.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   24 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./009 22 ต.ค. 2559   ช่วยขอคืนพื้นที่ฟุตบาทถนน ทางสาธารณะริมทางถนนรื่นรมย์ ตลอดสายให้ประชาชนได้อาศัยเดินทางเท้าได้สะดวกด้วย เห็นทำทางขึ้นลงฟุตบาทให้คนพิการ แต่มีการวางสิ่งของๆ ห้างร้านต่างๆ รุกร้ำทางเท้า และที่จอดรถริมทาง แล้วจะสะดวกทางเท้าได้อย่างไร โดยเฉพาะช่วงร้านขายเครื่องไฟฟ้า ขายดอกไม้ ก่อนถึงโต้รุ่ง สำนักปลัดเทศบาล
อส./016 22 ต.ค. 2559   เนื่องจากร้านใจดี 3 ที่อยู่ตรงกันข้าม จะซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรหน้าร้าน ส่งเสียงดังรบกวนมาก โดยเฉพาะการซ่อมปั้มลม จะปล่อยลมออกมาเต็มที่ เสียงแหลมวยาว บีบหัวใจมาก ขอร้องให้ลดเสียงลงบ้าง ก็ไม่สนใจ ความจริงการซ่อมเคาื่องมืออย่างนี้ต้องซ่อมอยู่หลังบ้าน แต่เดิมก็ซ่อมอยู่หลังบ้าน ตอนหลังย้ายมาหน้าบ้าน รบกวนด้านเสียงร้านค้าข้างเคียงมาก จนบางครั้งพูดคุยกันไม่ได้เล. ขอรบกวน ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนด้วย ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./004 21 ต.ค. 2559   ถูกแจ้งกล่าวหาถมดินทางสาธารณประโยชน์ ที่ผ่านมาแล้ว และเจ้าหนาที่เขต ได้สั่งการให้รื้อถอน และปรับสร้างทางคืน ดังเดิม ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปรับสภาพให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วทุกประการ บริเวณ สถานี ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./003 21 ต.ค. 2559   บุกรุกทางสาธารณะ มีการก่อสร้างต่อเติม อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 2 ห้อง ในทางสาธารณะ บริเวณ พรประภาอพาร์ทเม้นต์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./015 21 ต.ค. 2559   ขอถังขยะ 1.ซอยศรีจันทร์ 13 ข้างศูนย์บำบัดรังษี ขอเพิ่ม 2 ถัง 2.ทางแยกซอยศรีจันทร์ 13 ตัด ถ.ชาตะผดุง ด้านข้างสถานกวดวิชา ทหาร 1 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./101 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1/3 หลังบริษัทรวมทวี ซอยมิตรภาพ 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./034 21 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าหมู่บ้านเรา สองเอนลงมาคลุมถนน ซอยศรีจันทร์ 29 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./100 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอยพัทยา 3 2.ซอยพัทยา 1 แยกขวามือ ล็อกที่ 3 หลังโกดังวัสดุก่อสร้าง 3.ถนนโพธิ์ - บ้านผือ (ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ) 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./033 21 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 7/2 คุ้มวัดป่าอดุลยาราม สำนักการช่าง
ถ./020 21 ต.ค. 2559   ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ ข้างวัดหนองแวง ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./098 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11 ดอนหญ้านาง 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./097 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหรดี ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./021 21 ต.ค. 2559   ถนนชำรุดค่ะ สภาพความเสียหายตามรูแที่แนบมาค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./096 21 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยอนามัย 4 และ ซอยมาลาเรีย ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./095 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 115/7 ซอยศรีจันทร์ 26 หนองใหญ่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./094 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด ซอยวุฒาราม 9 หนองวัด 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./093 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 113/49 ถ.ศรีจันทร์ ในซอย ชุมชนหลักเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./092 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 54/11 ซอยราษฎร์คนึง 23 และ หน้าบ้านเลขที่ 109 ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./091 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านเลขที่ 229/121 ,229/135,229/90,229/95,229/102,229/77 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./019 21 ต.ค. 2559   ขอยางมะตอย บริเวณ ชุมชนบ้านพัก ตชด.ซอยศรีจันทร์ 37 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./031 21 ต.ค. 2559   ขอตัดกิ่งไม้ ตามถนนหน้า บก.ตชด. ภาค 2 ถนนหลังศูนย์ราชการ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./090 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าลานกีฬาอเนกประสงค์ไม่เพียงพอ บริเวณโรงเรียนสามเหลี่ยมซึ่งมีเยาวชนในชุมชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./089 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น หนองใหญ่ 3 บึงหนองใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./099 20 ต.ค. 2559   ไฟส่องสว่างที่ติดบนเสาไฟบริเวณที่หน้าปากซอยเป็นร้านขายเนื้อวัวเจ้มุก ต้นมะขามใหญ่ เลี้ยวซ้ายมาเสาไฟที่สองจากปากซอย หลอดไฟไม่ติดชำรุดมาประมาณครึ่งปีแล้วครับ กรุณามาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./088 20 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 38 หน้าหมู่บ้าน ตะวันใหม่ จำนวน 2 หลอด นีออนโคมเดียว 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./030 20 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 145/3 ถ.รื่นรมย์ ซอยแฟมมิลี่มาร์ท ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./087 20 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 1 ซอย 14 และศาลาชุมชน ไป 2 ต้น เป็นหลอดยาว และซอย 14/13 เลยบ้านประธานชุมชนไปเลี้ยวขวา 3 ต้น ทั้งหมดเป็นหลอดยาว และสั้น ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./014 20 ต.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ด้านข้างเซเว่น สาธารณสุข ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./013 20 ต.ค. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 9 จุด 1.เลขที่ 105/17 หอพักวรรณพงษ์ซอยจีเอฟ 2.เลขที่ 46/2 ซอยจีเอฟ 3.เลขที่ 50/10 ซอยจีเอฟ 4. เลขที่ 56/71 ซอยพระชัย 5. เลขที่ 58/34 หอพักวัฒนา ถ.เสรีสัมพันธ์ 6.เลขที่ 48/98 หอพัก จิวจิว ถ.เสรีสัมพันธ์ 7.เลขที่ 23/25 หอพักสมร ถ.เสรีสัมพันะ์ 8.เลขที่ 90/4 ถ.มิตรภาพ 9.เลขที่ 38/5 หออังกาบ ซอยพระชัย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./029 20 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ระหว่างซอยชาตะผดุง 12 และ 14 ต้นคูณบนฟุตบาธ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337]