.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 เมษายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./066 18 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศิลปสนิท 3 เข้ามาทางหอพัก ประกอบบุญ (ซอยเล็ก ๆ ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./065 18 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 7 เสาที่ 2 และเสาที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./025 17 ต.ค. 2559   ขุดตอไม้ บริเวณ ภายใน ชุมชนหนองใหญ่2 ติดต่อ แม่อุไร 086-2369611 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./062 17 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอย มิตรภาพ19 หน้าบ้านเลขที่ 12/30 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./061 17 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย วุฒาราม9 (ซอยตัน) หน้าบ้านเลขที่ 733/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./060 17 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาหน้าบ้านเลขที่ 175/15 ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น สีชมพู/ฟ้า ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./059 17 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.พร้อมเพียง เลขที่ 163/4 หลังหมู่บ้าน ทองสอดแสง และ ปากซอย ชัยพฤกษ์5 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./012 17 ต.ค. 2559   เรื่องเทศบาลมาตัดกิ่งไม้ เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลได้มาตัดกิ่งไม้ ตรงถนนมิตรภาพ จากเซนทรัลขอนแก่น ถึงธนคารกรุงศรีอยุธยา(ก่อนถึงแสงจันทร์) หลังจากตัดเสร็จแล้วไม่ได้มีการเก็บเศษกิ่งไม้ที่ได้ตัดทิ้งไว้แต่อย่างใด จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ มาทำการเก็บกิ่งไม้ที่ท่านได้ตัดทิ้งไว้ด้วยนะคับ ขอความกรุณาด้วยนะคับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./011 17 ต.ค. 2559   ขอเพิ่มถังขยะ จำนวน 1 ถัง บริเวณ ซอย มิตรภาพ19 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./017 17 ต.ค. 2559   เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย มิตรภาพ19 จำนวน 5-6 ฝา จากฝา คสล. เป็นฝาตะแกรงเหล็ก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./016 17 ต.ค. 2559   ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย มิตรภาพ19 สำนักการช่าง
ฟ./064 17 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าถนนดับทั้งซอย ประชาสโมสร 22 (ธารทิพย์) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./063 14 ต.ค. 2559   ไฟกระพิบ ไฟดับ เสาร์ไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 733/3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซ.วุฒาราม 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./058 13 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 2/65 - 2/66 ซอยมิตรภาพ 9 1 หลอด นีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./057 13 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ อยู่ใกล้ พัชรานุฉัตรเพลส หอพักที่มีเครื่องกระจายเสียง ถ.ศรีจันทร์ ซอย 10/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./012 13 ต.ค. 2559   ฟุตบาตทางเดินยุบ ถนนชาตะผดุง (หน้าแฟมมิลี่มาร์ท ) ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./011 13 ต.ค. 2559   ถนนชำรุด ถนนรอบ ๆ ใกล้พิมานเพลส ถ.ศรีจันทร์ และหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ชุมชนศรีฐาน 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./003 13 ต.ค. 2559   ขอตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 88 ถ.กลางเมือง ซอยนิกรสำราญ 1
อช./024 13 ต.ค. 2559   ขอตัดกิ่งไม้ ซอยชาตะผดุง ซอย 12 ชุมชนนาคะประเวศน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./014 13 ต.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าโรงงานขนมจีน พิมานเพลส ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./056 13 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านนายบุญส่ง ข้อยุ่น ใกล้ตลาด บ้านศรีฐาน ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./015 13 ต.ค. 2559   ซอย 6 หลัง ด้านหลังบริษัทขอนแก่นยนต์ ท่อระบายอุดตันน้ำมาจากแมมมอรีสอท ล้นทะลักลาดถนนในซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./055 12 ต.ค. 2559   เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 88/47 ซอยเหล่านาดี 10/10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./054 12 ต.ค. 2559   เก็บกล่องไฟ บริเวณหน้าสวน 200 ปี บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./023 12 ต.ค. 2559   เก็บถุงดำ บริเวณ ที่ตัดหญ้า แนวยาวในบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./053 12 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ใกล้ร้านบ้านหน้าไม้ ถ.อำมาตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./022 12 ต.ค. 2559   ขอป้ายชื่อติดตั้งซอย ซอยไทยเสถียร ใกล้อู่ซ่อมรถ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./008 11 ต.ค. 2559   ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนดิน เข้าถมที่ ทำให้ฝุ่นละออง เต็ม 2 ข้างถนน บริเวณวัดธาตุพระอารามหลวงและลานกีฬา ติดแถวต้นม่วง ลาบเป็ด สำนักปลัดเทศบาล
อช./021 11 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณหน้าคลีนิค พี เค มี โม เจริญทรัพย์ (คลีนิคไตเทียม) ตรงข้ามปั้ท พี ที (ปั้มน้ำมัน) ถ.ศรีัจนทร์ เส้นทางไป ถ.ศรีจันทร์ เลยสี่แยก ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ตรงไปแล้ว ยูเทิร์นกลับมา และจะเจอคลีนิค พี เค มี โม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./013 11 ต.ค. 2559   ฝาท่อเหล็ก หักพัง บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374]