.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 พฤษภาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./100 09 ม.ค. 2560   ตีเส้นขาว -แดง บริเวณ สามแยก ถ.โพธิสาร 15 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./388 09 ม.ค. 2560   ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอย 11 ถ.โพธิสาร จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./387 09 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าขาดหน้า ร.ร.ลูกหลวง และไฟฟ้าขาดหน้าซอย 3/1 ร้านป้ายเก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./386 09 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 และหมู่บ้านศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./098 09 ม.ค. 2560   ท่อน้ำอุดตัน(มีน้ำไหลเอ่อ)ถนนหน้าเมืองตั้งแต่หน้าธนาคารธนชาตถึง ถนนชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./024 07 ม.ค. 2560   การขึดชวางทางจราจล และทางเทัา ทำให้รถถอยหลังจากร้านนิรันดร์ซาวด์ไม่เห็นรถที่สวนมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ จึงขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการหน่อย จะขีกเส้นขาวแดงก็ได้ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./385 06 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/46 หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./384 06 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 6 จุด 1. ถ.เหล่านาดี ซอย 8/2 เสาต้นสุดซอย หลอดยาว 2.ซอยเหล่านาดี 10/11 หน้าร้านค้านายเลียง 3.ซอยเหล่านาดี 10/225 ดับทั้งซอย 4. ซอยเหล่านาดี ซอย 10/21 สามแยกสุดซอยพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./099 06 ม.ค. 2560   ขอรถเกรดปรับพื้นถนน จัดกิจกรรมวันเด็ก บริเวณซอยครูสมศรี ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.เหล่านาดี ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./054 06 ม.ค. 2560   พื้นฟุตบาธชำรุด บริเวณ เลขที่ 3/7-8 ถ.ชวนชื่น ตัดถนน หลังเมือง ร้าน Oops ขายโน๊ตบุ๊คมือถือ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./097 06 ม.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำแตก 2 ท่อน บริเวณ ปากซอยสุขสันต์ 2 ซึ่งอยุ่ในถ.มะลวัลย์ 8 ลักษณะการแตกเป็นอันตรายต่อการสัญจร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./096 06 ม.ค. 2560   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ระหว่างร้านทองแม่ทองพูล กับหน้าร้านขายยา เหรียญทอง หลังตลาดบางลำพู จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./098 06 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 145 ถ.รอบเมือง ร้านไก่อบหม้อดิน ริมบึงแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./053 06 ม.ค. 2560   ขอยางมะตอยอัดรอย แตกร้าว ถนนฉิมพลี ซอย 5 ตลอดสาย มีรอยแตกร้าว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./074 05 ม.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะตกค้าง บริเวณ ภายในชุมชนศรีจันทร์ พัฒนา ซึ่งมีอยุ่ 35 ถัง สีฟ้า ถังล้อรถ 7 ใบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./383 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 146/5 จำนวน 3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./382 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 จำนวน 2 จุด โนนทัน 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./381 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบุหลัน ถ.หน้าเมือง ซอย 7 ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./380 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน ผอ.วทัญญุตา เลยร้านตัดผมใกล้ปากซอย ซอยศรีจันทร์ 10/1 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./379 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 4 เสาที่ 2 ชุมชนโนนทัน 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./378 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 22 ซอยกลางเมือง 28 ซอยกลางเมือง 30 และ ไปแยกการเคหะ - บ้านตูม อีก จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./004 05 ม.ค. 2560   ขอขยายเขตไฟฟ้า ภายในซอย กลางเมือง 20 ทะลุไปออกซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ไม่มีไฟถนนทำให้การสัญจรในเวลากลางคืนลำบาก นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟข./003 05 ม.ค. 2560   ขยายเขตไฟฟ้า เนื่องด้วยประชากร จำนวน 21 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ ภายในซอย 24 ตอนปลาย ไม่มีสายเมนไฟฟ้า และไฟส่องสว่างภายในซอย ชาวบ้านปักเสาไม้แล้วดยงสายจากซอย 28 กลางเมืองมาใช้ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./095 05 ม.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.จอมศรีใกล้วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./094 05 ม.ค. 2560   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./377 05 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถ.จอมศรี 2.ถ.สันติสุข 3.ถ.ประชาสรรค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./376 05 ม.ค. 2560   ขอสปอร์ตไลท์ ติดบริเวณ บึงหนองบอน จัดงานปีใหม่ 2560 ในวันที่ 7 ม.ค.2560 บริเวณ สวนสาธารณะ บึงหนองบอน ไฟสปอร์ตไลท์ 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./093 04 ม.ค. 2560   มีการปิดท่อระบายน้ำโดยการเทปูนทับท่อทำให้ น้ำไม่สามารถระบายได้ แล้บ้านอยู่ในพื้นที่ต่ำ ไม่มีทางระบาย บริเวณเลขที่ 91/4 ซอยมิตรภาพ 8/5 เป็นทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./375 04 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ แกนไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด 1.โรงปลาร้าใกล้วัด 2. บ้านนายสะอาด ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./073 04 ม.ค. 2560   ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง เพื่อตั้งในชุมชน หนองแวงตราชู 1 ติดต่อประธานชุมชน ( นาถฤดี 093-3284181 ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388]