.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 กุมภาพันธ์ 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./310 16 มิ.ย. 2559   ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมระบบไฟ ในเต๊นท์ เนื่องด้วยชุมชนบะขามจะจัดกิจกรรม บุญประเพณี บุญเบิกบ้าน ในวันที่ 21 - 22 - 23 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณห้าแยก บะขาม พร้อมเก้าอี้ 200 ตัว เต๊นท์ 3 หลัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1060 16 มิ.ย. 2559   ติดตั้งโคมไฟ บริเวณวอยชาตะผดุง 5หน้าบ้านเลขที่ 139/24 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1062 16 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับตลอดสาย หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์ 5 ซอยเวชพงษ์ 1-3 ดับทั้งหมด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./135 16 มิ.ย. 2559   ขอถนนคอนกรีต บริเวณซอยตรงข้ามประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./045 16 มิ.ย. 2559   มีการสร้างโรงจอดรถขวางซอย บริเวณหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./103 16 มิ.ย. 2559   ขอตัดต้นไม้ จำนวน 1 ต้น บริเวณ กุฏิเจ้าอาวาส และหอสมุด เคลื่นที่ เป็นต้นงิ้วที่ตาย วัดจอมศรี
ฟ./1059 16 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ แถวถนนศรีจันทร์ แก่นคำ มาถึง แบงค์ชาติ ทั้งสองฝั่งไม่ติด ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./378 16 มิ.ย. 2559   ถนนในซอยไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 19 เวลาฝนตกน้ำมาจากทิศเหนือ จะไหลงมาตามซอยและท่วมบ้านเรือน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1058 16 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณทางเข้า ซอย 3 ประมาณ 50 เมตร ด้านทิศตะวันออกของวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./309 16 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ เนื่องจากต้นไม้ยื่นเข้าไปในหมู่บ้านแสรสุข บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน ถ.โพธิสาร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./308 16 มิ.ย. 2559   ตีเส้นช่องจอดรถ บริเวณ ร้านขายอาหาร และสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุข ขอนแก่นมีความไม่สะดวกในการจอดรถ ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ รพ.ศูนยืขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./307 16 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ ทับสายไฟ ซอยศรีมารัตน์ 22 เกือบสุดซอย มีซอยเล็กอยูปากทางติดกับอู่รถ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./377 15 มิ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณถ.ราษฎร์คนึง หน้า เค เทค ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1057 15 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 151 ถ.พิมพสุต ชุมชนมิตรภาพ เสาไฟฟ้าช้อตปละไฟฟ้าดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./215 15 มิ.ย. 2559   เสียงรบกวนในยามวิกาล เนื่องจากวัดบ้านโนนชัย มีการ สวดธรรมวัด ในเวลา 04.30 น.ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน แต่ทางวัดได้ใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งเสียงดังมาก จึงไม่สามารถพักผ่อนด้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1056 15 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านทองสอดแสง ซอยศรีจันทร์ 23 เสาต้นหัวมุมซอย หน้าบ้านเลขที่ 14/85 ตัดเข้าไปอีก 1 ต้น เป็น 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1055 15 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเวชพงษ์ 2 ศรีฐาน 4 จำนวน 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./375 15 มิ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และเสียงดัง บริเวณ ตรงข้ามร้านทวีทรัพย์ ถ.ประชาสโมสร 3 ฝา และ ซอยตึกร้างทางเข้าคุ้มหนองคู 1 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./376 15 มิ.ย. 2559   ขอให้ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าเซ็นโทซ่า ร้านชัยพิทักษ์ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./306 14 มิ.ย. 2559   ขออนุญาตตีเส้นจราจร ห้ามจอปากซอยเข้าบ้าน ตรงข้ามหมูณัฐ บริเวณ ถ.หน้าเมือง หน้าร้านถ่ายเอกสาร OA ได้รับความเดือดร้อน จากการจอดรถของผู้มาติดต่อ จอดรถขวางทางเข้าออก ในซอยมีทั้งหมด 3 ครอบครัว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1054 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บริเวณ ถ.โนนหนองวัด ซอย 4 จุดเดิม ดับบ่อย ตั้งแต่โรงแรม จันเพ็ญ จันทร์เจ้า ถึงโรงแรมแมมมอธ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1053 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนหน้าบ้านเลขที่ 596/56 , 564 และหลัง โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1051 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวัน ซอย 7 และถนนชัยพฤกษ์ ตัด ถ.ทานตะวัน หัวมุมซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1052 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณศาลาชุมชน โนนทัน 7 ถ.ดอกคูน ตัด ถ.ทานตะวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./374 14 มิ.ย. 2559   ขอฝาบ่อพัก 1 ฝา บริเวรป้อมยาม ใกล้สะพานข้ามคลอง ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1050 14 มิ.ย. 2559   เพิ่มจุดติดหลอดไฟ จำนวน 2 จุด 1.แทนจุดเดิมชำรุด หน้าโกดังร้านรุ่งอนันต์ 2.หน้าบ้าน อ.ราตรี ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./134 14 มิ.ย. 2559   ขอขยายถนน บริเวณช่วงทางโค้งศาลาชุมชน วัดชั้นสะพานข้ามคลองชลประทาน ไปบ้านทั่วถนน จะเป็นโค้งตัวเอส นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1049 14 มิ.ย. 2559   เพิ่มจุดติดตั้งหลอดใน 3 จุด บริเวณ สนามไก่ชนศรีปัญญา และโรงปูนชัยวัฒน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1048 14 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านสีดา 2.ทางแยกโรงงานปูนชัยวัฒน์ 3.ใกล้บ้านสีดา 4.จุดตรวจ อปพร.ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./373 14 มิ.ย. 2559   ขอบฝาท่อชำรุด ซอย 2 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3/383 และตรงหัวมุมป้ายชุมชน ใกล้โรงเพาะเห็ด จำนวน 1 จุด และซอย 11 ตรงทางโค้งจำนวนทั้งหมด 3 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356]