.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./098 16 ก.พ. 2561   ขออนุญาติ ตัดกิ่งไม้ บิเวณ เกาะกลางหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ เพราะกิ่งไม้บังป้าย โรงแรม เจเจ วิลล่า ขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./519 16 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1 เสาที่ 3 หลังรวมทวี 2 เสา และถนนมะลิวัลย์ เสาที่ 1 ชุมชนศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./102 16 ก.พ. 2561   ช่วยมาตัดต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน ซึ่งมันพาดสายไฟ กีดขวางรถบัสโดยสาร เพราะว่ากิ่งล้ำเข้าไปในถนน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./518 16 ก.พ. 2561   ไฟช็อต บริเวณ ถ.หลังเมือง ปากทางเข้า ซีซ่า ฝั่งตรงข้าม เป็นร้านโจ๊กเจ๊น้อย ก่อนถึงสี่แยกชัยมหา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./517 15 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยแยกหลังซอยพจนา 2 จุด จุดที่ 1.จุดมุมทางเลี้ยว 2. เสาสุดท้าย คำร้องเดิมมีไฟเข้าแต่หลอดไม่สว่าง หน้าบ้านเลขที่ 114/43 ชุมชนหนองแวงตราชู 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./154 15 ก.พ. 2561   ดินไหลเข้าบ้านเ เนื่องจาก ฝนตกน้ำท่วมซอย เข้าบ้าน นายทองอินทร์ ขันธโฮฬาร ซอยศรีมารัตน์ 21 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./153 15 ก.พ. 2561   น้ำระบายเข้าบ้าน บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 26 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./152 15 ก.พ. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณร้านตัดผม ใกล้ศาลสเอนกประสงค์ วัดบ้านศรีฐาน 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./151 15 ก.พ. 2561   ของวางท่อระบายน้ำ ซอยทองพันนา ( ระยะที่ 3 ) หมู่บ้านตะวันใหม่ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./150 15 ก.พ. 2561   ขอวางท่อระบายน้ำ ( ระดับที่ 2 ) ซอยทองพันนา หมู่บ้านตะวันใหม่ สำนักการช่าง
ท./149 15 ก.พ. 2561   ขอวางท่อระบายน้่ำ ( ระดับที่ 1 ) บริเวณ ซอยทองพันนา หมู่บ้านตะวันใหม่ สำนักการช่าง
ท./148 15 ก.พ. 2561   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าร้านสวรลหรรษา ถ.กัลปพฤกษ์ ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม สำนักการช่าง
อท./032 15 ก.พ. 2561   ขอให้เทศบาลออกกฏ ควบคุมการใช้เสียง คือรถขายผลไม้ เลขทะเบียน บม.8446 มหาสารคาม ใช้เสียงโฆษณา ใช้เสียงดังมาก ๆ ขับอ้อมบ้านอ้อมเมือง รำคาญมากค่ะ คือไม่ใช่ว่า อยากเปิดเสียงเท่าไหร่ก็เปิด ถ้ามันเกินไป ก็ควรจะจับหรือปรับแรงๆเลย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ถ./059 15 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/82 ถนนหน้าเมืองซอย 11 สำนักการช่าง
ท./147 15 ก.พ. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยแก้วสายหยุด ช่วงปากซอย เป็นมุมเลี้ยว ถนนบ้านบะขาม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./146 15 ก.พ. 2561   ขอรับการสนับสนุน ท่อระบายน้ำ บริเวณซอยวุฒาราม 4 ชุมชนวุฒาราม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./145 15 ก.พ. 2561   ลงท่อระบายน้ำ ซอยวุฒาราม ซอย 1 ตัด ถ.รื่นรมย์ ชุมชนวุฒาราม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./103 15 ก.พ. 2561   รถล้มจากการลื่น น้ำจากรถขยะ บริเวณ หน้าโรงแรมบุษราคัม หลังตลาด อ.จิระ เิดนทางไปส่งลูก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./144 14 ก.พ. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.รอบบึงแก่นนคร ฝั่งพิมานชล ด้านในบึง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./143 14 ก.พ. 2561   ท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ริมบึงแก่นนคร ฝั่งหมู่บ้านพิมานชล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./102 14 ก.พ. 2561   ขยะเก็บไม่เป็นเวลา จากเดิม เก็บวันเว้นวัน แต่เดี๋ยวนี้ 5-6 วันถึงมาเก็บ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./516 14 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ 1. หน้าทาวเฮ้าส์ ซอยมิตรภาพ 10 จำนวน 2 หลอดติดกัน 2. ในซอยมะลิวัลย์ 1 เข้าซอยมาต้นที่ 3 จำนวน1 จุด 3. ซอยมิตรภาพ 4 เข้ามา จะมีลำโพงเสียงตามสายติดอยู่ 1 จุด 4.ซอยมะลิวัลย์ 3 ตรงข้ามประตูโขงวัดป่าชัยวัน ประตูแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./515 14 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ เก่า แถวจิ้มจุ่มริมคลอง แถวแบงคืชาติ หัวมุม 1 หลอด และหน้าบ้านเลขที่ 259/52 ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./058 14 ก.พ. 2561   ฟุตบาธชำรุด บริเวณ เมืองเก่า ใกล้วัดธาตุ ติดหมอชาญชัย มีไม้และลวดสายทองแดงโผล่ขึ้น ออกมา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./101 14 ก.พ. 2561   ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปแนะนำ การตั้งถังขยะของบ้านคนอื่น เพราะเขาเอาถังขยะ มาตั้งวางหน้าบ้าน เป็นประจำ บริเวณ บ้านเลขที่ 205/57 ถ.กลางเมือง ซอยแม่ทองพูล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./514 14 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 4 ซอยศรีมารัตน์ 7 ซอยสันติสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./097 13 ก.พ. 2561   ตัดต้นขามเทศพาดสายไฟในชอยชัชวาลย์(กลางเมืองซ5) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./096 13 ก.พ. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 124/110 ซอยศรีจันทร์ 43 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./095 13 ก.พ. 2561   ต้ดต้นไม้ริมทาง บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ฝั่งตะวันตกด้านหน้า ของวัดศรีจันทร์ ตัด ถ.อำมาตย์ ตั้งแต่หน้ามินิมาร์ท ตลอดสาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./513 13 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1 จุด ซอยศรีจันทร์ 15 กลางซอยมีต้นมะขาม เลี้ยวซ้ายตรงบ้านเลขที่ 23/95 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]