.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1143 24 ก.ค. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ หลอด LED บริเวณ ปากซอย อนามัย 5 หลอดขาด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./288 24 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟบริเวณหน้าร้านน้อยแจ่วฮ้อนถนนกัลปพฤษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./155 24 ก.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ปากทางซอยอนามัย 1 โนนทัน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./377 24 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ 20 จำนวนหลายจุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1142 24 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 12 นาฬิกา 2.ซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./376 24 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนศรีจันทร์ จาก ตลาดโนนทัน ถึง ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1141 24 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 555 ถนนลงบึงแก่นนคร หนองแวงเมืองเก่า 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1140 24 ก.ค. 2560   ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 4 ซอยศรีจันทร์ 41 หองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1139 24 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16/2 และ 16/4 และในซอยหมู่บ้านพิมานเทพ ดับทั้งหมู่บ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./287 24 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 14/8 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ เลยสี่แยก รพ.ศูนย์ ติด ทิตซูยนต์ไพบูลย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./154 24 ก.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 5/1-3 ถ.ประชาสโมสร ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อย สามเวลา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./375 24 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 198/21 ซอย 2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง อยู่ตรงข้ามแฟลตตำรวจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./286 23 ก.ค. 2560   แจ้งตัดกิ่งไม้บดบังการมองเห็นเวลาขับรถ บนถนนหน้าเมืองบริเวณรั้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./374 23 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตันที่หน้าบ้านเลขที่171/48 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./070 23 ก.ค. 2560   Milada clinic เลขที่ 465/7 ถนนหน้าเมือง ตั้งป้ายออกมาเกินฟุตบาทผิดไหมครับ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1137 21 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าต้นที่ 3 ในบริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 9 ไฟฟ้าดับ ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซมด้วยคะ เนื่องจากมืดและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1138 21 ก.ค. 2560   แจ้งหลอดไฟดับที่หน้าบ้านเลขที่ 98/55 มิตรภาพซอย15 จุดนี้แจ้งดับและมาซ่อมหลายครั้งแล้ว ช่วยพิจารณาเปลี่ยนชุดใหม่ให้หน่อยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./285 21 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ ริมทาง บริเวณ ถ.วุฒาราม ตัด ถ.รื่นรมย์ ตรงข้ามโรงอวนเดชา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./284 21 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้อยู่ระหว่างบ้านเลขที่229/49 และ229/6อยู่ทางเข้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./373 21 ก.ค. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวรถนนนิกรสำราญ หน้าบ้านเลขที่ 27/24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./069 21 ก.ค. 2560   ขอความอณุเคราะห์ ตัดต้นไม้ภายในปั้มเนื้องจาก ต้นใม้ขึ้นสูงไม่สามารถขึ้นตัดเองใด้ จึงเรียนขอให้ทางเทศบาลมาตัดให้
ฟ./1136 20 ก.ค. 2560   หลอดไฟส่งถนน ตรงบริเวณหน้าบ้าน ได้ชำรุด และห้อยลงมา ซึ่งตรงกับทางเข้า-ออกของบ้าน และคนผ่านไปมา อาจได้รับอันตรายได้ จึงขอความกรุณามาแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ...หลอดไฟขาดชำรุด จะหล่นลงมา สำนักการช่าง
ฟ./1135 20 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 22 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./153 20 ก.ค. 2560   น้ำท่วมไหลเข้าร้านเนื่องด้วย ทำถนนปิดทางน้ำไหล บริเวณสี่แยกไฟแดง ขอนแก่นบูติกเยื้องกับโรงเรียนกัลยาณวัตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./251 20 ก.ค. 2560   กลิ่นควันรบกวน บริเวณ ระหว่างปั๊ม ปตท. บ้านดอนกับร้านอาหาร เป็นร้านขายหมูปิ้ง ประมาณเวลา 15.30 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1134 20 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ไก่ย่างแม่ระเบียบ หน้าร้านเสริมสวย ไฟแสงจันทร์ 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1133 20 ก.ค. 2560   ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 1 สามแยกบ้านดอน ด้านทิศตะวันออกไปทิสตะวันตก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./372 20 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 98/24 ถ.ราษฎร์คนึง โนนชัย 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./371 20 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยไกรเลิศ หน้าบ้านเลขที่ 152/57 สามเหลี่ยม 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./283 20 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 356/4 บ้านชญานี ซอยกสิกรสำราญ 1 ถ.กลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]