.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   15 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./043 11 พ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ปากซอย ปรีชาประสิทธิ์ ติด ถนนมิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./031 11 พ.ย. 2559   ขอให้ตรวจสอบทำลูกระนาด บริเวณซอย วุฒาราม 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./190 11 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 2 ทั้งชุมชน ถ.เทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./189 11 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 4 จุด ซอย ศรีจันทร์ 27 หน้าหอพักำชาญวิถี ซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามร้านอาหารป่ากลางเมือง ซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามหอพักชาโต้ ซอยศรีจันทร์ 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./007 11 พ.ย. 2559   ตรวจสอบแนวเขต โฉนดที่ดิน ทางด้านทิศเหนือจรดกับทางสาธารณของเทศบาล บริเวณทางสาธารณดังกล่าว เป็นของเขาแล้ว มีโฉนด และนำเศษปูน เศษกระเบื้อ เศษหิน ไปลง บริเวณ ใกล้บ้านเลขที่ 63/11 ถ.ราษฎร์คนึง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./011 11 พ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเทศกิจดูแลการจราจร รอบบึงหนองแวงตราชู ที่จะจัดงานลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 59 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. สำนักปลัดเทศบาล
อส./038 10 พ.ย. 2559   เสียงดังรบกวน บริเวณ หน้าร้านขายสุรา ซอย หน้าเมือง 25 เสียงดังมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./061 10 พ.ย. 2559   ขอหินเม็ดดำ (ขนาดใหญ่) บริเวณ ซอย ศรีจันทร์37 เพื่อปูพื้นถนนที่เป็นโคลน ประมาณ 3 รถ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./042 10 พ.ย. 2559   ฝาท่อชำรุด บรเวณ ซอยตรงข้าม ม.ราชมงคล ซอย เซเว่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./041 10 พ.ย. 2559   ฝาท่อชำรุด บริเวณ บ้านศรีฐาน ตรงข้ามร้านโรงเย็นหีบศพ 2 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./030 10 พ.ย. 2559   ทางเท้าแตกหักชำรุดหลายจุดบริเวณถนนมิตรภาพตั้งแต่หน้าร้านมิตรภาพลาบก้อย,หน้าตึกจีเอฟ จนถึงหน้าหจก.รุ่งแสงค้าเหล็กระหว่างศูนย์รถโตโยต้าและฮอนด้าทางมารพ.ศรีนครินทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./060 09 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ วัดโพธิ์แก้ว ถ.มิตรเสรี 1 ถ.โพธิสาร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./059 09 พ.ย. 2559   ขอรถเกรด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/112 ชุมชนหนองวัด 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./040 09 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 596/110 ชุมชนหนองวัด 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./037 09 พ.ย. 2559   พ่นยากันยุง บริเวณซอยหนองวัด 3 ถ.หน้าเมือง ซอย 19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./039 09 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 88/90 ซอยสมานมิตร ถ.ฉิมพลี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./038 09 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอารมณ์สุข ถ.โพธิสาร 15 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./188 09 พ.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.มาลาเรีย ชุมชนโนนทัน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./036 09 พ.ย. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ ถ.มาลาเรีย ตรงข้ามบ้านศิลาเกต สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./035 09 พ.ย. 2559   ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ด้วยอาคารบ้านเลขที่ 45/56 ถ.พิมพสุต มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รับเหตุ เดือดร้อนรำคาญ จากการเลี้ยงนกนางแอ่น มีกลิ่นเหม็นจากอุจจาระ ตกใส่หลังคา และเสื้อผ้าที่ตากไว้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./037 09 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำ ฝาเหล้ก 8 ฝา ซอยนันทกิจ ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./029 09 พ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ภายในชุมชนมิตรภาพ ซอยนันทกิจ ถ.มิตรภาพ เป็นหลุม เป็น บ่อ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./187 09 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 243/242 เสาไฟที่ 2 ซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 243/91-92 เสาไฟหัวเลี้ยวลานกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./058 09 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สี่แยก ถ.กสิกรสำราญ หลังเซเว่น (หูกวาง) และ ( ต้นก้ามปู) ตรงข้ามกัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./186 09 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เจ้าแม่สองนาง ตรงสูบน้ำ ตรงข้ามตลาดเพลินทรัพย์ ถ.รอบบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./185 09 พ.ย. 2559   ขอเปลี่ยน สายไฟฟ้า และโคมไฟในชุมชน บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 16 ตลอดสาย เลขที่ 162/4 , 162/21 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./184 09 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 5 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เลยโรงเรียนบริหารธุรกิจ อยู่ท้ายซอยมุมเลี้ยว เป็นหลอดนีออน ยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./183 09 พ.ย. 2559   ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นจำนวนมากในชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณฐิติรัตน์ อัครสูรย์ ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./036 09 พ.ย. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยจำปาทิพย์ ชุมชนดอนย่านาง 2 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ร้องฯ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./028 09 พ.ย. 2559   ขอให้ทำถนนคอนกรีตในซอยจำปาทิพย์ ถนนจอมพล ชุมชนดอนย่านาง 2 ตอนนี้ทางเทศบาลได้นำลูกรังลงไว้แล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อจึงขอให้ทางเทศบาลดำเนินการต่อให้ด้วย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]