.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./030 19 ต.ค. 2560   เนื่องจากประมาณเดือนที่แล้วเทศบาลเอาท่อระบายน้ำมาวางเพื่อทำการวางท่อในซอยรอบเมืองซอย 6 และได้ทำการขุดลงท่อทิ้งไว้แล้วไม่ดำเนินการต่อ จึงขอให้ไปเก็บท่อเนื่องจากกีดขาวงทางสัญจรของคนในซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./077 19 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 6 จุด จุดที่ 1ในซอยโรงพยาบาลจิตเวช อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจิตเวช จุดที่ 2 หัวมุมซอยโรงพยาบาลจิตเวช จุดที่ 3หน้าโรงเรียนพระกุมารเยชู จุดที่ 4ตรงข้ามซอยโรงพยาบาลจิตเวช จุดที่5 อยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่หญิงจุดที่ 6 อยู่ระหว่างโรงเรียนมหาไถ่หญิงกับร้านทองฉัตรสิริ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./075 19 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณปากซอยประชาสโมสร40(ต้นซอย) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./076 18 ต.ค. 2560   หลอดไฟส่องสว่างในซอยหน้าหอพักเสื่อมไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./004 18 ต.ค. 2560   ตอนนี้เทศบาลให้รถเข็นเข้าวางขายของที่ตลาดรื่นรมย์ได้เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มาสร้างปัญหาให้ถนนหน้าเมืองและกลางเมือง คือ ก่อนเวลา 17.00 จะมีรถเข็นและรถกระบะ มาจอดที่ถนนทั้งสองเส้นเป็นจำนวนมาก กีดขวางการจราจร การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่มาสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา รบกวนส่ง จนท.มาจัดการด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./074 18 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่49/36 ซอยศิลปสนิท 10 ถนนศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./010 18 ต.ค. 2560   ขอหินคลุกและรถบดอัดถนนในชุมชนเหล่านาดี 12 ที่ชำรุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./029 18 ต.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าแฟมลี่มาร์ท ใกล้ทางรถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./011 18 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ต้นมะขามยื่นออกมาถนนหลังศูนย์ราชการในซอย 13/3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./073 18 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 1จุดในซอยกลางเมือง 11 ใกล้อู่ใจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./071 18 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 3 จุดจุดที่1ไฟแสงจันทร์ตรงข้ามซอย 7 จุดที่ 2ไฟในซอย 8 จุดที่ 3หน้าบ้านเลขที่ 12/12 ตรงข้ามซอย13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./072 18 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับหน้าปากซอยกลางเมือง 18 หน้าร้านเรือนนางขนมไทย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./070 18 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในหมู่บ้านไทยประเสริฐจำนวน 2 จุดจุดที่1หน้าบ้านเลขที่49/46 จุดที่2 หน้าบ้านเลขที่49/50ใกล้กับจุดที่ตั้งขยะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./069 18 ต.ค. 2560   ไฟในชุมชนดับจำนวน 2จุดจุดที่1 อยู่ในซอยสมพงษ์หน้าบ้านเลขที่71/1จุดที่2 อยู่ในซอยโพธิสาร15ฝั่งหน้าบ้านเลขที่88/5ถนนฉิมพลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./068 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในชุมชนจำนวน 13 จุด จุดที่ 1 ถนนหมอชาญอุทิศ ตรงข้ามหมู่บ้านไทยสมุทร จุดที่ 2 ถนนหมอชาญอุทิศ จุดที่ 3 ไฟแสงจันทร์ถนนศิลปสนิทหน้า kc อพาร์ทเมนท์ จุดที่ 4 ถนนศิลปสนิทซอยณรงค์ยิมส์ จุดที่ 5 ถนนเทพผาสุกปากทางเข้าสุพรีมเพรส จุดที่ 6 ถนนเทพผาสุกหน้าร้านเกมส์ตรงข้ามกองทุนชุมชน จุดที่ 7 ถนนศิลปสนิทซอย 2 จุดที่ 8 ถนนประสานมิตร จุดที่ 9 ถนนประสานมิตรปากซอยเล็ก จุดที่ 10 ถนนปรีชาประสิทธิ์ก่อนถึงบ้านสวนรักเด็ก จุดที่ 11 ถนนสุขสันต์เยื้องบ้านสวนรักเด็ก จุดที่ 12 ถนนสุขสันต์เกือบถึงตัดกับมะลิวัลย์ จุดที่ 13 ปากซอยถนนสุขสันต์คู่กับหลอดจุดที่ 12 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./010 17 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งต้นตะขบออกเนื่องจากก้านเอนลงมาที่ถนนศรีธาตุอยู่บริเวณร้านค้าทางขึ้นเคหะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./067 17 ต.ค. 2560   ไฟดับจำนวน 5 จุด จุดที่ 1หลอดทางเข้าบ้านจันทร์ประเสริฐ จุดที่2หลอดทางเข้าโรงแรมเคียงตูมถนนศรีธาตุ จุดที่ 3หลอดทางเข้าบ้านแม่วรัญญา ถนนศรีธาตุ จุดที่ 4หน้าบ้านพ่อนิคม ถนนศรีธาตุ จุดที่ 5หน้าบ้านแม่จันทรา ถนนศรีธาตุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./066 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในซอยวีรัวรรณ 3 แยกแรกทางขวามือเสาต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./015 17 ต.ค. 2560   กลิ่นรบกวนจากขี้เป็ดหลังบ้านเลขที่729 สุดซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./009 17 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ภายในซอยกลางเมือง 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./028 17 ต.ค. 2560   ฝาบ่อพักแตกชำรุดบริเวณทางเท้าถนนกลางเมืองติดกับอู่ซ่อมรถใจ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./065 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 5จุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 3/383 ซ.2 จุดที่ 2.หน้าบ้านเลขที่ 3/561ซอย2จุดที่3.หน้าบ้านเลขที่3/437ซอย 4 จุดที่4.หน้าบ้านเลขที่3/964ซอยหน้าตึกสรรพากรจุดที่5.หน้าบ้านเลขที่3/1006ซอย 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./064 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 1 หลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 101/27 ซอยสุขบาย16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./062 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณหน้าร้านขายยาคลีนิคยาตรงข้ามประปาส่วนภูมิภาค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./063 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับตลอดสาย จากหลังตำรวจทางหลวง ถึง โรงเรียนไพบูลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./061 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณถนนรื่นรมย์ชุมชนวุฒาราม ซอย2เริ่มดับจากแถวที่4กลางซอยจนถึงสุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./060 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในถนนทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./059 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าแสงจันทร์ถนนชาตะผดุงตรงซอย 16 ถึงซอย 14ไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./058 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 1 หลอดในซอยกลางเมือง11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./057 16 ต.ค. 2560   ไฟดับหน้าร้านมอเตอร์ไซด์ บริษัท คาวาซากิ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]