.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1341 02 ก.ย. 2560   1.เสาไฟถนนสาธารณะไม่ติดประมาณ 2 ต้น บริเวณทางสามแยกซอยเหล่านาดี 6 ข้างสนามกีฬา 2.เสาไฟถนนสาธารณะไม่ติดตั้งแต่ทางเข้า ซอยเหล่านาดี 10 ไปจนถึงหอพักลักษมีเพลส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./079 01 ก.ย. 2560   ต้นไม้ใหญ่จะล้มทับสายไฟฟ้า อยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย บริเวณหน้าหอพักซีเอ็มเพลส ซอยศรีจันทร์ 39
ฟ./1340 01 ก.ย. 2560   ร้องเรียนไฟสาธารณะดับ ครั้งที่ 2 บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 232/201 ม.6 (ซีเอ็มเพลส) จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1339 01 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าสายบ้านกอก ดับทั้งสายไฟแสงจันทร์ ถนนบ้านกอก แถวซอย 18 ตามแผนที่นี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1338 01 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ ถนนสายบ้านกอกถนนสายหลัก ดับตลอยสายจากหน้ารร.เทศบาลบ้านโนนชัย จนถึงร้านขายสัมตำ ตามแผนที่เขียนมานี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./340 01 ก.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ข้างศาลหลังร้านคลังนานาธรรม เดิมเป็น may bark หน้าตลาดสดเทสบาล1 หลังร้านถ่ายรูปธรรมชาติคัลเลอร์เล็ป ถ่ายเอกสาร คลังนานาธรรมที่ชุมชนเรา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1335 01 ก.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่227/42 ซอยหลังศูนย์ราชการที่ 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1334 01 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ ประตูด้านหลังวัดหนองแวงพระอารามหลวงตรงข้ามร้านไทอีสานลาบเป็ด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1333 01 ก.ย. 2560   ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด ซอย1/1 เยืิ้องกับร้านเนื้อสเต๊ก นาจา ตรงต้นมะพร้าวและถังขยะ หลอดยาว1 หลอด ซอยตันแยกจากซอย7/2 ระหว่างหอพักต้นรมย์และหอพักทวินเข้าไปหลอดสุดท้าย ซอย1 หลอด ซอย3 หน้าบ้านเสงี่ยมศักดิ์ตรงตู้โทรศัพท์หลอดยาว 1 หลอด ซอยตันแยกจากซอย1/5 หน้าหอเอื้องฟ้าเข้าไปหน้าหอกินรี หลอดกลมรี1 หลอด ซอย7/4 มุมกรีนอพาร์ทเมนต์หลอดยาว1หลอด ซอย7 ตรงแยกเข้าซอย7/10 หลอดยาว 1หลอด ซอย7/8 ตัดกับซอย9 ตรงข้ามร้านขายของชำ ชุมชน หลอดยาว 1 หลอด ถนนอดุลยรามตัดกับซอย7 มุมหอพักฟอร์จูน หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1332 01 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับในชุมชนการเคหะ หน้าบ้านเลขที่ 3/394 ซอย 1 และตรงข้ามกับร้านคาร์แคร์ 1 จุด รวมเป็น 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1337 01 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าส่องสว่างถนนในซอยเสียมาแรมเดือนแล้ว ยังไม่มีการมาเปลี่ยนซ่อมให้ แม้ได้แจ้งประธานฃุนฃนแล้ว ช่วยดำเนินการด่วนด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./078 31 ส.ค. 2560   อปภร.ศรีฐาน 1 พาเมียมาอาศัยอยู่ป้อมไฟฟ้า ตากเสื้อผ้าเป็นที่อุตจาดตา และทำการบุกรุกสวนสุขภาพดำเนิดการให้ด้วย
ฟ./1331 31 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริิเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 หลอดแรก หลอดยาว ชุมชนหลังศูนย์ราชการ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1330 31 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 459/9 เลยหัวมุมเลี้ยวขวา ซอยคุ้มจอมพล เสาไฟก่อนถึงหน้าบ้านคุณหมอ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./445 31 ส.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยร่วมอนามัย เลย อพาร์ทเม้นต์ น้ำผึ้ง จะใกล้กับบ้านใหญ่ กำแพงสีเขียว หน้าบ้านเลขที่ 21/6 ม. 1 ซอยร่วมอนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./339 31 ส.ค. 2560   ขอทำเครื่องหมายจราจร ห้ามจอด บริเวณ ทางร่วม ทางแยก จากถ.เทพผาสุก เข้าสู่ซอยข้างอาคาร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./185 31 ส.ค. 2560   ปรับปรุงถนน ชำรุด บริเวณ ถ.ศิลปสนิท 6 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1329 31 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บริเวณ ซอยเกสร 2 ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองวัด 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1328 31 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.จอมศรี 3 จำนวน 2 จุด ศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./184 31 ส.ค. 2560   ถนนแยก แตกเป็นหลุม บริเวณ ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยว ยายตุ๋น ศรีฐาน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1336 31 ส.ค. 2560   เก็บสายไฟที่ห้อยอยู่กลางถนน บริเวณหน้าร้านเสริมสวยอ้อน ถนนเสรีสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./183 31 ส.ค. 2560   ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่ตอนรับทรัพย์ ถนนเสรีสัมพันธ์ อยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกของบึงหนองแวงตราชู สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./444 30 ส.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้านพลิกแพน ชาบู หลัง มข. แถวครัวโฮมฮัป คาราโอเกะ แถว CSK เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./182 30 ส.ค. 2560   ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านโจ๊กป้าแดงถนนเสรีสัมพันธ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1327 30 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ดรุรสำราญ ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ไปสถานีรถไฟ ไฟฟ้าดับ หลายสัปดาห์ แล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./181 30 ส.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ หน้าหอพักปิ่นสุดา ถ.เทพผาสุก ( ทางไลน์ ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./017 30 ส.ค. 2560   ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 บ้านเลขที่ 55/1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1326 30 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเทพผาสุก 2 หลอดหน้าปากซอย และท้ายซอย และถนนเทพผาสุกเยื้องโลตัส หลอดไฟห้อยลงมา (ทางไลน์ ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./076 30 ส.ค. 2560   ทำไมเดี๋ยวนี้ปล่อยให้พวกขายอ้อยนำช้าง เข้ามาเร่ในเมืองเยอะจัง ล่าสุดเมื่อวาน แยก ขอนแก่นโฮเต็ล สำนักปลัดเทศบาล
ท./443 29 ส.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 193 - 195 ถ.รื่นรมย์ บริเวณหน้าร้าน รื่นรมย์สตูดิโอ ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]