.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./061 17 พ.ย. 2559   ขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ข้างศาลาชุมชน ยาวไปถึงหลังโรงแรม อเวนี่ และด้านหน้าศาลา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./216 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) บริเวณซอยศิลปสนิท 6 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./215 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม หน้าโรงเรียนหนองวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./043 17 พ.ย. 2559   มีการทิ้งขยะและกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 226/29 ซอยประชาสโมสร 46 ใกล้คลองน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./060 17 พ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรสี่แยก ถ.หมอชาญอุทิศ ตัด ถ.ศิลปสนิท เลี้ยวซ้าย บริเวณหัวมุมโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม ฝาท่อที่ 2 นับจากสี่แยก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./035 17 พ.ย. 2559   ถนนทรุด บริเวณสี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ ตัดกับ ถ.หมอชาญอุทิศ เป็นหลุมใหญ่มาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./214 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าปากซอยถนนมะลิวัลย์ โคมหลอดห้อยลงมา บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./213 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 4 เลขที่ 39/4 ซอย 4/3 หน้าปากซอย เลขที่ 140/5 ซอยประตอง และบ้านพ่อวิโรจน์ 151/64 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./068 17 พ.ย. 2559   ขอวัสดุลงล็อคไหล่ทาง บริเวณ เลขที่ 130/12 ถ.โพธิสารตอนปลาย และบ้านนายสุพรหม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./212 17 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนโพธิสารซอย 7 1.หน้าบ้านนางกาว 2.และบ้านอาจารย์ป้อม ( ซอยข้างบ้านแม่แดงสว่างใจ ด้านทิศตะวันตก ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./211 17 พ.ย. 2559   หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติดดังนี้ 1. ซอย 16 หน้าบ้านเลขที่ 194/264 2. ซอย 10 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 194/171 และ 194/174 ขอความกรุณาดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./016 16 พ.ย. 2559   ดินหล่นจากรถสิบล้อการก่อสร้างทางรถไฟ ทำให้เกิดฝุ่นละออง เวลารถวิ่งเข้า ออก สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./210 16 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริวณ 2 จุด ซอยกลางเมือง 5 ซอยชัชวาลย์ * ผู้ร้องมีดคมไฟอยู่แล้ว อยากให้ช่างไฟไปใส่โคมให้ * เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./067 16 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ซอย เลียบพัฒนาที่ดิน ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟข./002 16 พ.ย. 2559   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยถนนเลียบพัฒนาที่ดิน ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ถ.มิตรภาพ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./209 16 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทรื หน้าสถานีพัฒนาที่ดิน ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./059 16 พ.ย. 2559   ขอให้ยกแผ่นเหล็ก ออกจากถนน บริเวณ ปากซอย บ้านกอก 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./009 16 พ.ย. 2559   ดินไหลลงถนนจากการถมที่ดิน ซอยบ้านกอก 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./008 16 พ.ย. 2559   ขอตรวจสอบการทำรั้ว บริเวณ เลขที่ 172/7-8 และ เลขที่ 172/18 ซอยชาตะผดุง 22 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./065 16 พ.ย. 2559   ขอเศษ อิฐ ปูน บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 3 ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./066 16 พ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 7 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./208 16 พ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ สปอร์ตไลท์ สนาม 1 ชุด บริเวณ สนามฟุตบอล ซอยอนามัย 5 โนนทัน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./207 16 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยชาตะผดุง 16 จำนวน 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./034 16 พ.ย. 2559   ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.ชาตะผดุง จากสี่แยกประมาณ 50 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./058 16 พ.ย. 2559   ซอยศรีจันทร์18แยก3ฝาท่อระบายน้ำไม่มี 3 ฝาขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ สำนักการช่าง
ฟ./206 16 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลอดที่ 6 หลอดนีออน ซอย 4 หลอดที่ 1 และ 2 ชุมชนวุฒาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./205 15 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน นางดาหวัน ใกล้ปากทางเข้าสุพรรณิการณ์ ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./041 15 พ.ย. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ เจริญคอนโดมิเนียม ถ.มิตรภาพ หลังยูอิน ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./204 15 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ซอย 8 บ้านกอก 1 จุด 2.ซอยบ้านกอก 16 จำนวน 2 จุด 3.ถนนสายหลัก 1 จุด และหน้าซอย บ้านกอก 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./203 15 พ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ดอกคูณ ใกล้ที่พักขยะ ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413]