.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1026 28 มิ.ย. 2560   ขอเปลี่ยนโคมไฟ +หลอดไฟ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซ.โพธิทอง 3 จุดที่ 2 ซ.โพธิ์ทอง 4/1 เสาต้นสุดท้าย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1027 28 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย โพธิ์ทอง 1 จำนวน 1 จุด ซ.พธิ์ทอง 4 จำนวน 1 จุด ซ.โพธิ์ทอง 4/1 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1030 28 มิ.ย. 2560   ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าร้านซุปเปอร์ถูก(ว.เซ็นเตอร์เก่า)และไฟปากซอยเหล่านาดี12 (ไฟ 4 หลอด)ไม่ติดมานานแล้ว ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./063 27 มิ.ย. 2560   รบกวนไปจับ ปรับ ทีจอดรถในที่ห้ามจอดหน่อยคับ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1025 26 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 18 และซอยศรีจันทร์ 18 แยก 3 ตามแผนที่ แนบมานี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1024 26 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด จุดที่1 ซอยสวัสดี1 ซอยขายไข่ 8/9 นับเสาแรกเริ่มปากซอย เสาที่5 ที่มีชุดไฟตรงข้ามหอพักศรีสมร และเสาที่9 หน้าประตุูบ้านสีขาวต้นมะเฟือง จุดที่ 3 ซอยสวัสดี2 8/11 หลังรร.ไพบูลย์ นับจากปากซอยเสาที่3 อยู่ตรงหม้อแปลง จุดที่4 ตรงข้ามกุ้งแจ่้วฮ้อนตรงตู้โทรศัพท์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1023 26 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด จุดที่1 หน้าบ้านเลขที่ 144/16 หลอดขุนมัว ซอยสวัสดี 1 จุดที่2 ซอยพจนา ซอยแยกที่1 เสาสุดท้ายซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./323 26 มิ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยที่ 1 ถนนศิลปสนิท ซอยพรรษาฝั้งซ้ายของซอยบุญมี น้ำไม่ไหลเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมซอย ซอยที่2มิตรภาพ8/9 ซอยสวัสดิี 1 ปากซอยร้านขายไข่ ทรายอุดตัน เป็นบางช่วง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./132 26 มิ.ย. 2560   ถนนหน้าปากทางซอยธารทิพย์ 2/5 ชำรุดแตก ทรุดตัวเป็นหลุมกว้าง มีรถตกยางแตกมา เกรงแลอยไว้จะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ดำเนินการถมให้ด้วย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./322 26 มิ.ย. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำ ถนนในชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง และถนนสายหลัก ชุมชน ซอยศรีจันทร 39 เนื่องจากเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง จึงอยากลอกท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./212 26 มิ.ย. 2560   รถไม่ไปเก็บขยะ ร้านต้นสน แถวขอนแก่นอพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเลย ชุมชนคุ้มหนองคุู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./254 26 มิ.ย. 2560   ตัดก่ิงไม้พาดสายไฟฟ้า ต้นคูนและต้นกฐิน ตามแผนที่ ที่เขียนมานี้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./253 26 มิ.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม ปกคลุมสายไฟ เป็นอันตรายมาก กิ่งยื่นออกมาถนน ในซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./320 26 มิ.ย. 2560   ฝาท่อแตก ซอยอดุลยาราม1 แยกเข้าไปร้านรักเนย แยกเข้าไปอีก หน้าร้านเบต้า เป็นอันตรายมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./319 26 มิ.ย. 2560   ดูดท่อระบายน้ำ ปากซอยประชาสโมสร 29 น้ำดันออกมาล้นถนน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./318 26 มิ.ย. 2560   ฝาท่อชำรุด แตก 3 จุด ดังแผนที่แนบมานี้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./130 26 มิ.ย. 2560   ขอซ่อมถนนชำรุด ซอย9 ถนนมะลิวัลย์ ซอยสวนสปา ตรงข้าม ยุบลงไปลึกประมาณ 50 ซม. เป็นอันตรายมาก ขอให้ซ่อมด่วน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./131 26 มิ.ย. 2560   ขอให้ซ่อมถนนชำรุด ซอย9 ถนนมะลิวัลย์ ซอยสวนสปา ตรงข้าม ยุบลงมากเป็นอันตรายอยากให้ซ่อมด่วน สำนักการช่าง
ฟ./1022 26 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซอยหลังศูนย์ราชการ4 หน้าตชด.ปากทางจะเขียนว่า ร้านอาหารป่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./317 26 มิ.ย. 2560   ลอกท่อระบายน้ำ ซอยหลังศูนย์ราชการ14/3ถึง ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./255 26 มิ.ย. 2560   เรื่องน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สำนักการช่าง
ท./321 26 มิ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นถนนหน้าเมือง ร้านเซเว่นที่อยู่เยื้องกับธนาคารกรุงเทพฯสาขาถนนกลางเมือว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./213 25 มิ.ย. 2560   ข้างบ้านเลี้ยงสุนัขหลายตัวกลางคืนเห่าจนไม่ได้หลับได้นอน แจ้งเรื่องครังนี้เป็นรอบที่3 แล้วครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1021 24 มิ.ย. 2560   ไฟส่องสว่างในซอยโชคชัยอพาร์ทเม้น(มิตรภาพ4) หน้าบ้านแม่ทองเลื่อน ไตรบำรุง ดับ 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./252 24 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หอพัก 2 ชั้น หมู่บ้านพิมานเพลส ศรีจันทร์ 2 ซอยศรีจันทร์ 31 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./129 24 มิ.ย. 2560   ขอลูกระนาด บริเวณ ถนนซอย หนองวัด 6 ชุมชนหนองวัดพัฒนา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1020 24 มิ.ย. 2560   ขอชุดโคม + พร้อมหลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 109/3 ถ.ฉิมพลี 8/1 แยก 2 081-4718795 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1019 24 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 157/26 คุ้มดอกคูณ แยกที่ 3 โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1018 24 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านกุนเชียงนายบู๊ ใกล้กับ องค์การโทรศัพท์ ถ.ร่วมจิต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1017 24 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 198/31 เสาที่ 2 ซอยตรงข้าม พิพิธภัณฑ์ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]