับ จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./220 18 มี.ค. 2562   ตัดกิ่งไม้ริมรั้วยื่นออถนน และสูงพาดดสายไฟ สำนักการช่าง
ท./221 18 มี.ค. 2562   (ชุมชนย่อย 18/3/62) ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./784 18 มี.ค. 2562   (ชุุมชนย่อย 18/3/62) ไฟฟ้าดับริมถนน -ซอย 2 จำนวน 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 14/60 -ซอย 4 จำนวน 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 14/76 หน้าบ้านเลขที่ 14/82 -ซอย 5 จำนวน 1 จุด หน้าบ้านเลขที 14/161 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./220 18 มี.ค. 2562   ขอให้ซ่อมแซมฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 102 ถ.ชัยนรงค์
ท./219 18 มี.ค. 2562   ซ่อมฝาท่อชำรุด -ฝาท่อชำรุดมุม 7-11 ถนนอดุลยารามตัดถนนไปฌาร์มบูติค ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./783 18 มี.ค. 2562   ซ่อมไฟฟ้าชำรุด -ซอย 3 มุมหอพักมาเมซง หลอดสั้น 1 หลอด -ถนน อดุลยาราม มุมหอพักแสนศิริ หลอดยาว 1 หลอด -ซอย 4 ด้านตะวันตกร้านอาหารไก่รสทิพย์หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./788 17 มี.ค. 2562   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนในชุมชนไม่ติด 4 แห่ง ดังนี้ 1.ซอย 6(สุดซอย)เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/147 ไม่ติด 2.ซอย 8(ต้นซอย) เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/318 ไม่ติด 3.ซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/260 ไม่ติด 4.ซอย 15 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/257 ไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./049 15 มี.ค. 2562   การจราจรแย่มากพวกเด็กรับรถสถานบรรเทิงรับรถกีดขวางการจราจรมาก รบกวนตรวจสอบทีครับ สำนักปลัดเทศบาล

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]