.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./104 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับรอบนอกตลาดสดเทศบาล1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./015 20 ต.ค. 2560   ขอตัดกิ่งไม้ ในซอยศรีจันทร์ 16/1 หลัง คาร์แคร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./014 20 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ติดสายไฟบริเวรถนนปรีชาประสิทธิ์ตัดถนนศิลปสนิท หน้าศิลปสนิทซ. 2 และบริเวรเทพผาสุกตัดศิลปสนิท ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./036 20 ต.ค. 2560   ท่อระบายน้ำแตก ทำให้เกิดน้ำท่วมตามถนนหน้าบ้าน แถวรพ.ศรีนครินทร์ ซอยที่2 ตรงตลาดเจริญทาวเวอร์ หน้าคอนโด เอ็กเพ็ญศรี นครินทร์ เพราซอยที่1 จะเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืช จังหวัดขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./017 20 ต.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้และกองขยะบริเวณที่ตรงข้าม กกต.จังหวัดและสำนักงานที่ดินจังหวัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./016 20 ต.ค. 2560   ขอให้ขนย้ายขยะใน บริเวณตรงข้ามโกดังสินค้า สินไทย พร้อมขอป้ายห้ามทิ้งขยะด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./013 20 ต.ค. 2560   ขอตัดกิ่งไม้ จากหน้าวัดบ้านดอนถึงทางเข้าค่ายทหารด้านทิศใต้(ต้นคูนด้านทิศเหนือ ต้นประดู่ด้านทิศใต้) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./012 20 ต.ค. 2560   ถนนในซ.ศรีจันทร์23 เป็นหลุม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./035 20 ต.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุดในซอยศรีจันทร์ 22 และซ.ศรีจันทร์ 20 จำนวน 2 ฝา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./034 20 ต.ค. 2560   ฝาท่อแตก หน้าร้านปืนมิตรผดุงถนนหน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./033 20 ต.ค. 2560   ฝาบ่อพักชำรุดจำนวน 2 จุดในซ.คำสะอาด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./103 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 5 จุด จุดที่1ในซ.พจนา เสาต้นที่ 2 ที่มีชุดไฟนับจากปากซอย จุดที่ 2 ในซ.สวัสดีหน้าบ้านเลขที่ 144/1 จุดที่ 3 ซ.8/1หน้าบ้านเลขที่ 144/1 จุดที่ 4 เสาถัดจากบ้านเลขที่ 144/1 จุดที่ 5 ถนนศิลปสนิทตรงข้ามร้านส้มตำหน้าหมู่บ้านพิมานศิลป์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./102 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ในซอยราษฏรคนึง 10 หน้าบ้านเลขที่ 72 หัวซอยจันมี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./101 20 ต.ค. 2560   หลอดไฟไม่ติดในฟวอยโพธิสาร 19 หน้าร้านนานาแอนติก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./100 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ในซอยอนามัยซอย 4 จากปากซอย จุดที่ 2 ในหมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ จุดที่ 3 ถนนอนามัย เสาที่ 3 จากถนนโพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./099 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในซอบหน้าเมือง 25 ตรงข้ามโรงแรมสวัสดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./098 20 ต.ค. 2560   กล่องไฟที่เสาไฟฟ้าหน้าร้านเล้งเย็นตาโฟถนนชาตะผดุงเกิดเสียงดัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./097 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 6 หลอด หลอดที่1ในถนนจอมศรี หลอดที่ 2ในถนนมิตรสัมพันธ์หลอดที่ 3ในซอยปู่จัด หลอดที่4,5,6,ในซอยหรดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./096 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับตลอดสายในซอยศรีจันทร์19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./095 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในถนนหน้าเมือง หน้าร้านอาหารปักษ์ใต้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./094 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ในซอย 17 ถนนกลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./093 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ในซอยวุฒาราม ซอย8 เยื้องบ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./092 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ เสาต้นแรกหน้าปากซอยถนนข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวงและข้างร้านไทอีสานลาบเป็ด จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./091 20 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 จุดอยู่ในซอยคำสะอาดหน้าบ้านเลขที่76/7 หมู่ที่3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./011 20 ต.ค. 2560   ไหล่ถนนชำรุด ในซอยสมานมิตรชำรุดเป็นหลุมลึกประมาณ30-40 เมตรบริเวณหน้าบ้านเลขที่88/90 หมู่ที่3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./032 20 ต.ค. 2560   ทำถนนในซอยปีที่แล้วฝาปิดท่อในซ.หน้าเมือง9 ตรง G9 condo และวีรวรรณเพลสยังมีเสียงดังเวลารถแล่นผ่านอยู่ ช่างอาจเข้าแก้ไขแล้วแต่ไม่หาย และหน้าทางเข้าวีรวรรณ เพลสฝนตกน้ำขังมาก เดินออกจากอพาร์ทเม้นท์ไม่ได้ค่ะร้องเรียนมาก 1 เดือนแล้วค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./090 19 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บ้านเวณ 179/1 หน้าเชื่อมั่น อพาตเม้นท์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./089 19 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตรง บ้านเลขที่ 86/8 ซอย พัทยา 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./088 19 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตรง บ้านเลขที่ 85/75 ซอย พัทยา6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./087 19 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตรงบ้านเลขที่ 88/231 ซอย พัทยา2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]