.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./022 25 ต.ค. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 41/146 ซอยมิตรภาพ 11 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./007 25 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บรืเวณ เลขที่ 226/79 ซอยประชาสโมสร 44
ฟ./106 25 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้าม เลขที่ 41/146 ซอยมิตรภาพ 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./105 25 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ทาวเฮ้สหลังไทยพิพัฒน์ 2 จุด ซอยศรีจันทร์ 25 1.หน้าบ้านเลขที่ 257/72 2. หน้าบ้านเลขที่ 257/75 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./104 25 ต.ค. 2559   ตั้งเวลาเปิด ปิด ไฟใหม่ ขอเปิดเวลา 18.00 น. บริเวณ ซอยวีรวรรณ ตัด ถ.หน้าเมือง ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./103 25 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.เลขที่ 45/41 ซอยมิตรภาพ 13 และอีก 3 จุดในซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./102 25 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากทางถนนฉิมพลี ต้นแรกซ้ายมือบ้านเลขที่ 1 2.ถนนโพธิสาร 27 เลขที่ 35/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./107 25 ต.ค. 2559   รบกวนช่วยมาตรวจสอบไฟส่องสว่างถนนในเขตบริเวณบ้านพักข้าราชการสัสดีจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ ไฟไม่ติดมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว บ้านพักตั้งอยู่ที่บริเวณ สี่แยกถนนพิมพสุต ตัดกับ ถนนหลังเมือง เยื้องกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น ติดต่อ พ.ต.สุชาติ หงอกพิลัย ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./009 22 ต.ค. 2559   ช่วยขอคืนพื้นที่ฟุตบาทถนน ทางสาธารณะริมทางถนนรื่นรมย์ ตลอดสายให้ประชาชนได้อาศัยเดินทางเท้าได้สะดวกด้วย เห็นทำทางขึ้นลงฟุตบาทให้คนพิการ แต่มีการวางสิ่งของๆ ห้างร้านต่างๆ รุกร้ำทางเท้า และที่จอดรถริมทาง แล้วจะสะดวกทางเท้าได้อย่างไร โดยเฉพาะช่วงร้านขายเครื่องไฟฟ้า ขายดอกไม้ ก่อนถึงโต้รุ่ง สำนักปลัดเทศบาล
อส./016 22 ต.ค. 2559   เนื่องจากร้านใจดี 3 ที่อยู่ตรงกันข้าม จะซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรหน้าร้าน ส่งเสียงดังรบกวนมาก โดยเฉพาะการซ่อมปั้มลม จะปล่อยลมออกมาเต็มที่ เสียงแหลมวยาว บีบหัวใจมาก ขอร้องให้ลดเสียงลงบ้าง ก็ไม่สนใจ ความจริงการซ่อมเคาื่องมืออย่างนี้ต้องซ่อมอยู่หลังบ้าน แต่เดิมก็ซ่อมอยู่หลังบ้าน ตอนหลังย้ายมาหน้าบ้าน รบกวนด้านเสียงร้านค้าข้างเคียงมาก จนบางครั้งพูดคุยกันไม่ได้เล. ขอรบกวน ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนด้วย ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./004 21 ต.ค. 2559   ถูกแจ้งกล่าวหาถมดินทางสาธารณประโยชน์ ที่ผ่านมาแล้ว และเจ้าหนาที่เขต ได้สั่งการให้รื้อถอน และปรับสร้างทางคืน ดังเดิม ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปรับสภาพให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วทุกประการ บริเวณ สถานี ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./003 21 ต.ค. 2559   บุกรุกทางสาธารณะ มีการก่อสร้างต่อเติม อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 2 ห้อง ในทางสาธารณะ บริเวณ พรประภาอพาร์ทเม้นต์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./015 21 ต.ค. 2559   ขอถังขยะ 1.ซอยศรีจันทร์ 13 ข้างศูนย์บำบัดรังษี ขอเพิ่ม 2 ถัง 2.ทางแยกซอยศรีจันทร์ 13 ตัด ถ.ชาตะผดุง ด้านข้างสถานกวดวิชา ทหาร 1 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./101 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1/3 หลังบริษัทรวมทวี ซอยมิตรภาพ 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./034 21 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าหมู่บ้านเรา สองเอนลงมาคลุมถนน ซอยศรีจันทร์ 29 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./100 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอยพัทยา 3 2.ซอยพัทยา 1 แยกขวามือ ล็อกที่ 3 หลังโกดังวัสดุก่อสร้าง 3.ถนนโพธิ์ - บ้านผือ (ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ) 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./033 21 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 7/2 คุ้มวัดป่าอดุลยาราม สำนักการช่าง
ถ./020 21 ต.ค. 2559   ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ ข้างวัดหนองแวง ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./098 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11 ดอนหญ้านาง 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./097 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหรดี ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./021 21 ต.ค. 2559   ถนนชำรุดค่ะ สภาพความเสียหายตามรูแที่แนบมาค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./096 21 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยอนามัย 4 และ ซอยมาลาเรีย ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./095 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 115/7 ซอยศรีจันทร์ 26 หนองใหญ่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./094 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด ซอยวุฒาราม 9 หนองวัด 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./093 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 113/49 ถ.ศรีจันทร์ ในซอย ชุมชนหลักเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./092 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 54/11 ซอยราษฎร์คนึง 23 และ หน้าบ้านเลขที่ 109 ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./091 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านเลขที่ 229/121 ,229/135,229/90,229/95,229/102,229/77 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./019 21 ต.ค. 2559   ขอยางมะตอย บริเวณ ชุมชนบ้านพัก ตชด.ซอยศรีจันทร์ 37 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./031 21 ต.ค. 2559   ขอตัดกิ่งไม้ ตามถนนหน้า บก.ตชด. ภาค 2 ถนนหลังศูนย์ราชการ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./090 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าลานกีฬาอเนกประสงค์ไม่เพียงพอ บริเวณโรงเรียนสามเหลี่ยมซึ่งมีเยาวชนในชุมชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413]