.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1560 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านเรือนขนมไทย ไฟแสงจันทร์ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./465 13 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยคำสะอาด และ ถ.โพธิสาร 15 เวลารถวิ่งผ่าเหยีบฝาจะเสียงดัง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./377 13 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟข้างถนน บริเวณ ซอย ฉิมพลี 9/1 แยก 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1559 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวร ถ.วุฒาราม 8 ใกล้บ้านประธานจรูญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1558 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ และโคมหัก ในซอยสุขสบาย 15 แยก 2 ชุมชนโนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./376 13 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวาสนา ถ.จอมพล เลยหมู่บ้านจอมพล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1557 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมืองซอย 17 ตรงข้ามหอพักหน้าเมือง 2 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1556 13 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ถึง สนามตะกร้อ ดับตลอดสาย ( ดับบ่อย ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./292 12 ก.ย. 2561   เรียนท่านผู้ประสานงาน ในชุมชนวัดกลางเมืองเก่าช่วงซอยกลางเมือง 19-21 (ศาลหลักเมืองเก่า) มีสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก และไม่ทราบว่ามีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ซึ่งเป็นอันตรายและสร้างความหวาดกลัวต่อผู้คนสัญจรไป-มาเป็นอย่างมาก จึงเรียนมาเพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการหาทางแก้ไขทราบ และแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนสัญจรไปมาด้วยครับ ด้วยความนับถือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1555 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพระชัย จำนวน 2 จุด ถ.อดุลยาราม ใกล้ร้านชิดชล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./375 12 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านแฟมมิลี่ มาร์ท ปากซอยศรีจันทร์ 18 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./291 12 ก.ย. 2561   สุนัขจรจัด บริเวฯ หน้าบ้านเลขที่ 120/1 - 10 ฝั่งร้านครัวเพื่อน บึงเถ่า กง ม่า ถ.รอบบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1554 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/7 กลางซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./464 12 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สี่แยกร้านยาอารี ถึงสี่แยกสนามกีฬา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./290 12 ก.ย. 2561   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ข้างโรงแรมรสสุคนธ์ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลขอยแก่น ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1553 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 28 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1552 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.3/352 ซอย 2 2.3/397 ซอย 2 3.3/952 ซอย 11 ชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1551 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านทองสอดแสง ซอย 6 และซอย 8 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./086 12 ก.ย. 2561   รถบรรทุกจอดถนนสายหลัก ถ.ชาตะผดุง เป็นของร้าน ชาญเมธี รถกระทิงแดง ใกล้ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1550 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 8 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1549 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชาตะผดุง 4 ,ซอยโรงพยาบาลจิตเวช ,ซอยน้ำทิพย์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1548 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.บ้านเลขที่ 146 เหล่านาดี 4 2.เสาแยกซอย 4/1 3.เลขที่ 40/5 เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./289 12 ก.ย. 2561   เทศบาลไม่เข้ามาเก็บขยะให้ ตามที่ตกลงกันไว้ ทางเราจ่ายค่าขยะปกติทุกเดือน ปกติจะเข้ามาเก็บ วันเว้นวัน แต่ทุกวันนี้เล่นเป็นอาทิตย์ เช่นมาเก็บวันที่23/08/2561 มาอีกทีวันที่ 29/08/2561 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1547 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 101/15 ซอยชาตะผุง 21 ร้านส้มตำทางเข้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./374 11 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ หน้าร้านปริ๊นบุ๊ตสโตร์ ถ.หน้าเมือง โรงหนังปริ๊นซ์ 0815443872 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1546 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 182/267 ถ.ชาตะผดุง ซอย 17 หลอดนีออน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./143 11 ก.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ปากทางเข้าซอย 2 ของซอยเกสร และมีกองดิน และหิน ที่เทศบาลไปทำถนนไว้ ชุมชนหนองวัด 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1545 11 ก.ย. 2561   ขอย้ายเสาไฟฟ้า เลขที่ 419/46 ซอยเกสร ถ.มิตรภาพ หนองวัด 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1544 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเกสร แยกที่ 3 ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1543 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/52 ม.มุ่งงาม และ บ้านเลขที่ 306/61 ซอยวุฒาราม 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]