.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./624 12 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าดับ ถนนศรีธาตุประชาสร้างสรรค์ ซอยร้านไก่แดง (เก่า) เสาที่2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./623 12 ก.พ. 2562   ถนนแก่นตูมประชาราษฎร หน้าวัดศรีธาตุ ทางประตูทางเข้าวัด 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./622 12 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนแก่นตูมประชาราษฎร หน้าบ้านคุณสุกัลยา สีหาราช ซอยมิตรสัมพันธ์ ท้ายซอย 1หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./166 12 ก.พ. 2562   ขยะทิ้งไม่ถูกที่ ทำให้ท่อระบายนำ้อุดตัน อยากให้ลอกท่อระบายน้ำ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 20 ตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./621 12 ก.พ. 2562   หลอดนีออนไม่ติด ชุมชนโนนทัน ทางไปบ้านผือ แถวร้านอาหารตามสั่ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./620 12 ก.พ. 2562   หลอดไฟในซอยอนามัย4 ดับบ่อย ติิดๆ ดับๆ ช่วยไปตรวจสอบให้หน่อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./081 12 ก.พ. 2562   ซ่อมถนนหน้าหอพักน้ำผึ้ง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./165 11 ก.พ. 2562   เปลี่ยนฝาบ่อพักจากเดิมเป็นฝาตระแกรงเหล็ก ซอยสุขสบาย ตามแผนที่แนบมานี้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./164 11 ก.พ. 2562   ดูดล้างท่อระบายน้ำภายในชุมชน โนนทัน 3 บริเวณ ถนนชัยพฤกษ์ ซอยสุขสบาย ซอยชัยพฤกษ์5 ,6,15,2,3 ตามแผนที่แนบมานี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./163 11 ก.พ. 2562   ทำบ่อพักทางระบายน้ำ ฝนตกนำ้ขังทำให้ท่อชำรุดน้ำไม่ไหล ทำให้อุดตันและอยากท ำบ่อพักและลอกท่อที่อุดตัน ในซอยชาตะผดุง22 ตามแนบแผนที่มา นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./157 11 ก.พ. 2562   ขอความอนุเคราะห์เอาดินออกด้านฝั่งบ่อบำบัดน้ำเสีย ถนนประชาสโสมร ตามแผนที่ สำนักการช่าง
ฟ./618 11 ก.พ. 2562   ขอไฟฟ้า ตรอกบำรุงสุข ซ่อมตลอดแนว ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย ตามแผนที่แนบมานี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./617 11 ก.พ. 2562   ขอความอนุเคราะห์ชุดโคมไฟด้านหลังตรอกบำรุงสุข เลขที่ 175/2 หน้าบ้านผู้ร้อง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./616 11 ก.พ. 2562   ขอชุดโคมไฟฟ้า ทางออกจากชุมชนถนน ติดกับบ่อบำบัดน้ำเสียแถวโรงแรมอวานีขอนแก่น ตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./619 11 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ท้ายซอยเป็น4แยก ทั้ง 2 จุดไม่มีโครมไฟฟ้า ขอเพิ่มโครมไฟฟ้า ทั้ง 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./080 11 ก.พ. 2562   ถนนเป็นหลุมกว้าง หน้าทางเข้าหอพักน้ำผึ้ง ถนนร่วมมาเลเรียใกล้หมู่บ้านพิมานชื่น หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 095-6311372 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./615 10 ก.พ. 2562   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนในชุมชนไม่ติดที่ซอย 16 หน้าบ้านเลขที่ 194/264(สุดซอย) ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./614 08 ก.พ. 2562   ขอโคมไฟพร้อมหลอด (มีเสา) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 193/68 ซ.ศรีจันทร์ 10/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./613 08 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าชำรุด 4 จุด จุดแรกตลอดแนว ถ.กัลปพฤกษ์ ซอยข้างร้านจักรยานยนต์กู๊ดไบท์ จุดที่2 บริเวณซ.มะลิวัลย์ 11 หน้าหอพักฟ้านิรันดร์ จุดที่3 บริเวณถนนศรีจันทร์ ศรีฐาน หน้าบ้านเลขที่169/26 จุดที่4 บริเวณซอยคุ้มพรประทาน4 แยกที่3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./612 08 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าดับ3 จุด บริเวณบ้านเลขที่ 2/2 ม.4 ซ.ศรีฐาน1 เป็นต้นไป เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./162 08 ก.พ. 2562   ฝาท่อแตกชำรุด บริเวณบ้านศรีฐาน ซอยศรีฐาน1 หน้าวัดจอมศรี ฝั่งศูนย์วิจัยข้าว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./611 08 ก.พ. 2562   ขอเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จำนวน4 หลอดบริเวณซอยหรดี2หลอด ถนนศรีนคร1หลอด ถนนสันติสุข1หลอด ตามแผนที่ที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 089-6578635 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./610 08 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าดับ2จุด จุดแรกบริเวณซอยหลัง รพ. ราชพฤกษ์เก่า จุดที่2 บริเวณหน้าร้านโป๊ยเซียนเก่า ตรงข้ามแผงผู้ค้าหลังคาเขียว ตามแผนที่ที่ได้แนบมาด้วยนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 085-3760585 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./609 08 ก.พ. 2562   ไฟฟ้าดับ 1 จุดบริเวณหน้าบ้านทนายความ หลัง รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ตามแผนที่ที่แบบมาด้วยนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 085-3760585 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./608 08 ก.พ. 2562   แจ้งไฟฟ้าดับ ตรงหน้าริญระวี คลินิก - 374/34-35 ถนน มิตรภาพ ดับมาหลายวันแล้วขอให้แก้ไขให้ด้วยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./156 08 ก.พ. 2562   ขอเปลี่ยนป้ายบอกถนน ฉิมพลี ซอย 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./036 08 ก.พ. 2562   ฝุ่นจากดินที่รถบรรทุก10ล้อ วิ่งถมดิน ตั้งแต่6โมงเช้า ก่อนถึงมหาวิทยาลัยภาค เดือดร้อนมาก เพราะจากอากศเมืองขอนแก่นก็จะไม่ไหวกันแล้วยังมา เจอแบบนี้ทุกวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./128 08 ก.พ. 2562   ข้างบ้านเก็บขยะแล้วนำถุงขยะที่เก็บมาได้มาคัดแยกแล้วนำมาวางในบริเวณพื้นที่หน้าบ้านเรา และรถกระบะสำหรับใช้ขนขยะ ก็จอดกีดขวางทางเดินเข้า-ออก บ้านเรา ทำให้การจราจรไม่สะดวก และขยะส่งกลิ่น ดูแล้วสกปรก เคยแจ้งหลายครั้งแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเทศบาล ช่วยลงมาดูให้ด้วยค่ะ เดือดร้อนค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./607 08 ก.พ. 2562   ไฟถนนในสอยดับมาหลายอาทิตย์แล้วช่วยมาซ่อมให้ด้วยค่ะ เข้ามาในสอยหลังศูนย์ราชการ 2 จะเป็นเสาไฟฟ้าเสาแรกที่ดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./127 08 ก.พ. 2562   ฝุ่นจากดินที่รถบรรทุก10ล้อ วิ่งถมดิน ตั้งแต่6โมงเช้า ก่อนถึงมหาวิทยาลัยภาค เดือดร้อนมาก เพราะจากอากศเมืองขอนแก่นก็จะไม่ไหวกันแล้วยังมา เจอแบบนี้ทุกวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]