.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 พฤษภาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./236 08 พ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยร้านขายยา บ้านน้ำฟ้า ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./827 08 พ.ค. 2560   ขอไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 1 จุด บริเวณ เลขที่ 168/37 ซอยมงคลดี ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./826 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/3 และเลขที่ 49/10 ถ.ศิลปสนิทซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./824 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 108/6 ซอยราษฎร์คนึง 35 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./825 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./204 08 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาถนนเป็นต้นก้ามปุ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยมกุฎ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./823 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนฉิมพลีซอย 5/1 หน้าบ้านเลขที่ 28/11 โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./822 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยสวัสดี 1 นับจากหม้อแปลงเสาไฟที่ 2 ชุดไฟตรงข้ามเสาที่ 2 2.นับจากซอย 8/1 หลังปั๊มน้ำมันเสาที่ 2 หน้าหอพักสีชมพู 3.ในซอยห้องเย็น B/P หมู่บ้าน VIP เสาที่เป็นไฟแสงจันทร์ 2 เสานับจากปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./821 08 พ.ค. 2560   ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยกลางเมือง 11 ก่อนถึงวัดหนองแวง หน้าปากซอยมีอู่ใจ ซ่อมรถ เปลี่ยนเป็นหลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./820 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 666/112 ซอยเมตตา 2 หลังร้านเพ้ง ขึ้นไปทางรถไฟใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./203 08 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนหน้าวัดป่าศิริวัน ใกล้ซอยบ้านพ่ออุดม ชุมชนหนองใหญ่ 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./819 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 10 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./818 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสาธารณะ แยกซอยหลังศูนย์ ราชการ ที่ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 229/38 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./816 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 6 ดับตลอดสาย และในซอยแยกซอย 6 ตรงข้ามหออัษฎาง ดับ อีก 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./043 08 พ.ค. 2560   ต้นไม้ในที่ดินว่างป่าวล้มขางทางเข้าออกบ้าน และเกี่ยวสายไฟและอินเตอร์เน็ตขาด
ฟ./817 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านขายกุนเชียง ถนนร่วมจิต ชุมชนชัยณรงค์ฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./170 08 พ.ค. 2560   ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนโนนทัน 8 หน้าบ้านเลขที่ 88/227 ซอยพัทยา 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./815 08 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยพัทยา 3 สามแยกตัดกับซอยร่วมพัฒนา 2 ดับ 1 หลอด ซอยพัทยา 2 หน้าบ้านประธานชุมชน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./202 08 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณ ติดกับธนาคารกรุงไทย ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./048 06 พ.ค. 2560   ร้องทุกข์เรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงระดับดังมากๆสุดๆจริงๆโดยไม่มีเหตุอันสมควรและยาเสพติด [ส่วนที่ 2] การเดินทาง เริ่มต้นเดินทางจากโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ถนนชาตะผดุง ไปทางทิศใต้ ผ่าน4แยกตลาดโนนทัน ไปเรื่อยๆจะเจอ3แยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนโพธิสาร แล้วตรงไปเรื่อยๆ เจอ3แยกบ้านพือให้เลียวขวาเข้าสู่ ถนนซอยโพธิสาร15 ก็ให้ตรงไปอีกประมาณ 120 เมตร ให้สังเกตทางซ้ายมือจะเห็นป้ายซอยสมพงษ์ ก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 100 เมตร[มีเบี่ยงขวาเล็กน้อย] สังเกตุทางขวาจะเห็นบ้านชั้นเดียวทาด้วยสีม่วง นั้นคือ จุดที่ก่อความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำนักปลัดเทศบาล
อส./172 06 พ.ค. 2560   ร้องทุกข์เรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงระดับดังมากๆสุดๆจริงๆโดยไม่มีเหตุอันสมควร [ส่วนที่ 1] จุดแจ้งเหตุ หมู่บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ถนนซอยโพธิสาร15 ซอยสมพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ณ บ้านชั้นเดียวไม่มีเลขที่ ตัวบ้านทาด้วยสีม่วง ตั้งอยู่เกือบหลังสุดท้ายทางขาวมือในซอยสมพงษ์ ของซอยโพธิสาร15 เปิดเครื่องขยายเสียงมากๆจริงๆในระดับที่ทนฟังไม่ไหว [โดยเฉพาะระหว่าง 16.40 ถึง 18.00ของทุกวันมาตรวจสอบดูเวลานี้จะได้ยินเสียงที่ดังมากๆๆจริงๆแน่นอน] ต้องไปขอร้องหลายครั้งแต่กลับโดนคนที่เปิดเครื่องเสียงดังขู่ทำร้าย เชื่อว่าเมายาบ้าเพราะมีผู้คนบอกเล่าว่า บ้านชั้นเดียวทาสีม่วงหลังนี้ค้ายาเสพติดด้วย โดยขอความกรุ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./171 06 พ.ค. 2560   อยากได้ถังขยะเพิ่ม มีแค่1ใบไม่เพียงพอต่อประชากรแถวนี้ ข้างหอพักสีส้มตรงข้ามรร.บริหาร แถวตลาดบ้านดอนหญ้านาง ทำให้มีสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคระบาดจำนวนมาก และอยากให้มีการทำความสะอาดตลาดด้วยเหม็นมากและสกปรก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./046 05 พ.ค. 2560   มีการเอาสุ่มไก่มาวางบนถนนรอบบึงหนองแวง เจ้าของคือคนเดียวกันที่ทำคอกเลี้ยงไก่บนถนนสาธารณะ สำนักปลัดเทศบาล
อส./169 05 พ.ค. 2560   มีการทำคอกเลี้ยงไก่ที่ถนนสาธารณะบริเวณถนนรอบบึงหนองแวงฝั่งทิศตะวันออก เจ้าของคอกไก่อาศัยอยู่บ้านเลขที่44/20ซอยมิตรภาพ32/1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./025 05 พ.ค. 2560   หอพักอลินต้าทำน้ำไหลซึมลงบ้านเลขที่41/5 เคยได้รับการแก้ไขแล้วแต่ยังมีน้ำไหลซึมออกมาอีก อยากจะให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอีกครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./201 05 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าบริเวณหน้าซอยมิตรภาพ34ตรงรั้วสังกะสีของตึกGFเก่าตลอดแนวรั้วกั้นในซอยมิตรภาพ34 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./106 05 พ.ค. 2560   ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณ หมู่บ้านสินไพลิน ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./814 04 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 168/7 ถ.ประชาสโมสร และก่อนถึงหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ ซอยประชาสโมสร 26 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./200 04 พ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ หมู้บ้านโนนทัน บึงแก่นนคร ถนนโพธิสาร เลยวัดโพธิ์โนนทัน ไปประมาณ 100 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./813 04 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23 1.หน้าบ้านเลขที่ 227/22,227/7 ( นายเอียง พระโคตร ) หลอดสั้น 2.เลขที่ 225/15 , 225/47 ( นางบุญร่วม หลาบหนองแสง ) 3. เยื่องสามแยก กสิกรทุ่งสร้าง ที่ 23/3 ( มีถังขยะอยู่ใกล้เสา ) 4. เลขที่ 225/48 ( แยงขายอาหารหน้าบ้าน ) เสาสูง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385]