.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   14 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./128 22 มิ.ย. 2560   ถนนทรุด บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ซอย 9 ( Toyota ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./314 22 มิ.ย. 2560   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ในซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2 สำนักการช่าง
ฟ./1015 22 มิ.ย. 2560   ไฟแสงจันทร์ ดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 4 ดับตลอดแนว จากสถานีทดลอง ถึงสุดหมู่บ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./250 22 มิ.ย. 2560   ขอดินปลูกต้นไม้พร้อมกระถางขนาดใหญ่ ชุมชนศรีฐาน 2 ถ.มะลิวัลย์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./127 22 มิ.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 4 ชุมชนศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1014 22 มิ.ย. 2560   ขอชุดโคมไฟ จำนวน 2 จุด 4 โคมไฟ บริเวณ ที่ทำการชุมชน ศรีฐาน 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1013 22 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้ายูบาร์ ฝั่งตรงข้าม ยูบาร์ ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./313 22 มิ.ย. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสุขใจ 1-2-3 ซอย 14-16-18 ท่อ ทั้ง 2 ฝั่ง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1012 22 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 3/373 ซอย 2 2. 3/391 ซอย 2 3. 3/469 ซอย 6 4. 3/992 ซอยสรรพากร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./312 22 มิ.ย. 2560   ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ สุดซอยมิตรภาพ 25 เลยหอพัก PP ตรงทางโค้ง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./126 22 มิ.ย. 2560   ขอลูกระนาด ในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 จำนวน 2 จุด ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1010 22 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 229/63 และ หน้าบ้านเลขที่ 229/111 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1011 22 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยร่วมพัฒนา 3 หลอด 2.ซอยศิลปสนิท 14 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./249 22 มิ.ย. 2560   ขอรถเกรดหญ้าข้างทาง บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ด้านหลังตึกแถว เจริญคอนโด ถึงสุดซอย 25 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./248 22 มิ.ย. 2560   ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน บริเวณภายในชุมชนหน้ารพ.ศูนย์ ซอยศรีจันทร์ 15 สำนักการช่าง
ถ./125 22 มิ.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ แยกถนนชาตะผดุงต้นซอยถ.ชาตะผดุง 10 ปากซอยประมาณ 2 เมตร เป็นแอ่งน้ำขัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1009 22 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 11 เลยซอยคอกม้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1008 22 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยประชาสโมสร 32 เข้าซอย 100 เมตร จะถึงสามแยก อยุ่สามแยกพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./311 22 มิ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ถ.โพธิสาร ใกล้วัดศรีสว่างโนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./031 21 มิ.ย. 2560   ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียอ๋า ต่อเติมทับทางน้ำไหล ทำให้เวลาฝนตกหนักๆน้ำท่วมขัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./310 21 มิ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยหน้าเมือง 25 ระหว่างห้องเลขที่ 3 และ 4 ประมาณ 5-6 เมตร หน้าห้องแถวชั้นเดียวสีขาว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./247 21 มิ.ย. 2560   ขอให้ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่176/49 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1007 21 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ + ช็อต บริเวณ เลขที่ 88/137 ซอยเหล่านาดี 10/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1006 21 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณซอย อนามัย 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./309 21 มิ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ภายในชุมชน เทพารักษ์ 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./209 21 มิ.ย. 2560   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ทั้งในวัดศรีนวล สามแยกประตูวัดทิศใต้ทางจะไปบึงแก่นนคร ติดร้านก๋วยเตี๋ยวปลา หน้าเมือง หน้าบ้านเลขที่ 259 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1005 21 มิ.ย. 2560   ขอไฟฟ้าเพิ่ม บริเวณ ปากทางเข้าซอยเมตตา 2 และ ซอยที่ทำการชุมชน อีก 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1004 21 มิ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 403 ซอย กลางเมือง 14 และ ซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1003 21 มิ.ย. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ จำนวน 5 จุด และทางเข้าซอยศรีมารัตน์ 38 รวม 6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./308 21 มิ.ย. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยหลงศูนย์ราชการ 2 20 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]