.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./086 27 ก.ย. 2560   ขอร้องเรียน เรื่องการปิดถนนของโต้รุ่งรื่นรมย์ ที่มีการปิดถนนระหว่างเวลา 17.00-05.00 น. ในเมื่อถนนรื่นรมย์เป็นถนนสาธารณะ ซึ่งตามกฏหมายแล้ว ถนนสาธารณะมีไว้เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมา แต่ทางเทศบาลเองกลับเอาถนนมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล จึงอยากขอให้มีการย้ายโต้รุ่งออกจากพื้นที่ถนนสาธารณะ โดยด่วน เนื่องจากโต้รุ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกับผู้พักอาศัยอาคารพาณิชย์ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป เป็นอย่างมาก ทั้งปัญหากลิ่น ควัน ความสกปรก พื้นถนนเสียหาย การทะเลาะวิวาท การจราจรติดขัด และเป็นการทำผืดกฎหมายอีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สำนักปลัดเทศบาล
อท./085 27 ก.ย. 2560   ขออนุญาติใช้เสียง บริเวณ เลขที่ 1 ถ.อำมาตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 2560 ในงานมีหรสพ หมอลำ มาร่วมสมโภชน์ สำนักปลัดเทศบาล
ท./484 27 ก.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเปรมวดี แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./367 27 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยวัดป่าศิริวันวนาราม ทางด้านทิศตะวันตก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1469 27 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังชลประทาน ซ.บ้านเรา 2 ซ.ศรีจันทร์ 33 ถ.รอบบึงหนองใหญ่ทิศเหนือ และในชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 7 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./483 27 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.ซอยสวัสดี 1 ( ปากซอยเคลือบรูป วิทยาศาสตร์ ) เป็นจุดที่ไม่มีไหล่ฝาท่อ 2.หน้าบ้านเลขที่ 149/5 ซอยสวัสดี 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1468 27 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1. ไฟฟ้าชำรุด ซอยบุญมี ถ.ศิลปสนิท เสาที่ 4 นับจากปากซอย หน้าบ้านเลขที่ 202/53 และเสาที่ 5 ฝั่งซ้าย หน้าบ้านเลขที่ 202/71 2.ซอยมิตรภาพ 8/9 ( หลังโรงเรียนไพบูลย์)นับจากปากซอยเสาที่ชำรุด เสาที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1467 27 ก.ย. 2560   สายไฟตกลงมา บริเวณ เลขที่ 159/1 ถ.รื่นรมย์ ซอยตรงข้ามตลาดตองแปด เข้าซอยเลี้ยวขวาแรกอยู่ซ้ายมือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./366 27 ก.ย. 2560   ขอรังวัดพื้นที่ตัดหญ้าใหม่ ตามฟุตบาธ ถนนสายหลััก ถ.มะลิวัลย์ ด้านทิศใต้ ชุมชนศรีฐาน 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./307 27 ก.ย. 2560   การกวาดถนน บริเวณ ขอนแก่น ออโต้ BMW (ศรีฐาน 3 ) 1.ตัดหญ้าใกล้ฟุตบาธ กระจายสู่พื้นไม่เก็บกวาด 2.ไม่เก็บดินหรือทำความสะอาด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./306 27 ก.ย. 2560   ขอขึ้นค่าแรงเป็นถนนสายรอง ถนนซอย 9 ถ.มะลิวัลย์ ศรีฐาน 3 ความยาวประมาณ 950 เมตร กว้าง 12 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1466 27 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด นับจากตลาดต้นตาล ต้นที่ 1 ต้นที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 385/5 และ 3 หน้าบ้านเลขที่ 385/7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./304 27 ก.ย. 2560   1.ต้องการให้เทศบาลจัดการกับสุนัขจรจัดเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มสุนัขที่ไม่มีเจ้าของประมาณ 15-20 ตัว ทำลายทรัพย์สิน(กล้าไม้ที่รอจำหน่าย) ตอนกลางคืนส่งเสียงดังมากรบกวนการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัย 2.รถบริการเก็บขยะของเทศบาลไม่มาเก็บขยะทุกวันทำให้สุนัขกลุ่มนี้มารื้อขยะเกลื่อนฟุตบาตริมถนนมิตรภาพเป็นที่น่ารังเกลียดต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./305 26 ก.ย. 2560   คลีนิกขอนแก่นอายุรแพทย์ อาคารราชพัสดุรอบสถานีรถปรับอากาศ(เดิม) อาคารเลขที่ 87/53-54 ได้รับความเดือดร้อน จึงขอร้องทุกข์ ดังนี้ 1.เทศบาลไม่มาเก็บขยะติดเชื้อที่คลีนิกเป็นเวลากว่า 3 เดือน แล้ว 2.ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ซึ่งเกิดขึ้นเอง บริเวณด้านหลังของอาคาร เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารราชพัสดุกับบ้านพักผู้พิพากษา เศษใบไม้ทับถมบนหลังคา ทำให้การระบายน้ำอุดตัน และกิิ่งก้านต้นไม้ยื่นเข้ามาในอาคาร ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลดำเนินการตัดต้นไม้ให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./482 26 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ กลางถนนพิมพสุต ทางแยกลงอาชีวะ ร้านปลากระบอก หน้าอาคารเฉลิมกิจ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1464 26 ก.ย. 2560   ขอหลอดไฟพร้อมโคมไฟ จำนวน 1 ชุด ในซอยประชาอุทิศ หน้าบ้านเลขที่ 197 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./481 26 ก.ย. 2560   ขอให้เจาะท่อระบายน้ำ บริเวณ ในซอยศรีจันทร์ 26 แยก 1 วางท่อระบายน้ำข้ามถนน เพื่อระบายน้ำได้ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1463 26 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 34 หลอดที่มีเถาวัลย์ ต้นที่ 4 จากปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1462 26 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บีิเวณถนนกลางเมือง 25 แถวชุมชนคุ้มวัดธาตุตลอดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1461 26 ก.ย. 2560   สายไฟขาดและตกหน้าบ้าน บริเวณถนนชัยณรงค์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1460 26 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังเมือง ตั้งแต่ช่วงร้านเค้กชัยมหาลงไปถึงวัดจีน และช่วงหมอฟันคุณหมออินอร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1459 26 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 171/208 ถ.ประชาสโมสร 21 และ 179/13 ถ.ประชาสโมสร 19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1458 26 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ถ.หน้าเมือง 19 จำนวน 1 หลอด ชุมชนหนองวัด 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./480 26 ก.ย. 2560   ขอรถดูดท่อระบายน้ำ ซอยก้างปลา ถ.วุฒาราม 9 หอพักอยู่สุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./479 26 ก.ย. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ บ้านเลขที่ 162/151 ถนนในซอย ความยาว 100 เมตร ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./478 26 ก.ย. 2560   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ บ่อที่ 5 จาก ถนนเหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./018 26 ก.ย. 2560   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10/11 แยกขวา ตรงหอพักเอกศศิธร รีสอร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1457 26 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 19 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./365 26 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านใบเตยจิ้มจุ่ม ถนนกัลปพฤกษ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1456 25 ก.ย. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 124/75 - 103 - 136 ซ.ศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]