.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./092 19 ธ.ค. 2561   ขอสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท - ถ.เทพผาสุข 2.แยกโรงเรียนสามเหลี่ยม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./098 19 ธ.ค. 2561   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 348/17 ถ.หน้าเมืองซอย 25 สำนักการช่าง
ถ./040 19 ธ.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 419/195 ตลอดสาย ถ.รถไฟ โนนหนองวัด 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./054 19 ธ.ค. 2561   การเก็บขยะ บริเวณ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม เก็บขยะ แล้วเอาถังขยะไปด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./091 19 ธ.ค. 2561   ขอป้ายสัญลักษณ์ ป้ายวันเวย์ บริเวณ หลงัโรงเรียนฮั้วเคี้ยว ถ.ห้าพฤศจิกา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./090 19 ธ.ค. 2561   ชื่อป้ายซอยหายไป บริเวณ ซอยศรีจันทร์ซอย 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./053 19 ธ.ค. 2561   ขอถังขยะเพิ่ม บริเวณ ในชุมชนเทพารักษ์ 5 ขอเพิ่มอีกจำนวน 3 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./039 19 ธ.ค. 2561   ขอติดตั้งลูกระนาด บริเวณ 1.ถนนเชื่อมซอย เทพารักษ์ 4 และ 6 จำนวน 2 จุด 2.ถนนระหว่างชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ โซน 1 จำนวน 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./052 19 ธ.ค. 2561   ขยะจำนวนมาก บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 4 และ 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./051 19 ธ.ค. 2561   สุนัขจรจัด บริเวณโรงเรียนคริสเตียน และที่ดินเปล่าข้างฟาร์มเทพารักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./097 19 ธ.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.เทพารักษ์ซอย 8 จำนวน 3 ฝา ซอยเทพารักษ์ 4 จำนวน 3 ฝา สำนักการช่าง
ฟ./355 19 ธ.ค. 2561   เปลี่ยนหลอดไฟ ในซอยโพธิสาร 3 เลขที่ 129/16 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./089 19 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 152/1 ถ.เหล่านาดี ซอย 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./354 19 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 1 หลอดที่ 7,10 ซอยวุฒาราม 2 หลอดที่ 1 ซอยวุฒาราม 6 หลอดที่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./353 19 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 141/35 ซอยอดุลยาราม 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./050 19 ธ.ค. 2561   ขณะนี้เวลา 05.40น. ทางวัดได้มีการเผาขยะอีกแล้ว หลังจากที่ได้ร้องเรียนไปก็ไม่ดีขึ้นเลย วัดก็ยังเผาอยู่เหมือนเดิม ถ้าสำนักสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขได้ก็ควรจะพิจารณาตัวเองนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./096 18 ธ.ค. 2561   ท่อระบายน้ำทรุด บริเวณ ปากซอย 10/3 ทรุด ถ.เหล่านาดี หลังสนามกีฬา 1 สำนักการช่าง
ท./095 18 ธ.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 95/6 ถ.เหล่านาดี 10/17 หน้าต้นหว้ารีสอร์ท สำนักการช่าง
อป./015 18 ธ.ค. 2561   ตัดต้นไม้ บริเวณ ตรงข้ามคลีนิคหมอ มนัส หน้าร้านขายของชำ ต้นชโด ถ.หน้าเมือง แถวหน้าโรงหนังปริ๊นเก่า ติดร้านขาย จักรเย็บผ้า
ฟ./352 18 ธ.ค. 2561   เก็บสายไฟฟ้า เนื่องจากรถวิ่งเฉี่ยวสายไฟขาด บริเวณ ถ.ชาตะผดุงซอย 15 ใกล้กับ ไอดี ไดรเวอร์ สอนขับรถ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./350 18 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศรีจันทร์ 18 2.ซอยประชาสโมสร 52 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./351 18 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับจำนวน 3 จุด ตามเอกสารแนบ หน้าบ้านเลขที่ 226/24 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 /ข้างบ้านประธานชุมชน/ แถวๆโรงขนม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./038 17 ธ.ค. 2561   การเสริมไหล่ถนน บริเวณ ถนนหน้าเมือง ซอย 15 ด้านตะวันออก โนนหนองวัด 4 (แผนชุมชน) นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./094 17 ธ.ค. 2561   ขอท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 588/21-22-72-73 ถ.หน้าเมือง หนองวัด 4 (แผนชุมชน) สำนักการช่าง
อป./014 17 ธ.ค. 2561   ขอถังดับเพลิง บริเวณซอยเกสร 1-2-3 โนนหนองวัด 2 (แผนชุมชน)
ฟ./349 17 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากซอยศรีจันทร์ 23 2.ซอยศรีจันทร์ 19 ตรงหอพักเป็นสุข 3.ซอยชาตะผดุง 17 หน้าบ้านเลขที่ 117/122 (แผนชุมชน) สำนักการช่าง
ถ./037 17 ธ.ค. 2561   ถนนยุบตัว บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 19 จำนวน 2 จุด 1.บ้านเปี่ยมสุข 2.บ้านเลขที่ 26/29 (แผนชุมชน) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./088 17 ธ.ค. 2561   รื้อโครงเหล็ก บริเวณ ปากซอยศรีจันทร์ 5 และปากซอยทางเข้าธนาคารออมสิน (แผนชุมชน) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./087 17 ธ.ค. 2561   ขอตีเส้นจราจร บริเวณ ซอยศรีจันทร์ ซอย 5 และซอย 7 และปากซอยข้างธนาคารออมสิน (แผนชุมชน) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./086 17 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวร เลขที่ 251/4 ถ.เทพารักษ์ ชุมชนเทพารักษ์ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]