.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./576 05 ก.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 120/5 อาคารพานิชย์ 4 ชั้น ถ.รอบบึง ใกล้ร้านครัวเพื่อน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1422 05 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 26 จำนวน 1 จุด สามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1421 05 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก 3 ซอย ยู่ซอยที่ 3 มีไฟฟ้าไม่ติด 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./078 05 ก.ย. 2559   ถ.มะลิวัลย์ หน้าตึกทรู ตลอด 24 ชม. มีรถยนต์จอดกีขวางการ จราจร 4-5 ช่องทาง ส่งผลให้การสัญจรเหลือเพียง 2-3 ช่องทาง ทั้งนี้มีการร้องเรียนอย่าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 แต่ยังคงจอดเหมือนเดิม สำนักปลัดเทศบาล
อช./439 05 ก.ย. 2559   ขอตีเส้น ขาว - แดง หน้าหมู่บ้านศุภาลัย ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1420 05 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 41/90 และ 41/91 ซอยมิตรภาพ 11 ชุมชนหนองแวงตราชู 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1419 05 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 41/90-91 ซอย 11/9 ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1418 05 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ซอย วนิดา อพาร์ทเม้นต์ ซอย รพ.ราชพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./575 05 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนหลังอาชีว เส้นแก่นเพชร อพาร์ทเม้นต์ ถ.รอบเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./574 05 ก.ย. 2559   ลอกท่อระบายน้ำ 1.ซอยวุฒาราม ซอย 2 ซ้าย/ ขวา ด้านละ 220 เมตร 2. ซอยวุฒารามซอย 4 ซ้าย/ ขวา ด้านละ 150 เมตร 3. ซอยวุฒาราม ซอย 1 ซ้าย / ขวา ด้านล่ะ 220 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./573 05 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1.ถนนวุฒาราม 13 ฝา 2.ถนนวุฒาราม ซอย 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./438 05 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนวุฒาราม ฝั่งรั้วบ้าน พักรถไฟ ตลอดแนว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1417 05 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 75/10 บ้ายชัยวลี ซอยวีรวรรณ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./288 05 ก.ย. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 4 ใบ ส่งที่ทำการชุมชนแก่นนคร ( บ้านประธาน ) ตรงข้าม 999 แมนชั่น ซอยหน้าเมือง 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./437 05 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ (มะม่วง) ซอยหน้าเมือง 9 (ซอยวีรวรรณ ) ซอย 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./436 05 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ หน้าร้านเซเว่น สาขา 1127 เทคนิค ขอนแก่น ที่ตั้ง 182/54 ถ.ศรีจันทรื สาขา 1136 เทคโนราชมงคล ที่ตั้ง 172/21-22 ถ.ศรีจันทรื สาขา 8290 ซอย รพ.ศูนย์ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./435 05 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านเซเว่น สาขา 1363 ปริ๊นเซส ที่ตั้ง 265 ถ.ศรีจันทร์ สาขา 6912 ถ.ศรีจันทร์ ที่ตั้ง 70/37 ม.4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./191 05 ก.ย. 2559   ถนนทางเดิน-วิ่ง ชำรุด ฝั่งทิศตะวันออกของบึงหนองแวงตราชู สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./190 05 ก.ย. 2559   ขอยางมะตอยซ่อมถนนเป็นรูโพง บริเวณซอยปู่แสง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1416 02 ก.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ 1.อนามัย ซอย 7 เสาหลอดที่ 2 และ 3 2. หน้าศาลาชุมชนโนนทัน 4 3.ซอยโพธิสา 2 ร่วมอนามัย 2 จำนวน 2 หลอด 4. ถ.ชวนชื่น 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1415 02 ก.ย. 2559   ขอโคมไฟ บริเวณ หน้าร้าน ศูนย์บริการ LG ถ.อนามัย ตรงข้ามสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./189 02 ก.ย. 2559   เทปูนไหล่ทาง บริเวณ ถ.อนามัย ตัด ถ.ศรีจันทร์ หน้าสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./287 02 ก.ย. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 348/17 ซอยหน้าเมือง 25 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./572 02 ก.ย. 2559   ขอวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 750 ซอยวีรวรรณ 2 แยกซ้ายสุดซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1414 02 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 277/8 ซอย 2 คาดว่าขั้วไฟฟ้า ชำรุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1413 02 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ในชุมชน บริเวณ เลขที่ 3/469 ซอย 6 และ 3/555 ถนนเส้นกลาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./188 01 ก.ย. 2559   พื้นถนนร้าวและบางส่วนยุบ มองลงไปเป็นโพรง บริเวณแยกถนนหลังศูนย์ราชการกับถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลนที่จะเลี้ยวขวาหรือกลับรถ เกรงว่าถนนจะยุบลงไปเหมือนที่เคยได้ข่าว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./060 01 ก.ย. 2559   เนื่องจาก ชาวชุมชนหนองใหญ่ 1 ที่เดือดร้อนจากน้ำเน่าเหม็น ไหลซึมออกมาจากโรงงานมหาชัย เข้าในซอยประชาสโมสร 52 เนื่องจากโรงงานแห่งนี้ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการถมสูง และสร้างรั้วสูง ชาวบ้านที่อาศัย อยู่บริเวณนี้ รอบข้างได้รับความเดือดร้อน จากน้ำเน่าเสีย ไหลซึมออกมาร นอกกำแพงรั้ว ทำให้ท่วมบ้านบริเวณติดกับโรงงาน สำนักการช่าง
ท./571 01 ก.ย. 2559   ขอดูดท่อระบายน้ำ เนื่องจากท่อตัน บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 15 หน้าบ้านเลขที่ 32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./570 01 ก.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยวุฒาราม 9 หมู่บ้านมุ่งงาม หน้าบ้านเลขที่ 596/107 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]