.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./640 08 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หัวมุมเลขที่ 36/9 ถ.ราษฎร์คนึง 31 ซอยสุดท้ายเลี้ยวซ้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./122 08 มี.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หลังศาลาชุมชนหนองใหญ่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./006 08 มี.ค. 2561   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ 1.ถนนในซอยหน้าวัดป่าศิริวัน 2.และ 3.ถ.หลังชลประทาน แยก 4 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./639 08 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 9 จุด ถ.ชลประทาน ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ศาลเจ้าปู่ และคลองชลประทาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./192 08 มี.ค. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./638 08 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 14 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./637 08 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 61/23 และเยื้องหน้าบ้านอีก 1 หลอด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ดอนย่านาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./121 08 มี.ค. 2561   ขอป้ายชื่อซอย บริเวณซอยถนนศิลปสนิท ซอยแยกด้านทิศใต้ ประธานสุเวทย์ ให้ชื่อ ซอยพุ่มสุข ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./191 08 มี.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ร้านซาลอนเดอวาเรนเซีย ถ.หลังศูนย์ราชการ ตัด ถ.เทพารักษ์ 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./120 07 มี.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์เก็บเศษวัสดุในชุมชน สำนักการช่าง
ฟ./635 07 มี.ค. 2561   ขอสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนรอบเมืองตัดกับถนนอำมาตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./071 07 มี.ค. 2561   ขอสํญญานลดความเร็วบริเวณหน้าร.ร.คุ้มหนองคู ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./119 07 มี.ค. 2561   ขอไฟกระพริบ บริเวณหัวมุมถนนสามัคคีอุทิศตัดกับถนนอำมาตย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./190 07 มี.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวร ร้านซาลอนเดอะวาเลนเซีย ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ตชด. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./633 07 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนศิลปสนิท ซอยข้างบ้านประธาน สุเวทย์ ด้านทิศใต้ เสาที่ 3 เสาสุดท้าย ของซอยแล้วเลี้ยวไปหน้าบ้านเลขที่ 20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./632 07 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ จุดที่ 1 และ 2 ซอยสวัสดี 2หลังปั๊ม น้ำมันนับจากซอยมิตรภาพ 8/1 ตรงข้ามอู่ซ่อมรถ เสาที่ 1 และ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./634 07 มี.ค. 2561   ไฟจราจรบริเวณสี่แยกพระนครศรีบริรักษ์ถนนศรีนวลตัดกับถนนรอบบึงแก่นนครดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./188 07 มี.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยข้างบ้านเลขที่ 108/23 ปากซอยสวัสดี ทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าบ้าน ไม่ไหลลงท่อซอยสวัสดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./187 07 มี.ค. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ตรงข้ามลานจอดรถ โรงแรมกราเซีย ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./189 07 มี.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.ซอยมิตรภาพ 8/1 ซอยเคลือบรูปวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 จุด เริ่มจากปากซอย บ่อที่1 และบ่อที่ 4 ในวอย 8/1 2.ขอบฝาบ่อพักชำรุดหน้าร้านขายไข่ ซ.สวัสดี จำนวน 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./636 07 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับในซอยเหล่านาดีซอย2เสาไฟต้นแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./037 07 มี.ค. 2561   ร้านข้าวมันไก่บริเวณตรงข้ามร้านพระธรรมขันธ์ ตั้งร้านตั้งแต่บ่ายโมงคนเดินเท้าต้องลงเดินบนถนน ทำไมตั้งบนทางเท้าสาธารณะได้ช่วยดูหน่อยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อท./045 07 มี.ค. 2561   อยากร้องเรียนร้านค้าขายของบนทางเท้า แถวนั้นมีคนมารอขึ้นรถโดยสารมากพอสมควร และ เป็นหัวมุมทางเลี้ยว อยากให้หน่อวยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล (อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มารอรถโดยสาร) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./120 07 มี.ค. 2561   เก็บกิ่งไม้แห้ง บริเวณ สนามเด็กเล่นหมู่บ้านพิมานเพลซ ถ.ศรีจันทร์ 31 ชุมฃนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./186 07 มี.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวร ซอยสว่างทิพย์ ถ.รถไฟ จำนวน 2 จุด ชุมชน กศน. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./185 07 มี.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 306/55 ซอยวุฒาราม 9 ชุมชนหนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./631 07 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/69 - 596/72 ไฟนีออน หอพักอยู่สุขหมู่บ้านมุ่งงาม ถ.วุฒาราม ซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./630 07 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 43/2 และใกล้เคียง ถ.ฉิมพลีซอย 9/4 โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./629 07 มี.ค. 2561   ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้า บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ตุด ถ.อำมาตย์ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./118 07 มี.ค. 2561   ขอรถปรับเกรดกันไฟป่าเข้าหมู่บ้านบริเวณซอย10/20ตรงต้นมะขามไหญ่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]