.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   11 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อค./028 01 มิ.ย. 2560   น้ำเสียรั่วซึมไหลข้ามถนนจากหอพัก วิรินเพลส ข้ามถนนมาบ้านเลขที่ 120/9 ถ.เหล่านาดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./277 01 มิ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 752/19 ซอยวีรวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./925 01 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าปากซอยราษฎร์คนึง 23 แยกขวา 3 ตรงข้ามบ่อปลาหน้าบ้านเลขที่ 20/15 และหน้าหอพัก ซอย25 แยกซ้าย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./027 01 มิ.ย. 2560   ที่ดินแปลงข้างถมสูงโดยไม่มีแนวป้องกันดิน และน้ำไหลทำให้เดือดร้อน ที่ดินเป็นโกดังเก็บพืชไร่ ของข้าพเจ้า ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 96-98 ถ.ประชาสโมสร ด้านหน้าหันเข้าหา ถ.ประชาสโมสร ด้านหลังหันไปทางทิศเหนือ ติดกับที่ ของนายวัชระ ได้ถมที่ ประมาณเมตรครึ่ง โดยไม่มีแนวป้องกันดิน ทำให้ฝนตกน้ำฝนและโคลนไหลเข้าในโกดังทำให้เดือดร้อน และทรัพย์สินเสียหาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./222 01 มิ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 284/1 ถ.รื่นรมย์ ต้นมะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./114 01 มิ.ย. 2560   ถนนคอนกรีตชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 99/8 ซอยราษฎร์คนึง 23 กลางซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./924 01 มิ.ย. 2560   ไฟส่องถนน LED ที่ติดตั้งใหม่ ถนนมิตรภาพ ดับหลายสิบดวงทั้งสองฝั่งถนน ตรวจสอบด้วย เพราะยังอยู่ในประกันสัญญา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./923 01 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 27 จำนวน 2 จุด และ ถ.ชาตะผดุง ซอย 16/4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./922 01 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนทางไป ตชด. ตรงวัดเทพนิมิตร จำนวน 7 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./921 01 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มิตรภาพ เยื้อง รพ.ศรีนครินทร์ ทางคู่ขนาน กับทางหลักเส้นทางที่เข้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./276 31 พ.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณ Makita ถ.เทพารักษ์ ในซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./920 31 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 140/13 ซอยอดุลยาราม 1/5 ถ.ศรีงามเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./919 31 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 12 และ 14 จำนวน 3 ดวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./275 31 พ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 193/51 - ในซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./221 31 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ ใกล้กับที่ ทำการชุมชน บะขาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./274 31 พ.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านหน้าไม้ ถ.อำมาตย์ อยู่หน้าบ้านพอดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./918 31 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณ ซอยพัทยา 1 ปากทางเข้าบ่อนไก่ และกลางวอยหน้าบ้าน เลขที่ 76/20 ใกล้หม้อแปลไฟฟ้า ซอยพัทยา 3 หน้าบ้านเลขที่ 44/49 สุดซอย ถนนโนนทัน - บ้านผือ หน้าปั็มแก๊ส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./113 31 พ.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 - 14/3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./917 31 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านศรีฐาน ใกล้คลีนิคคุณหมอ ซอยที่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./916 30 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบเมืองหน้าร้านนายจ่อย 4-5 ดวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./220 30 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.กิ่งไม้รอบๆ กำแพงวัด 2.กิ่งไม้หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ยายตุ่น หน้าร้านนางสำลี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./219 30 พ.ค. 2560   ขอยืมเต๊นท์ บริเวณ บ้านเลขที่ 20/5 ชุมชนบ้านบะขาม วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 บ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./273 30 พ.ค. 2560   ฝาตะแกรงเหล็กชำรุด ถ.เแลิมพระเกียรติ ร้านทองคำตำแซบ ร้านส้มตำอินเตอร์เน็ต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./915 30 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม ซอย 10 โนนหนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./914 30 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนรอบวัดทั้งสาย 2.ถนนจอมศรี ทั้งสาย 3. ถนนจอมศรี 1 ทั้งสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./190 30 พ.ค. 2560   ดัดแปลงบ้านเป็นบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมาระบบไฟฟ้ามีการตัดเหล็กเจาะเชื่อมเจียเหล็กในเขตชุมชนบ้านคน มีการเชื่อมทำเสียงดังรบกวน มีความเครียด บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ หลังหมู่บ้าน บ้านเรา 2 ก่อนจะถึงหมู่บ้าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./913 30 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่16/1 ซอยมิตรภาพ24(ซอยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./192 29 พ.ค. 2560   ตอนนี้มีคนในชุมชนเป็นไข้เลือดออกระบาดแล้วนะคะ เป็นกันหลายบ้าน ฤดูฝน ยุงชุมมาก จริงๆแล้วปีนี้ยุงกวนหนักมากมาทั้งปี ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูแล. ตอนนี้ถ้ายุงลายที่นำเชื้อเข้ามาระบาดแล้วไม่ป้องกันก็ไม่ทราบจะว่ายังไงแล้วนะคะ. ขอหน่วยงานช่วยเร่งแก้ไขก่อนจะลุกลามไปกว่านี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./053 29 พ.ค. 2560   ป้ายกีดขวาง บริเวณ หน้าร้าน Merry shop เลขที่ 4/10 ถ.โพธิสาร สำนักปลัดเทศบาล
อช./218 29 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 256/1-4 ถ.เทพารักษ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]