.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./032 11 เม.ย. 2559   การจอดรถ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10/1 ตลอดสาย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./735 11 เม.ย. 2559   ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า บริเวณ 1. หน้าบ้านเลขที่ 178/19 ซ.ประชาสโมสร 17 2.หน้าบ้านเลขที่ 193/40 ซ.ศรีจันทร์ 10/1 แยกร้านอาหาร ก.ไก่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./149 11 เม.ย. 2559   การเก็บขยะภายในชุมชนโนนทัน 7 ซ.ชุยพฤกษ์ ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./148 11 เม.ย. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง บริเวณชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./091 11 เม.ย. 2559   ขอเทคอนกรีต บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 4 ศาลาชุมชน เพื่อเป์นสถานที่ ออกกำลังกาย ภายในชุมชนหนองใหญ่ 4 ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./147 11 เม.ย. 2559   ขอฉีดยาพ่นยุง ในชุมชนโนนชัย 3 ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./207 11 เม.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์มิเตอร์น้ำ บริเวณศาลเจ้าพ่อเกษม ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ถ.อำมาตย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./206 11 เม.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณสี่แยกไฟแดง ช.ศิลป์ ถึง เมืองพลฉั่วเต็กไถ่ ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./205 11 เม.ย. 2559   ขอให้ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ในพื้นที่ แตกใช้การไม่ได้ ชำรุด บริเวณ ที่ชุมชนคุ้มหนองคู ติดสำนักงานเทศกิจ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./252 11 เม.ย. 2559   ขอขุดลอกคูคลอง ซึ่ฝมีหญ้าและเศษวัสดุ ขวางทางน้ำ จึงขอขุดลอกคลอง บริเวณ เลขที่ 41/146 ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./251 11 เม.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ คลองน้ำเสีย ตรงข้ามร้านส้มตำอินเตอร์เน็ต หน้า หงส์สุวรรณอพาร์ทเม้นต์ เยื้องแฟรี่ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./032 11 เม.ย. 2559   ขอยกเลิกคำร้อง เนื่องจากมีการเจรจาว่า จะแก้ไขข้อที่ทำไมถูกต้องโดยการรื้อหลังคา และทำใหม่ ให้เรียบร้อย บริเวณ เลขที่ 334/15 ซ.สี่แผ่นดินทอง ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./250 11 เม.ย. 2559   บ่อพักชำรุด บริเวณ ซอยอดุลยาราม 7 มุมหอพักซันชายน์ บ่าบ่อพักชำรุด ทำให้ฝาท่อ (เหล็ก ) ทรุดตัว และเปิดอ้าเป็นหลุม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./096 09 เม.ย. 2559   ขออภัยคร้าบบ ผู้ผู้แจ้งมา พบหลุมลึกขนาดใหญ่(เด็กตกลงไปได้) ที่ปากซอย กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามตลาดบ้านดอนย่านาง เกรงจะเป็นอันตราย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./204 08 เม.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหมู่บ้านนันทกิจ เลขที่ 779/31 ซอยมิตรภาพ 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./733 08 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 12/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./090 08 เม.ย. 2559   ทำทางขึ้นบ้านปิดทางท่อระบายน้ำทิ้ง ( ดันหิน ) บ้านเลขที่ 1/20 ถ.ราษฎร์คนึง ได้เทคอนกรีตขึ้นฟุตบาธ ขวางทางน้ำไหล ซึ่งไม่มีการใส่ท่อระบายน้ำและยังให้น้ำขัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./732 08 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด ภายในชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./203 08 เม.ย. 2559   ขอยืมเต๊นท์ เนื่องจากชุมชน จัดงาน บุญเบิกบ้าน จึงขอความอนุเคราะห์ ยืมเต๊นท์ 2 หลัง ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2559 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./731 08 เม.ย. 2559   ขอให้ตรวจสอบไฟฟ้าตก บริเวณ สวนไห บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./202 08 เม.ย. 2559   ขอยืมเต๊นท์ ไปใช้งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 17 เม.ย. 2559 บริเวณที่ทำการชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 3 จำนวน 2 หลัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./249 08 เม.ย. 2559   ฝาท่อเหล็ก มีเสียงดัง บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./734 08 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออนยาว)บริเวณมุมโค้งถนนหน้าศาลปู่แสงและขอไฟสปอตร์ไลท์จำนวน1หลอด ใส่เพิ่มมุมโค้งถนนหน้าศาลปู่แสงเพราะเป็นมุมมืดมาก มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซร์ล้มบ่อยมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./144 08 เม.ย. 2559   เสียงจัดงานกลางคืน เสียงเพลง เสียงหมอลำบึงแก่นนครดังมาก ตั้งแต่ทุ่มจนเกือบตึหนึ่ง มา3-4 วันแล้ว ช่วยประสานงานให้ทางผู้จัดลดเสียงเคาื่องเสียงลงได้ไหม เดือดร้อนนอนไม่ได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./730 07 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าสาธารณะ เสาแรกสุดต้นซอยประชาสโมสร20 ดับมากว่าสองอาทิตย์แล้วค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./729 07 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 15 ทางไปบ้านผือ ตั้งแต่ต้นซอย ดับทุกดวงตลอดแนว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./727 07 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ตัด ถ.พิมพสุต เลขที่ 15/6 ถ.พิมพสุต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./728 07 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 ซอยชัชวาลย์ แถวหน้าบ้านรองพงษ์เทพ จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./726 07 เม.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 751/21 ซอยหลังโรงอวนเดชา ถ.วุฒาราม โรงอวนซอย 1 เข้าทางแฟมมิรี่มาร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./247 07 เม.ย. 2559   ขอลอกคลองระบายน้ำที่ 5 หน้าประตูเมือง ชุมชนมิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]