.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./133 19 มี.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 124/62-87-92-107-29 ซอยศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./669 19 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนชัยพฤกษ์ 1 จุด 2.ซอยชัยพฤกษ์ 6 1 จุด 3.ซอยสุขสบาย 1 จุด 4. ซอยชาตะผดุง 15 1 จุด โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./668 19 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 124/20-24-25-26-27-30-55-92-111 ซอยศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./128 18 มี.ค. 2561   เก็บเศษกิ่งไม้บริเวณหน้าสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./131 18 มี.ค. 2561   เครื่องออกกำลังกายชำรุดบริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./132 18 มี.ค. 2561   ตัดแต่งกิ่งใบมะขาม บริเวณรอบๆศาลปู่แสง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./042 17 มี.ค. 2561   บริเวณชุมชน บ.ข.ส.1 ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ใกล้กับหอประชุมของ บ.ข.ส มีผู้หญิงขายบริการทางเพศจำนวนหนึ่ง ขายบริการแบบเปิดเผยตลอดทั้งคืน สร้างความลำบากให้กับคนในชุมชนอย่างมาก อีกทั้งกลัวว่าต่อไปกลัวว่าจะมีคนมาขายบริการมากขึ้น เป็นแหล่งของสิ่งผิดกฏหมาย อีกทั้งการเดินทางเข้าบ้านเรือนยามกลางคืนยังสร้างความน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าของบ้านเรือน. จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./131 17 มี.ค. 2561   เนื่องจากสนามปุตบอลของเอกชนในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม (soccer cube) มีการเช่าสถานที่จัดงานทุกเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด มีการใช้เสียงดังมากเป็นที่รบกวนของคนในชุมชนและหอพักบริเวณใกล้เคียง มีการอัดเสียงตาม Url ด้านล่าง ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ได้ทำการดูแลเพื่อลดการใช้เสียงที่ดังเกินควรด้วยค่ะ https://www.facebook.com/shsmfu.tony/videos/10204397439731715/ ขอแสดงความนับถือ นางสาวชุติมา รัตนวรรณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./041 16 มี.ค. 2561   ร้านแจ่วฮ้อนริมกำแพง ถนนเส้นกังสดาลฝั่งติด3แยกไฟแดง นำสิ่งของมากั้นที่จอดรถไว้ให้ร้านของตัวเอง ทำแบบนี้มานานมากแล้ว คนที่ต้องการจอดรถทำธุระแถวนี้เดือดร้อน เคยโทรแจ้งเทศกิจแต่ก็ยังทำแบบเดิม หลังๆเริ่มหนักขึ้นกั้นที่จอดสามารถจอดได้ 2-3 คัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟข./008 16 มี.ค. 2561   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยชิตสวาสดิ์ รงคุต จำนวน 2 จุด ชุมชนหนองวัด 4 ถ.หน้าเมือง ซอยร้านโชคไพศาล สำนักการช่าง
อป./017 16 มี.ค. 2561   ตัดต้นไม้ ( ต้นจามจุรี ) บริเวณ ซอยเปรมวดี ซอย 2 ชุมชนหนองใหญ่ 3
ฟ./667 16 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 ซอยเข้าหนองไฮ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./666 16 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 จำนวน 1 จุด ชุมชนหนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./200 16 มี.ค. 2561   บ่อพักชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 ถังจากซอยคอกม้า ชุมชนโนนหนองวัด 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./665 16 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 22 เกือบสุดท้ายซอย ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./017 16 มี.ค. 2561   ขอให้ตรวจสอบ บ้านข้างเคียง ปลูกต้นไม้ ชิดกำแพง ทำให้กำแพงเอียง บริเวณ เลขที่ 48/5 ถ.โพธิสาร ซอย 2 ชุมชนโนนทัน 4 สำนักการช่าง
อช./130 16 มี.ค. 2561   ขอแท่งกั้น ( สีส้ม ) จำนวน 3 แท่ง บริเวณ เลขที่ 3/4 ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./039 16 มี.ค. 2561   มีวัยรุ่น ตั้งวงดื่มสุรา ยามวิกาลบริเวณ สวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู ถ.เสรีสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อท./040 16 มี.ค. 2561   ติดตามคำร้องการแก้ปัญหา การจอดรถ และการจัดระเบียบการจอดรถ รอบบึงหนองแวงตราชู เลขที่ อท.86 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อช./129 16 มี.ค. 2561   ขอย้าย ป้ายถนน " ถนนประชาสโมสร " ออกจากหน้าบ้าน เพราะคนสัญจรไปมา ไม่เห็น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./663 16 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 191/4 และซอย บ้านกอก 16 ตรงข้าม ม.ภาคฯ ดับ ๆ ติด ๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./664 16 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ ( ไฟกระพริบ ) บริเวร หน้าบ้านเลขที่ 3/4ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./072 16 มี.ค. 2561   ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 15 จุด เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./199 16 มี.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เมืองเก่าใกล้วัดธาตุ ติดร้านหมอชาญชัย มีไม้ปละสวดสายทองแดง โผล่ขึ้นมา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./197 16 มี.ค. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ตลาดบางลำภู ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามกับ โรงแรมเจริญธานี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./198 16 มี.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 จำนวน 5 จุด โนนทัน 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./128 16 มี.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.มิตรภาพ เป็นห้องแถว อาคารพาณิชย์ ก่อนถึง สี่แยกเทคโนภาค โซนทางเข้าตลาดต้นตาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./662 16 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 25 หมู่บ้านวิมานเทพ ซอย 1 และซอย 2 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./127 16 มี.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าธนาคาร CIMB ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./660 15 มี.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 91/1ถ.อนามัย ใกล้ร้านกาแฟสดต้นปาล์ม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]