.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./100 15 ก.พ. 2560   ย้านถังขยะ บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ข้างร้านอาหารญี่ปุ่น ข้างซอยร้านเสริมสวยก้อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./102 15 ก.พ. 2560   ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนศิริมงคล ซอยศรีจันทรื 25 จำนวน 7 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./534 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 3 หน้าหอพักบ้านพลสุวรรณ หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 5 มุมหอพักเอี่ยยมกมล กับหอพัก A5 หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./533 14 ก.พ. 2560   หลอดโคมชำรุด บริเวณ ปากซอย หน้าเมือง 13 และซอยหน้าเมือง 19 ชุมชนโนนหนองวัด 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./532 14 ก.พ. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยศรีจันทรื 29 ทางไปชลประทาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./531 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณภายในซอย ราษฎร์คนึง 14 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./530 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 45/11 ถ.มิตรภาพ 13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./529 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริวณ บ้านหลังสุดท้าย ซอยราษฎร์คนึง 17 เยื้องโรงเรียนโนนชัย และซอยราษฎร์คนึง 8 หลอดแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./528 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้า รพ.จิตเวช ประตูทางออก ตรงกับร้านซ่อม ทีวี ซอยศรีจันทร์ 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./527 14 ก.พ. 2560   ขอเพิ่มหลอดไฟ จำนวน 2 จุด บริเวณ ใกล้กับวัดศรีสว่าง โนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./526 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 45/4 ถ.ทานตะวัน โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./525 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยศรีจันทร์ 41 ซอยเกษตร ปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./524 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ แยก สามเหลี่ยม จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./070 14 ก.พ. 2560   ขอยางปิดลบร่องถนน บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 23 ซอยแรกแยกขวา กำแพงวัด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./018 14 ก.พ. 2560   ให้ตรวจสอบการต่อเติมอาคารการรุกล้ำซอย บริเวณ เลขที่ 143/4 , 143/5 , 143/8 ต่อเติมอาคารแบบกึ่งถาวร ปิดบังการเข้า ออก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./030 14 ก.พ. 2560   กีดขวางทางการเข้าออกด้วยบ้านข้าพเจ้าอยู่ท้ายซอย ได้รับความเดือดร้อน เสียเวลาจากการเข้า ออก ซอย มีการนำรถมาจอดขวางซอยตลอดเวลา บริเวณ เลขที่ 143/4 ,143/5 , 143/8 ซอยเหล่านาีดี 7 สำนักปลัดเทศบาล
อช./139 14 ก.พ. 2560   ขอปรับเกรดถนนซยอเข้าชุมชน สนามกีฬา 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./523 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 36/10 ตรงข้าม เลขที่ 55/18 ซอยราษฎร์คนึง 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./522 14 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 2/5 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./029 13 ก.พ. 2560   เอาป้ายร้านลงมาบน ถนน กั้นที่จอดรถและ บดบัง การมองรถที่สวนมา เคยมีเจ้าหน้าที่มาเตือนแล้ว ยังทำอยู่ ปล. อยู่ถนนหลังศูนย์การ ตรงปะปา สำนักปลัดเทศบาล
อส./105 11 ก.พ. 2560   ขอรถเทศบาลขนเศษกิ่งไม้วัชพืชใบไม้ใบหญ้าที่ชุมชนทำความสะอาดถนนจัดกองไว้แล้ว ที่ซอยตัดกับคลังปตท. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./138 10 ก.พ. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หนองสแบง 2 ด้านหลังโรงเรียนโนนทัน ตรงข้ามเต๊นท์ขายรถ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./521 10 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวร เลขที่ 80/2 หอพักสีฟ้า และซอยใกล้ หอพักน้ำผึ้ง ชุมชนโนนทัน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./520 10 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาไฟฟ้าที่ 2 ถ.สามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./136 10 ก.พ. 2560   ตัดกิ่งไม้ มะขามเทศ ร้านส้มตำ ยายเก็าะ ใกล้มูลนิธิสามัคคีิอุทิศขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./137 10 ก.พ. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านเสริมสวย ต้นหูกวาง ถ.ชัยณรงค์ ชุมชนชัยณรงค์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./519 10 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 151/5 สามแยก ซอยดอกคูณ ถ.โพธิสาร โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./518 10 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้เลขที่ 173/86 สามแยกพอดี ถ.ประชาสโมสร 24 เข้าซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./517 10 ก.พ. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 151/90 ถ.เหล่านาดี ซอย 4 ซอยโรงน้ำแข็ง เอ็ม พี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./131 10 ก.พ. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขังถนน บริเวณ เลขที่ 2/104 - 2/109 ถ.เหล่านาดี 4 ซอยโรงน้ำแข็ง เอ็ม พี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]