.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./093 23 ธ.ค. 2559   ขอกระจกนูน เนื่องจากชำรุด บริวรซอยหลังศูนย์ราชการ 14 หน้าบ้านแม่ป้อม ประธานชุมชนเก่า ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./351 23 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 เลยบ้านประธานไปอีก 2 ซอยย่อย อยู่ซ้ายมือ ดับ 1 หลอด และหน้า ตชด ซอย 4 ต้นแรก และไฟในซอยหลังศูนย์ราชการ 4 ติดตลอดไม่ดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./350 22 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 12 เสาที่ 2 โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./349 22 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 13/9 สุดซอย 2 เสา มีต้นจำปี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./348 22 ธ.ค. 2559   ไฟกระพริบ บริเวณ ซอยกลางเมือง 28 ข้างบ้านเลขที่ 589 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./347 22 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัด ถ.อำมาตย์ ดับ ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./346 22 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าอดุลยาราม 7/12 เลขที่ 140/151 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./345 22 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 182/42 ซอยพร้อมเพรียง 15 ถ.ชาตะผดุง ด้านหลังโรงเรียนมหาไถ่ภาคฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./344 22 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ทั้งซอย และไฟแสงจันทร์ ถ.เทพดำเนิน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./017 21 ธ.ค. 2559   ต้นไม้ล้ม บริเวณ กลางซอยประชาสโมสร 40 ชุมชนธนาคร
ท./089 21 ธ.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตลาดน้อย สามเหลี่ยม ก่อนแยกเซเว่น ซอยลุงเหลิม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./051 21 ธ.ค. 2559   ถนนเป็นหลุมโพรงกว้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพิมานหรรษา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./088 21 ธ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำและทางเท้าบริเวณหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำรุด และแตกหลายจุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./343 20 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ทางบ้านศรีฐาน หน้าร้านลูกรัก ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./092 20 ธ.ค. 2559   ขอรถปรับเกรด สนามบอล บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10/24 ใกล้ศาลาชุมชนส สนามกีฬา 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./342 20 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 10 โนนหนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./341 20 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณทาวเฮ้าส์ หลังไทยพิพัฒน์ ซอยศรีจันทร์ 25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./340 20 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ และชุดโคมไฟมีปัญหา บริเวณซอย วุฒาราม 17 หนองวัด 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./050 20 ธ.ค. 2559   ขอซ่อมแซม ลูกระนาด บริเวณซอย มะลิวัลย์ 3 ซอยแอมเวย์ ชุมชนศรีฐาน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./087 20 ธ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยบ้านประธาน ศรีฐาน 2 หน้าร้านขายของชำ แม่เฉลียว ซอยมะลิวัลย์ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./339 20 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1 ดับตลอดสาย ชุมชนศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./086 20 ธ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.กลางเมือง หน้าร้านสำลี ลาบหมู ชุมชนคุ้มวัดธาตุ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./338 20 ธ.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณที่พักขยะเทสบาล และศูนย์จ่ายงานสำนักช่าง ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./091 20 ธ.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ติดกับศาลเจ้าพ่อเกษม ต้นไทร และ ต้นคูณ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./085 20 ธ.ค. 2559   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ทางเข้าตลาดบางลำพู ฝั่ง ถนนหน้าเมือง ( ต้มเส้น โจ๊ก บัตรคิว ) ติดกับร้านแม่ทองพูล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./084 20 ธ.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 109/182 ถ.โพธิสาร โนนทัน 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./048 20 ธ.ค. 2559   ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ ข้างห้างแฟรี่ พลาซ่า หน้าร้านขายเสื้อผ้า ร้านทำคิ้ว ซ่อมนาฬิกา ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./066 20 ธ.ค. 2559   เก็บเศษที่นอน ตู้ไม้เก่า บริเวณซอยสุภธีระ ติดกับ คอนโด ฮักมอลล์ ข้าง ๆ ถังขยะ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./065 20 ธ.ค. 2559   ขอถังขยะ บริเวร หน้าโรงแรมสิริน เรสซิเด้น ถ.อนามัย จำนวน 2 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./064 20 ธ.ค. 2559   กลิ่นน้ำมันรถเหม็นมาก ร้านรถมอเตอร์ไซด์ ข้างบ้าน บริเวณ ส.ขอนแก่นยนต์ ข้างบ้านเลขที่ 4/19 ถ.ชวนชื่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413]