.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./275 23 ส.ค. 2559   อยากให้เทศบาลไปเก็บเศษกิ่งไม้ที่ทางเทศบาลได้ไปดำเนินการให้แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเศษกิ่งไม้ที่ตัดให้ จึงอยากรบกวนทางเทศบาลไปดำเนินการให้ด้วย บริเวณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ถนนหมอชาญอุทิศ .. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./421 23 ส.ค. 2559   ขอป้ายซอยชุมชน หนองใหญ่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1367 23 ส.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ชุมชนหนองใหญ่ 4 สามแยก ถ.ประชาสโมสร - สุดเขต เทศบาล และหน้าบ้านเลขที่ 115/7 ม. 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1366 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก สามซอย ซอยที่ 3 เสาสองต้น เสาไฟที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./173 23 ส.ค. 2559   ขอยางมะตอย ซ่อมถนน บริเวณ หน้าร้านจันทราสปา ถนนเป็นหลุมลึก ถ.เสรีสัมพันธ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./419 23 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 227/44 ถ.ประชาสโมสร หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1365 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 132/2 ม.3 ซอยโพธิสารตอนปลาย หน้าบ้านนายสวาท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./551 23 ส.ค. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ อุดตันในชุมชน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 500/107 ถ.เทพารักษ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./274 23 ส.ค. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 10 ถัง บริเวณชุมชน ชลประทาน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1364 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 596/113 เลขที่ 596/116 หลอดไฟนีออนซอยมุ่งงาม ถ.วุฒาราม9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1363 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.หลอดแสงจันทร์เสาร์ติด ถนนศิลปสนิท ติดรถสาย 9 2.ปากซอยศรีมารัตน์ 12 นีออน 3.ซอยสันติไมตรี 3 เข้าซอยศิลปสนิท 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./172 23 ส.ค. 2559   ฟุตบาธชำรุด บริเวณทางเท้าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยววรจักร (เย็นตาโฟ ) ถ.ศรีนวล ชำรุดเป็นหลุมใหญ่ และมีผู้สัญจรเป็นจำนวนมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./550 23 ส.ค. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./418 23 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สี่แยกเอส พี มอเตอร์ ถ.อำมาตย์ ตัด ถ. หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./417 23 ส.ค. 2559   ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ริมถนนชาตะผดุง หน้าบ้านเลขที่ 162/20 ซอยร่มเย็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./416 23 ส.ค. 2559   ขอให้มีเกาะกลางถนน เส้นประชาสโมสร ด้านหลัง ม.ราชมงคล หน้าบัณฑิตเอเชีย จากถนน 4 เลนใหญ่ เป็นถนนเมนหลัก สำนักการช่าง
อช./415 23 ส.ค. 2559   ขอรถเกรด บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 8 เกรดทิ้งทั้งสองไหล่ทาง ข้าง รร.อาปาเก้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1362 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ หน้าร้าน Winetogeter ใกล้โชวรูม BMW เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1361 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยสมพงษ์หน้าบ้านเลขที่ 73/1 หลอดนีออน 2. ในซอยสีโห หน้าบ้านเลขที่ 58/1 หลอดนีออน 3.ซอยโพธิสาร 13 หน้าบ้านเลขที่ 73/14 หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1360 23 ส.ค. 2559   โคมไฟชำรุด ขอเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณ ซอยจันทร์เจริญ อุปกรณ์ตัวยึดเป็นสนิม เสาไฟที่ 2 หน้า Town Home เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./414 23 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 18 ตัด ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1358 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับในซอยแยกชัยพฤกษ์ บ้านเลขที่ 159/7 ถนนชาตะผดุง จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1359 23 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1 หลอด นีออนยาว หลังรร.มหาไถ่ภาค ซอยชาตะผดุง17 ซอยพร้อมเพรียง ตรงใกล้สี่แยก หมู่บ้านทองสอดแสง บ้านเลขที่ 183/8 รั้วบ้านสีชมพู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./413 22 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 173/14 ซอยประชาสโมสร 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./412 22 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยชลประทาน ถ.ศรีจันทร์ ซอยติดเซเว่นตรงข้ามเทคโน บ้านเลขที่ 106/125 ตรงข้ามหมุ่บ้านศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./273 22 ส.ค. 2559   เก็บเศษกิ่งใบไม้ บริเวณถนนเส้นทางเข้าศาลาชุมชน หนองวัดพัฒนา หน้าบ้านคุณพ่อจำเนียร ทางเข้าศาลาชุมชน จะเห็นใบไม้กองอยู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./272 22 ส.ค. 2559   กลิ่นเหม็นจากการพ่นสี บริเวณหลังร้านเวดดิ้ง ซอยข้างร้านขอนแก่นไทยแลนด์ ถนนห้าพฤศจิกา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./411 22 ส.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ ในซอยราชสิทธิ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ฝั่งที่ว่างริมถนนเป็นต้นมะขามเทศ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1357 22 ส.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้า ตชด.พิพิธภัณฑ์ และหน้าหมู่บ้านออกมสิน ถ.หลังศูนย์ราชการ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./054 22 ส.ค. 2559   เทคอนกรีต ล้ำทางสาธารณะ ยาวประมาณ 30 เมตร บริเวณซอยเหล่านาดี 4 ใกล้กับยูสกายเพลส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]