.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1106 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจขันทร์ 16 ซอยต้นแดง ดวงที่ 2 และ ตั้งแต่ร้าน ส.ข้าวต้ม ตรงคาร์แคร์ ระหว่างไฟถนนกับเกาะกลาง และผ่านซอยศรีจันทร์ 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./240 11 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ กิ่งมะขาม ซอยโรงเรียน บริหารธุรกิจ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 13 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1105 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เกากลางถนน ศรีจันทร์ ช่วงติดกับสามแยก หนองใหญ่ ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1104 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านแม่จันทา ซอยผิวงามทางเข้าหมู่บ้าน สวนสร้างสรรค์ 2.ซอยมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านพี่พัชรี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1103 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฏร์คนึงซอย 8 ตรงข้ามหอกระจายข่าว ซอย 10 ซอยมัชฌิมา ซอย11 หัวโค้ง ซอย 13 ซอย 15 ซอย 17 หลอดที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1102 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยประชาสโมสร 27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1101 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/29 และ 57/39 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./207 11 มิ.ย. 2561   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ วัดป่าวิเวกธรรม ถนนซอย 13 หน้ารพ.จิตเวช เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./206 11 มิ.ย. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 184/34 ซอยศรีจันทร์ 17 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./205 11 มิ.ย. 2561   ฉีดพ่นยา กำจัดยุงลาย บริเวณ บ้านเลขที่ 277/4 บ้านศรีฐาน ซอย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1100 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมู่บ้านศรีธานี ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1099 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 680 หอบ้านใหม่ ถ.วุฒาราม ซอย 9 ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./239 11 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้าม ธกส. ถ.รื่นรมย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1097 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับตลอดสาย ในซอยสวัสดี ซ.8/9 ปากซอยขายไข่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1094 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 44/79 ซอยพัทยา 2 หลอดนีออนลมพัด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1092 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ในซอยราษฎร์คนึง 6 แยกที่ 2 ดับ 2 หลอด 2.ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย 6 ดับ 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1093 11 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/24สี่แยกศาลาชุมชนเลี้ยวขวาจากสี่แยกไป100เมตรหน้าบ้านนายรัตย์ สีอินทร์มนต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1096 09 มิ.ย. 2561   เสาไฟส่องสว่างข้างถนน ชำรุด เป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องยังเงียบ ดับเป็นทางยาว กว่า 1 กิโลเมตร เส้นถนนชาตะผดุง ติดกับสี่แยกศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7 (ฝั่งศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7) ตรงข้ามร้านแม่และเด็ก ยาวไปจนถึง หน้า โรงพยาบาลสัตว์ปิยมิตร ทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนบ่อยครั้งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม จี้และปล้น ที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมืดมากๆ และยังมี (สถานที่ราชการหลายแห่งที่ต้องผ่านเส้นทางนี้) ซึ่งเหตุการณ์นี้ควรได้รับการปรับปรุงและดูแลอย่างเร่งด่วน หวังว่าปัญหาดังกล่าวจะถูกการแก้ไขตามคำร้องขอ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง ว่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1098 09 มิ.ย. 2561   สายเคเบิ้ลหน้าปากซอย หน้าเมือง 15 (ช่วงตรงข้ามหลัง รร.สวนสนุก)ขาดระลงมา เกรงว่าผู้ใช้รถและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งนักเรียน จะได้รับอันตราย รบกวนแก้ไขด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1095 08 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 116/45 ซอยศรีจันทร์ 10 ดับนานแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./238 08 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 87 ถ.โพธิสาร ก่อนถึง โรงเรียนโนนทัน จากบึงแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1091 08 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพัฒนา ตัดกับ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 มี 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./034 08 มิ.ย. 2561   ข้างบ้านต่อเติมบ้าน นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 166/21 ซอย 23 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ เวลาฝนตกน้ำฝนมาทางบ้านของข้าพเจ้า ทำให้เกิดความเดือดร้อน มากในหมู่บ้านพิมานชล 2 สำนักการช่าง
ฟ./1090 08 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 วัดจอมศรี จำนวน 12 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1089 08 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 9 ซอย 9 ย่อย 2 และซอย 9 ย่อย 3 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./336 08 มิ.ย. 2561   น้ำท่วมบ้านเพราะท่อด้านหน้า ตรงถนน ตัน ดินในท่อสูงกว่าท่อในบ้าน น้ำไม่ระบายออกค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./335 08 มิ.ย. 2561   ฝาเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม ตรงข้ามโรงเรียนหนองวะด ชุมชนหนองวัด 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1088 08 มิ.ย. 2561   ไฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีหลักชัย และหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนายเสวก ศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./202 08 มิ.ย. 2561   เก็บเศษวัสดุ บริเวณข้างวัดจอมศรี ศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1087 07 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างซอยธารทิพย์ 2/5 ชำรุดหลายวันแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]