.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กุมภาพันธ์ 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./310 14 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัยหน้าประตู มาลาเรียควบตุมโรค สามแยกพอดี ประตูทางเข้า ออก ทางโค้งหักมุม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./308 14 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 165/48 ถ.เหล่านาดี ซอย 12/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./039 14 ธ.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ อร่อย สามเวลาตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./051 14 ธ.ค. 2560   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ทางเข้าซอยศรีจันทร์ ซอย 21 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./307 14 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด 1.ตรงหม้อแปลงซอยสวัสดี 1 2.เสาที่ 2 นับจากปากซอยสวัสดี 2 3. ปากซอยโต๊ะ จีน ซอยดรงเรียนไพบูลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./052 14 ธ.ค. 2560   ขอให้ยกเลิกจุดทิ้งขยะบนทางเท้าปากชอย 12 และทำความสะอาดคราบน้ำมันพืชและเศษอาหารที่ติดบนทางเท้าและพื้นถนน ผู้ทำสกปรกหลักอยู่ใกล้เคียง กรุณาให้คำแนะนำเขาด้วย การนำไปทิ้งและการบำบัดที่อื่นโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./309 13 ธ.ค. 2560   ช่วยแก้ไขไฟส่องถนนหน้าโรงแรมอวานีด้วยครับ กลางคืนมื้ดมาก และก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว อีกทั้งโรงแรมมีผู้ใหญ่หลายท่านเข้ามาพักหรือมาประชุม รวมถึงแขกที่เข้ามาพัก จึงอยากให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./306 13 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าสาธารณ ซอยพัทยา 2 (สุดซอย) ดับหลายวันแล้วค่ะ กรุณาซ่อมด้วยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./304 13 ธ.ค. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ บ้านเลขที่ 124/31 - 64 จำนวน 2 จุด ถ.ศรีจันทรื 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./303 13 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยราษฎร์คนึง 35 หน้าบ้านเลขที่ 108/22 จำนวน 2 หลอด ชุมชนโนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./050 13 ธ.ค. 2560   จับสุนัขจรจัด บริเวณ ในซอยหน้าเมือง 17 ช่วงกลางซอย มากกว่า 10 ตัว ก่อความเดือดร้อนรำคาญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./305 13 ธ.ค. 2560   ไฟถนนดับมาร่วม 5 เดือนกว่า ปลายกันยายน 2560 เคยทำการไปเขียนคำร้องเรียนชั้น 3 มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงให้กรอกใบคำร้องเรียนให้มาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ จนถึงวันนี้นี้ร่วม 3เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟยังคงดับเหมือนในภาพ คาดหวังว่าการร้องเรียนครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./007 12 ธ.ค. 2560   ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 6/12-13 ติดกับปั๊มแก๊ส กอนถึงธนาคารเกียรตินาคิน ถ.ประชาสโมสร
ฟ./302 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้างสวนสุพรรณิการ์ด้าน ทิศใต้ สวนสุพรรณิการ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./301 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 163 ขอเปลี่ยนชุดโคมไฟ 2.หน้าบ้านเลขที่ 39/4 ซอยเหล่านาดี 4 3.หน้าบ้านเลขที่ 40/25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./300 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยเหล่านาดี 1 ซอยหน้าเมือง 7 บ้านเลขที่ 94/113 หอวรรณเพลส ซอยเหล่านาดี 7 หน้าบ้านเลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี 5 ชุมชนแก่นนคร รวมทั้งหมด 7 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./299 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขสำราญ ซอยมัชฌิมา ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./298 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 4 สุดซอยหลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./085 12 ธ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ แฟรี่ไนท์ ถ.รื่นรมย์ ขายอาหารและเครื่องดื่ม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./297 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัด ถนนไปสนามกีฬากลาง ใกล้ซอยลงบึงแก่นนคร หน้าวัดฝั่งถนนเหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./295 12 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 88/253 อยู่ในซอยสมานมิตร ถ.โพธิสารซอย 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./011 12 ธ.ค. 2560   การจอดรถในบริเวณอนามัยสามเหลี่ยม ได้มีแม่ตั้น ศรีหลง นำรถเก๋งตัวเองมาจอดไว้ ในลานจอดรถของอนามัย เมื่อออกไปแล้วก็เอาเก้าิี้มากั้นไว้อีก ทำให้คนมามำงาน และประชาชนที่มารับบริการไม่มีมี่จอด ครับผม สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./296 09 ธ.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/223 ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./294 08 ธ.ค. 2560   ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอยบ้านใหม่ ถ.วุฒาราม หนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./293 08 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านใหม่ ถ.วุฒาราม หลอดที่ 3 หนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./012 08 ธ.ค. 2560   ขอร้องเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ร้านเกมส์ Revolution ถ.อดุลยาราม ซอย 7 แถวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งกังสดาล เวลาประมาณ 16.00 - 22.00 ของทุกวันจะมีรถของลูกค้าร้านเกมส์ ทั้งรถมอไซต์ รถยนต์ จอดกันอย่างหนาแน่น และไม่เป็นระเบียบ ซึ่งถนนซอยนี้ปกติก็แคบอยู่แล้ว และมีรถสัญจรไปมาในซอยค่อนข้างเยอะ เพราะมีหอพักนักศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก การที่จอดรถไม่เป็นที่เป็นทางของลูกค้าร้านเกมส์ ทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนลำบาก ต้องคอยหลบกัน เพราะปกติซอยก็แคบอยู่แล้ว ยังจะมาจอดรถข้างทางอีก ขอความกรุณาอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครขอนแก่นด้วย ให้จัดระเบียบทางร้านให้ดีกว่านี้ ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน เรื่ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./292 08 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพัทยา 7 ใกล้บ้านลูกรัก โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./291 08 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร่วมพัฒนา ใกล้ศาลพระภูมิ โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./290 08 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยพัทยา 2 ปลายสุดซอย ต้นสุดท้าย บ้านเลขที่ 88/72 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./289 08 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 666/28 และ 666/95 ซอยชัชวาลย์กลางเมือง 5 หน้าโรงเย็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]