.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./323 27 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ รถเกรด รถยก ทางวัดศีนวล ขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ เพื่อปรับพื้น ให้พื้นเสมอกัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./398 27 มิ.ย. 2559   น้ำท่วมบ้าน บริเวณ เลขที่ 199/18 ซ.บ้านกอก 18 ถ.หน้า ม.ภาคฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./397 27 มิ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 182/24 ถ.ศรีจันทรื ตรงข้าม รพ.ศูนย์ขอนแก่น หน้าธนาคารกสิกรไทย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./322 27 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยจะเรียมพันธุ์ ถ.หลังเมือง ร้านศูนย์รวมน็อต สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./395 27 มิ.ย. 2559   ท่ออุดตัน บริเวณภายในซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ หน้าบ้านเลขที่ 108/60 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./394 27 มิ.ย. 2559   เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ ถ.ประชาสโมสร ทางเข้าหมู่บ้าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./108 27 มิ.ย. 2559   ตัดต้นไม้ ฝนตกหนักต้นไม้ล้ม บริเวณ ซอยวัดป่าชัยวัน หน้าร้านหมูตุ๋น ถ.มะลิวัลย์
ถ./139 27 มิ.ย. 2559   ขอทำถนนใหม่ เนื่องจากระดับถนนต่ำและชำรุดมาก บริเวณซอยเหล่านาดี 4 ช่วงรอยต่อกับซอยเมตตา หลังสนามกีฬากลางขอนแก่น ทำให้สัญจรลำบาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./393 27 มิ.ย. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ ตลอดแนว บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 4 เกือบ 400 เมตร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./325 27 มิ.ย. 2559   ตามที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตั้งและใช้งานอินเตอร์เน็ต ความเร็ว ๑ กิกะไบต์ ของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ด้วยสายสัญญาณชนิดใยแก้วนำแสงจากจุดเชื่อมต่อวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยใช้งานควบคู่กับอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเอกชนความเร็ว ๖๐ เมกกะบิต ทำให้วิทยาลัยฯมีช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ๒ ช่องทาง และ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัย ฯ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ จากการตรวจสอบโดยผู้ให้บริการเครือข่าย UniNet พบว่าได้มีการก่อสร้างลิฟต์สาธารณะขึ้นทางเดินสะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./392 27 มิ.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าโรงเรียนมหาไถ่หญิง ถ.ชาตะผดุง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./391 27 มิ.ย. 2559   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.รอบบึงแก่นนครจาก สี่แยกวัดกลาง ถึงเซเว่น บ้านตูม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./057 27 มิ.ย. 2559   ร้านทำป้ายข้างศูนย์แพทย์ประชาสโมสรวางกระถางต้นไม้กีดขวางทางเดินเท้าทำให้ประชาชนทั่วไป คนไข้ คนแก่ที่มาหาหมอต้องลงไปเดินถนนเสี่ยงรถเฉี่ยวชน ดิฉันได้แจ้งร้านทำป้ายแล้วแต่กลับวางกระถางและอิฐบล็อกเพิ่ม สำนักปลัดเทศบาล
ท./389 27 มิ.ย. 2559   ขอล้างท่อระบายน้ำ ซอย 8 ซอย 10 ซอย 12 ซอย 16 รวม 530 เมตร หมู่บ้านสินไพลิน ถ.สินไพลิน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./226 27 มิ.ย. 2559   เก็บกิ่งไม้ ขยะ ใบไม้ บริเวณ ที่ว่างเปล่าแยกเข้าหมู่บ้านสินไพลิน ชุมชนเทคโนภาค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./321 27 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ปกคลุมสายไฟ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 32/32 ซอยฉิมพลี 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1094 27 มิ.ย. 2559   ขอให้ซ่อมไฟ บริเวณเลขที่ 32/9 ถ.ฉิมพลีซฮย 9 ชำรุดน็อตหลุดเอียงทำท่าจะหล่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./225 27 มิ.ย. 2559   ขยะส่งกลิ่นรบกวน บริเวณหลังโรงแรมพิมาน การ์เด้นท์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5-7 ถัง ทำให้ส่งกลิ่นรบกวน เป็นอย่างมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./388 27 มิ.ย. 2559   เวลาประมาณ 03.00 น.วันที่ 27 มิย.59 ฝนตกหนักน้ำท่วมซอยศรีจันทร์39 บริเวณหน้าหมู่บ้านเรา2 และทางเข้าชุมชนโพธิบัลลังก์ทองซอย 13 น้ำท่วมตลอดทั้งซอย 13 และ 14 น้ำเอ่อท่วมเข้าไปในบ้านหลายหลัง ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว และท่วมหนักมากหลังจากมีการก่อสร้างหมู่บ้านเรา 2 เพราะน้ำจากหมู่บ้านเรา 2 จะไหลเข้าซอย 13 และ 14 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ทำให้น้ำลันท่อระบายน้ำเอ่อท่วมถนน และไหลเข้าบ้านที่อยู่ในซอยดังกล่าว ขอความกรุณาส่งผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด่วนด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./387 27 มิ.ย. 2559   ฝนตกน้ำท่วมหนักเขาภายในตัวบ้านทุกหลัง แถวบริเวณซอยอพาทเมนน้ำผึ้ง หลังวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร เป็นปัญหามาหลายปี แต่ตกคราวนี้ท่วมหนักมากค่ะ รบกวนช่วยดูเรื่องท่อระบายน้ำให้ด้วยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./055 25 มิ.ย. 2559   มีการตั้งร้านขายของบนทางเท้า (ฟุตบาท) หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเต็กกอ ช่วงเวลา 16:00น. ของทุกวัน และห้ามจอดรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเต็กกอ ทั้งที่เป็นที่จอดรถสาธารณะ เส้นถนนหน้าเมือง เยื้องทรูช้อป สำนักปลัดเทศบาล
อท./056 25 มิ.ย. 2559   รถแห่ป้ายโฆษณาเปิดเสียงดังเกินไป รบกวนชาวบ้าน ให้ลดเสียงลงด้วยขอบคุณครับ สำนักปลัดเทศบาล
ท./386 24 มิ.ย. 2559   ปากบ่อพักน้ำทิ้งทรุด เป็นอันตรายต่อรถที่วิ่งผ่าน รวมทั้งอันตรายต่อคนเดิน ปากบ่อนี้อยู่หน้าปากซอยศรีจันทร์11/2 หน้าคลินิกสุชาติการแพทย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./138 24 มิ.ย. 2559   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.รถไฟปากซอย กศน. มีตู้โทรศัพท์ ( ทรุดอีก ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1093 24 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ในหมู่บ้านจอมพล เสาไฟตรงหน้าบ้าน เลขที่ 224/51 เลี้ยวซ้ายซอยแรก 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./320 24 มิ.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าศาลาชุมชน และถนนหลักหน้าศาลาชุมชนพร้อมเก็บไปทิ้ง กิ่งต้นมะขามสูงมากแผ่ไปเกือบแตะสายไฟแรงสูง(เปลือย) น่ากลัวอันตรายมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./107 24 มิ.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ต้นก้ามปู ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ 3 ชั้น ไม่มีชื่อ เลขที่ 175 ซอยวีรวรรณ 3
ท./385 24 มิ.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา โดยเฉพาะหน้าร้าน ณรงต์ โรงกลึง และโตเกียวเบเกอร์รี่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1092 24 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ใกล้ ธนาคารออมสินเป็นร้านขายโจ๊ก จับ 2 ร้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1090 24 มิ.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างราชมงคล ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]