.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./098 03 เม.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ สำนักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./723 03 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 182/1201 ซอยศรีจันทร์ 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./722 03 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยมะลิวัลย์ 5 อยุ่หน้าโรงเรียน เทศบาลบ้านศรีฐาน ระหว่างซอยเวชพงษ์ 2 กับ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./178 03 เม.ย. 2560   ขอทำป้ายจราจร การจอดรถเข้าซอย ศรีจันทร์ 18 แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./721 03 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยชาตะผดุง 16 และ 18 ชุมชนนาคะประเวศน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./720 03 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านนายบุญส่ง ข้อยุ่น ( ขายไส้กรอก ) 2. ซอยบ้าน นางวาสนา จัตุภักดิ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./097 03 เม.ย. 2560   ขอทำลูกระนาด บริเวณแยกทางขึ้น ตลาดต้นตาล/ คอนโด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./204 03 เม.ย. 2560   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์ ซอย 43 สำนักการช่าง
อช./177 03 เม.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ บริเวณ ใกำล้กับ บ้านเลขที่ 226/6 ม.4 ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./176 03 เม.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ คอนโดต้นตาลตึกเอ เส้นตรงข้ามกับอพาร์ทเม้นต์ ลีลี พาเลซ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./203 03 เม.ย. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน เชื่อมรางวี บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 131/178 ซอยชาตะผดุง ซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./719 03 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ด้านทิศใต้ หน้าพิพิธภัณฑ์ ปละหน้าประปาเขต 6 ด้านทิศเหนือเยื้องบริเวณ รร.อนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./718 31 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ถ.วุฒาราม ซอย 2 จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./202 31 มี.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ( เหล็ก ) บริเวณทางออกของด้านหน้าบริษัทแหอวน ใกล้ฟุตบาธ ทางด้านซ้านมือง ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./201 31 มี.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบริษัท แหอวน ทางยูเทิร์น ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./096 31 มี.ค. 2560   ขอทำถนนคอนกรีต บริเวณ ซอยหน้าโรงฆ่าสัตว์เบทาโกร ใกล้กัลคลองชลประทาน นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./717 31 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าโรงน้ำแข็ง เปลี่ยนยกชุด 2. ติดรั้วสนามกีฬา ตรงข้ามหน้าโรงน้ำแข็ง 3.อยู่ซอยย่อย หน้าบ้านเลขที่ 40/23 4.หน้าบ้านเลขที่ 148/1 เข้าซอยวัดนันทิการาม ข้างสนามกีฬา ซอยเหล่านาดี 6/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./716 31 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 17 ถ.หน้าเมือง เสาไฟเลขที่ 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./715 31 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ในถนนอดุลยาราม ซอย 7จนถึงซอย อดุลยาราม 7/12 และไฟดับตลอดสายซอย อดุลยาราม 7 ซอย 9 ซอย 11 ซอย 13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./713 31 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) ถ.วุฒาราม หลอดที่ 2 ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./198 31 มี.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้านอาหารน้องเอ ถ.มะลิวัลย์ซอย 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./714 31 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าซอยโพธิสาร3ดับมา๒อาทิตย์แล้วแก้ไขด้วย ป้ายซอยก็หายช่วยแก้ไขด้วยท่านนายกเทศมนตรี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./200 30 มี.ค. 2560   ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง....ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำขัง มีกลิ่นรบกวน บริเวณตรงร่องน้ำหน้าโรงแรม มีการอุดตัน ต้นไม้และเศษขยะ ส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมารบกวนลูกค้าที่เข้าพัก เป็นปัญหาของทางดรงแรมมากคะ รบกวนดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะคะ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้เทศบาลนครขอนแก่น แจ้งตอบรับว่าจะดำเนินการ/ไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้าพเจ้าไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบฟอร์มคำร้องนี้แล้ว โดยข้าพเจ้าได้เก็บสำเนาหนังสือฉบับนี้ซึ่งได้ดำเนินการลงรับทางธุรการเรียบร้อยแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./199 30 มี.ค. 2560   แก้ไขผิวถนนให้เรียบเนื่องจากมีการขุดวางท่อระบายน้ำแล้วไม่มีการแก้ไขให้เรียบร้อย ทำให้ผิวถนนขุระขระมีน้ำไหลจากที่อื่นขังพื้นถนน บริเวณทางเข้าอพาร์ทเม้นท์ หมายเหตุ เคยร้องทุกข์มา2-3 ครั้งแล้วตั้งแต่ปี 58 มีแต่โทรศัพท์มาถามแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย การแก้ไขไม่น่าจะอยาก 1 ให้เจาะท่อเพื่อระบายน้ำที่ขังพื้นถนน 2.เทพื้นยางมะตอยเพื่อปรับพื้นถนนให้เรียบ ขอแค่นี้ทำได้มัยค่ะ ปล.อพาร์ทเม้นท์เสียภาษีทุกปีๆละหลายหมื่นไม่เคยเลี่ยงภาษี รบกวนด้วยนะค่ะ รอนานแล้ว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./712 30 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 12 ดับตลอดซอย จำนวน 3 จุด หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./175 30 มี.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าสถานประกอบการ ร้านทอง + ร้านโลตัส เลขที่ 57/4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./141 30 มี.ค. 2560   จับสุนัขจรจัด บริเวณ พระแม่ธรณี ศาลหลักเมือง ขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./041 30 มี.ค. 2560   คนจรจัด บริเวณศาลหลังเมือง ชุมชนหลักเมือง สำนักปลัดเทศบาล
ถ./095 30 มี.ค. 2560   ฟุตบาธชำรุด บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ชำรุึดตลอดสาย ทางด้านทิศเหนือ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./711 30 มี.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นยาฬิกา แยก 3หน้าบ้านยายป๋า ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]