.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กุมภาพันธ์ 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./460 15 ก.ย. 2559   ขอติดตั้งป้ายชื่อถนน 1.ป้ายชื่อถนน เฉลิมพระเกียรติ 2.ป้ายชื่อถนน ชีท่าขอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./459 15 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ภายในซอย สวัสดี ตรงข้ามกับโรงเชือดหมู หรือ ติดต่อคุณ สิริภร 089-7111470 สำนักการช่าง
ท./600 15 ก.ย. 2559   ให้ตรวจสอบการทำงานการวางท่อระบายน้ำในซอยหลังศูนย์รถนิสสัน 1.ทำงานล่าช้ามาก 2.การปฎิบัติงานไม่ถูกต้อง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./458 14 ก.ย. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านกาแฟ ซอยประชาสโมสร 33 ข้างหอพักพงพัฒน์ สำนักการช่าง
ท./595 14 ก.ย. 2559   ท่ออุดตัน บริเวณ ลเขที่ 124/24 ซ.สำราญจิตร ถ.ราษฎร์คนึง 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./457 14 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบริษัท ทักษิณทนายความ ( สำนักงาน) อยู่หน้าบ่อน้ำ โรงเรียน เทศบาล ศรีฐาน ชุมชนศรีฐาน 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1463 14 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้า โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ระหว่างซอยเวชพงษ์ 2 - 3 จำนวน 1 จุด มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1462 14 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด ( ทั้งชุดโคมไฟ ) ในซอยตรงข้าม โรงพยาราชพฤกษ์ มีทั้งหมด 3 จุด 1.บ้านคุณแม่ คำตา ศรีณรงค์ 2.บ้านคุณแม่ จันทร์หอม มูลนิทรา 3 บ้านคุณแม่ ประเทืองจิตร กัลยา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./594 14 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยมะลิวัลย์ 3 ตรงข้ามประตูวัดป่าชัยวัน ร้านค้า , อู่บุญถมการช่าง , แอมเวย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./456 14 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ จากชุมชนคุ้มพระลับ ร่วมกับวัดศรีนวล จะจำหน่ายกระทง ช่วงออกพรรษา บริเวณนี้ จึงขอให้ช่วยตัดกิ่งไม้ ใกล้กับภัตตาคารบัวหลวง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./083 14 ก.ย. 2559   ร้องเรียนการจอดรถ ดิฉันมาเบิกแพมเพิส ให้ผู้พิการ เนื่องจากที่จอดรถไม่มี จึงใช้สิทธิ์ จอดรถผู้พิการ แต่ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที แต่ รปภ ที่หน้าตึกทางเข้า เทศบาล ไม่มีมารยาท ถามว่ามีการศึกษาหรือเล่า อ่านหนังสือไม่ออก แต่พอบอกว่ามาเบิกขอให้ผู้พิการ เขาบอกว่าผู้พิการไม่ได้มาด้วย กรุณาอบรมการพูดจาให้ดีกว่านี้ด้วย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1461 14 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยทานตะวัน 6 โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./593 14 ก.ย. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณหย้าโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ถ.ประชาสโมสร น้ำท่วมขัง หลังจากทำถนนใหม่ อีกฝั่งจะสูง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1460 14 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสวัสดี 7/9 หลังแฟลตตำรวจทางหลวง เข้าซอยร่มเย็นเลี้ยวซ้าน ถ.มิตรภาพ เลี้ยวเข้าซอย ศรีชาพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./142 14 ก.ย. 2559   ตัดต้นไม่ใหญ่โค่นล้ม ทับถูกศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ช่วยตัดออกให้ด้วย ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหนองใหญ่ 3
อป./141 14 ก.ย. 2559   ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ ล้มทับสายอากาศ ของสถานีวิทยุพิทักษ์ สันติราษฎร์ ขอนแก่น( สวพ ขอนแก่น ) 104.5 ถ.มิตรภาพ ด้านหลังป้๊ม น้ำมัน ปตท. และธนาคาร กสิกรไทย ใกล้สี่แยกเทคโนภาค
อส./295 14 ก.ย. 2559   ขนเก็บกิ่งไม้ และอื่น ๆ สิ่งของเก่า ๆ และเศษกิ่งไม้ อยู่ข้างถังขยะ จุดที่ 1 สถานีทดลองข้าว ใกล้วัดจอมศรี 2.ใกล้หนองน้ำ 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./602 14 ก.ย. 2559   ฝาเหล็กท่อพัง ต้องการซ่อมด่วน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1459 13 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าศาลาชุมชน จำนวน 2 หลอด 2.หน้าบ้านเลขที่ 106 ซฮย 6 ขอเปลี่ยนหลอดใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1458 13 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหรดี จำนวน 2 จุด และซอย สันติสุข 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./455 13 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้คลุมสายไฟ บริเวณ เลขที่ 38/4 ซอยโพธิสาร 19 ถ.ฉิมพลี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1457 13 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สวนไห บึงแก่นนคร ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1456 13 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ซอยโพธิสาร 27 เลขที่ 5/1 2. ถนนฉิมพลี หน้าหอพักจุลคำภา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./082 13 ก.ย. 2559   การจอดรถกีดขวางทางจราจร ที่เกาะหน้าศูนย์กาญจนา ถนนกัลพฤกษ์ ทำให้เหลือ1เลน โดยเฉพาะตอนเที่ยง เย็นและค่ำๆ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1455 12 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ซอย 6 หน้าบ้านเลขที่ 106 2.หน้าศาลาชุมชน ตรงหน้าป้าย บ้านประธาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1454 12 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 10/3 และ 10/7 ถ.เหล่านาดี ซอยหารโก่ย ซอย 10/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1453 12 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท ตลอดสาย ด้านทิศใต้ บ้านประธาน สุเมธ จนเลยไปถึงหมู่บ้านพิมานศิลป์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./454 12 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 44/17 ทางทิศตะวันออก สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราชู สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./453 12 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 42 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1452 12 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตั้งแต่ บริษัทโคโลลิส ยาวตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]