.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./067 29 พ.ย. 2561   ขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหน้าโรงแรมเจริญธานี ถนนศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./069 29 พ.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 8 โนนหนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./253 29 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ท้ายซอยซอยบำรุงสุขกระพิบไม่ต้ด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./251 28 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 131/79 ก่อนแมทเซ็นเตอร์ สามแยกพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./068 28 พ.ย. 2561   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยแยกหลังศูนย์ราชการ 14/4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./250 28 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เสาที่ 2 ปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./249 28 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยวัดโพธิ์ โนนทัน เสาหม้อแปลง ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./067 28 พ.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หลุดลงไปในท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยพัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง แยกก่อนหมู่บ้านพัชชา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./248 27 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยดอกคูณ 2 เสาแรก ของซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./247 27 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย 7 เสาที่ 1 และ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./020 27 พ.ย. 2561   ฝุ่นฟุ้งกระจาย เดือดร้อน ไม่มีการแก้ไข/ปรับปรุง โทรไปหลายหน่วยงาน ไม่ได้รับการแก้ไข ติดหน้าหอพัก กฤษณา เป็นรถ 10 ล้อขนดิน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./034 27 พ.ย. 2561   รถขยะไม่มาเก็บขยะเป็นประจำ บ่อยครั้งที่ทิ้งไว้ 3-4 วัน จนขยะล้นถัง ทำให้สุนัขของชาวบ้านมาคุ้ยขยะทำให้เกิดความสกปรก ทั้งๆ ที่ทางชุมชนก็เก็บเงินค่าขยะทุกเดือน สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./035 26 พ.ย. 2561   มีร้านเหล้าเปิดใหม่ ในซอยอดุลยาราม [เลี้ยวซ้ายมาจากถนนมิตรภาพ] ร้านเป็นบ้านไม้ อยู่ถก่อนร้านขนมไทย 2 ร้าน พึ่งเปิดใหม่ไม่ทราบชื่อ เสียงดังมากๆ รบกวนช่วยมาตรวจด้วยครับ อยากให้เขาลดเสียงลง ไม่ได้อยากให้เขาปิด และอยากทราบว่าสามารถเปิดร้านเหล้าใกล้กับหอพักชนิดว่าติดทางด้านหลังได้เลยหรือครับ สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./246 26 พ.ย. 2561   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ บ้านเช้าที่ตั้งโครงการ ในซอยมิตรภาพ 14 เขตกำแพงรั้วชลประทาน สำนักการช่าง
ฟ./245 26 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 14 บ้านเลขที่ 11/20 ถึง ถนนปรีชาประสิทธิ์ ทางแยกที่ 1 ไปบ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./029 26 พ.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณซอยมิตรภาพ 1 ทางเข้าก่อนถึงโรงแรมฮันนี่บี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./066 26 พ.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ในซอยมิตรภาพ 1 -ใกล้โรงแรมฮันนี่บี -ใกล้ปากทางซอย 2 ในซอยมิตรภาพ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./065 26 พ.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนทั้งซอยมิตรภาพซอย 1 หนองวัด 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./064 26 พ.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณร้านสเปคตั้ม และ อาคารนิวอาลาดิน ซอยศรีจันทร์11/3 ชัยณรงค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./010 26 พ.ย. 2561   มีการต่อเติมก่อสร้างปิดกั้นทัศนียภาพหน้าร้าน แบบผิดระเบียบเทศบาล จากการก่อสร้างของบ้านข้างเคียง สร้างเกินสิ่งแนวเขต ตามที่ทางของเทศบาล ได้กำหนดไว้ บริเวณ รา้นก๋วยเตี๋ยว ถ.ประชาสโมสร ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอ สำนักการช่าง
ฟ./244 26 พ.ย. 2561   ขอให้ตั้งไฟสว่างเร็วขึ้น จาำเวลา 18.00 น เป็นเวลา 17.15 น. ในชุมชนโนนทัน 4 ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./243 26 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนนหน้าศาลาชุมชนธารทิพย์ ต้นสุดท้าย เสื่อมกระพริบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./242 26 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยธารทิพย์ 2/4 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./241 26 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10/3 จำนวน 2 จุด ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./028 26 พ.ย. 2561   ขอลูกระนาด บริเวณ ซอยสุขสบาย เป็นยทางโค้ง โนนทัน 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./240 26 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยสุขสบาย 2 จุดซอยชัยพฤกษ์ 6 1 จุด ศาลาชุมชน 1 จุด ซอยชาตะผดุง 19 1 จุด ซอยชาตะผดุง 15 1 จุด และแยกซอยชาตะผดุง 15 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./239 24 พ.ย. 2561   ไฟเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 99/9 ถ. เหล่านาดี ซอย 5 ดับ หลอดน่าจะเสียค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./066 24 พ.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ออกจากสายไฟ ที่ซอยมิตรภาพ25 เข้าซอบไปประมาณ 100เมตรอยู่ซ้ายมือครับ ขอบคุณครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./238 23 พ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ -ซอยราษฎร์คนึงซอย 7 ซอยแยกที่ 2 ปลายซอย - ซอย 4 ตรงข้ามหน้าวัดซอย 8 ตรงกลางซอย ดับ 1 หลอด หลอดยาว 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./032 23 พ.ย. 2561   ควันจากการเผาถ่านพุ่งกระจาย ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณใกล้เคียง ด้วย นายหงษ์สระแก้ว บ้านเลขที่ 29/4 ถ.ฉิมพลีซอย 9 เผาถ่าน ทำให้ควันพุ่งกระจายไปทั่งบริเวณใกล้เคียง สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]