.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   15 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./451 04 ก.ย. 2560   ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตัดกับ ถ.อนามัย ชำรุด ข้างฝาตะแกรงยุบตัว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1354 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าสวนรัชดา ถ.ประชาสโมสร และฝั่งตรงข้าม ทางเข้าศึกษาภัณฑ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./449 04 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวร หน้าบ้านประธานชุมชนศรีฐาน 2 มิตรภาพ 10 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./450 04 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ภายในซอย 22 ถ.กลางเมือง เลขที่ 638/5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1353 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศิลปสนิท 11 พจนา ติดบ้านเลขที่ 48/13 กลางซอย 1 หลอด 2.ซอยศิลปสนิท 7 สุดซอย 3.ย้ายโคมไฟ หลอดนีออนสี่แยกถนนศรีมารัตน์ แยกถนนหมอชาญอุทิศ บริเวณ ถนนหมอชาญอุทิศ ตรงข้ามโรงข้างสาร ( โกดัง ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./284 04 ก.ย. 2560   เก็บเศษ ไม่กิ่งไม้ บริเวณ หน้าที่ทำการชุมชน ศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./345 04 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยหลัง ดรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./344 04 ก.ย. 2560   การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ รอบบ่อพญานาค ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงยุทธสิลป์ ปรับปรุงครั้งแรกไปแล้ว จึงขอช่วยเหลืองบประมาณ ในการปรับปรุงครั้งนี้ด้วย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./283 04 ก.ย. 2560   เหตุเดือดร้อนรำคาญ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ได้มีการปล่อยน้ำเสีย ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1352 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวร ตั้งแต่วัดกลาง ถึง วัดหนองแวงพระอารามหลวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1351 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยถ.ศรีจันทรื 11/4 ปละ 11/5 ใกล้ปั๊ม ปตท.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1349 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด จะตกหล่น บริเวณ ในซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ ซอยขายไข่ ศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1348 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวร หน้าบ้านคุรพ่อทองใบ ยอดมานะ ตรงข้ามประตูโขง วัดป่าชัยวัน ฝั่งทิศใต้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1347 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าปากซอยอพาร์ทเม้นต์ วนิดา ถ.วัดป่าชัยวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1346 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย เวชพงษ์ 3 หน้าร้านขายส้มตำ คุณแม่บุญช่วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1350 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าช็อต บริเวณ ร้านเสริมสวย มีต้นหูกวาง ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./448 04 ก.ย. 2560   เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าร้านเทสโก้ โลตัส โนนทัน ใกล้ตลาด และโรงเรียนโนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./343 04 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ในวัดป่าชัยวัน บดบังไฟกระพริบ หน้าโรงแรมออคิด ศรีฐาน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./342 04 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยหรดีชุมชนศรีฐาน 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./341 04 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ดอนหญ้านาง 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./447 04 ก.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยศรีจขันทร์ 18 แยก 1 และแยก 2 ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./446 04 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยเสรีภาพ และซอย เจริญพร ถ.ศรีจันทร์ 18 แยก 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1345 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 27 2 จุด ซอยประชาสโมสร 23 1 จุด และซอย ชาตะผดุง 12 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1344 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามเลขที่ 28/8 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1343 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 และแยก 3 และศรีจันทร์ 22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1342 04 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนหนองวัดพัฒนา ซอยหนองวัด 4 ทางโรงแรมแมมมอธ ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1341 02 ก.ย. 2560   1.เสาไฟถนนสาธารณะไม่ติดประมาณ 2 ต้น บริเวณทางสามแยกซอยเหล่านาดี 6 ข้างสนามกีฬา 2.เสาไฟถนนสาธารณะไม่ติดตั้งแต่ทางเข้า ซอยเหล่านาดี 10 ไปจนถึงหอพักลักษมีเพลส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./079 01 ก.ย. 2560   ต้นไม้ใหญ่จะล้มทับสายไฟฟ้า อยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย บริเวณหน้าหอพักซีเอ็มเพลส ซอยศรีจันทร์ 39
ฟ./1340 01 ก.ย. 2560   ร้องเรียนไฟสาธารณะดับ ครั้งที่ 2 บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 232/201 ม.6 (ซีเอ็มเพลส) จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1339 01 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าสายบ้านกอก ดับทั้งสายไฟแสงจันทร์ ถนนบ้านกอก แถวซอย 18 ตามแผนที่นี้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432]