.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./149 14 ก.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ 1.ซอยมิตรภาพ 8/11 หลัง รร.ไพบูลย์ รอยแยกก่อนถึง มะลิโฮม เลยสี่แยก หน้าบ้านเลขที่ 203/5 ถึงสี่แยก เป็นหลุมตัดกับ ทางจะไปตะวันใหม่ 2. ริมฟุตบาธ หลุมลึก หน้าบ้านเลขที่ 108/16 ซ.สวัสดี 1 หน้าร้านของชำ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./066 14 ก.ค. 2560   รื้อถอนร้านขายของริมฟุตบาธ บริเวณ หมู่บ้านพิมานศิลป์ หน้าหมู่บ้าน สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1116 14 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวร หน้าโรงเรียนตำรวจ ทางเข้า รพช. ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./358 14 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำยุบตัว บริเวณ ถนนเหล่านาดี ซอย 10/9 หน้าบ้านประธาน ชอบ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./357 14 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำตกลงท่อระบายน้ำ บริเวณ จกาด้านหน้าร้านขายมอเตอร์ไซด์ ถ.มะลิวัลย์ - มาตัดกับสี่แยก ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1115 14 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามร้านฮาร่า ถ.รอบบึงแก่นนคร ฝั่งบึงแก่นนคร บริเวณสนามเด็กเล่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1114 14 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสบาย 2 โนนทัน หน้าหอพักสุขสบาย เลขที่ 101/244 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./148 14 ก.ค. 2560   ถนนคอนกรีต บริเวณปั๊ม ปตท. ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.รอบเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1113 14 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหรดี ซอยปู่จัก ชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1112 14 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวร ซอยมิตรภาพ 8/9 ซอยสวัสดี 1 ( ซอยขายไข่) เลยปากทางเข้าหมู่บ้าน VIP ห้องเย้นไปเสาที่ 1 ที่มีชุดไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1111 14 ก.ค. 2560   เก็บสายไฟ บริเวณ หน้าร้านรื่นรมย์ ขอนแก่นมอเตอร์ ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./356 14 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง หน้าบ้านเลขที่ 108/8 ชุมชนโนนชัย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./278 14 ก.ค. 2560   มีชุมชนแจ้งเรื่องมีหญ้รกขึ้นสูงบริเวณฝั่งสถานีโทรทัศน์NBTช่วยตรวจสอบและดำเนินการด้วยคะ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./015 13 ก.ค. 2560   บริเวณหลังศูนย์ปฏิบัติธรรมศาลาโพธิ์แก้ว วัดโพธิ์โนนทัน ที่มีคนเอาขยะมาทิ้งมากมายและมีไฟไหม้2ครั้ง และ ทน.ขก. ก็พยายามแก้ไขปัญหาให้แล้วปัจจุบันก็ยังมีคนแอบนำขยะมาทิ้งโดยไม่อายในเวลากลางคืน เพราะมืดมาก จึงอยากขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังศูนย์ปฏิบัติธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ สำนักการช่าง
ฟ./1110 13 ก.ค. 2560   ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ เลขที่ 141/71 ตึกแถว ซอยอดุลยาราม 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./355 13 ก.ค. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำ ถ.ราษฎร์คนึง ซอยสุขสำราญ ซอยมัฌิมา ซอย ประชาสงเคราะห์ ซอยราษฎร์คนึง 8 ซอยราษฎร์คนึง 10 และ 11 สำนักการช่าง
ฟ./1109 13 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราฎร์คนึง 8 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./354 13 ก.ค. 2560   เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าร้านปุ๊กเจริญยนต์ ซอนราษฎร์คนึง 8 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1108 13 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ คอกม้า ซอยหน้าเมือง 11 หลอดสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./240 13 ก.ค. 2560   กลิ่น + ควัน จากการปิ้งย่าง ตลาดสี่แยก บ้านตูม กลางบ้าน ระยะ เวลาประมาณ 15.00 - 20.00 น. บ้านบริเวณนั้นมีทั้งคนป่วยและเด็กเล้ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1107 13 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างโรงเรียนบ้านตูม 1.หน้าบ้านพ่อทองสุข 2.บ้านแม่วรัญญา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./146 13 ก.ค. 2560   เอาลูกระนาดออก บริเวณ หน้าโรงน้ำ ถ.ศรีธาตุ ชุมชนบ้านตูม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./353 13 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ บ้านวุ้นบ้านโนน ถ.รอบเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1106 13 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23 ตัดกับ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ดับบ่อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./066 13 ก.ค. 2560   ตัดต้นไม้ บริเวณซอย มิตรภาพ 11/7 ต้นมะกอก พื้นที่ว่าง
ถ./147 13 ก.ค. 2560   ทางเท้า ถนนหน้า บขส. 1 มีรถจอดบนทางเท้าตลอดวัน นักเรียนและประชาชนทั่วไปต้องเดินบนถนน ซ้ำร้ายท้ายรถยังโผ่ออกมาถนน(หน้าร้านทองก่อนถึงสี่แยกถนนหน้าเมือง) ขอให้แก้ไขปัญหาด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./065 13 ก.ค. 2560   จัดระเบียบแม่ค้ามาตั้งวางขายของบนถนนสาธารณะบริเวณสามแยกวงเวียนถนนเสรีสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
อส./239 12 ก.ค. 2560   ขอบคุณเทศบาลที่มาตัดต้นไม้ออกจากถนนให้นัครับ ขอความช่วยเหลือเก็บกิ่งไม้ที่ตัดไว้ที่มิตรภาพซอย11(11/5) ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./238 12 ก.ค. 2560   เก็บขยะ บริเวณ หน้าปากซอย ฝั่งด้านตรงข้ามอาอี๋ เนื้อย่าง เลขที่ 607/14 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./145 12 ก.ค. 2560   เอาลูกระนาดออก บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]