.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./150 02 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านวิจิตรา 2.หน้าหอไออุ่น 3. หน้าซอย 4/10 4.ตรงข้ามต้นโพธิ์ บ้านเลขที่ 163 5. ข้างบ้านเลขที่ 43 6.หน้าบ้านเลขที่ 151/22 จุดที่ 4 ขอเปลี่ยนชุดไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./148 02 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ปรีชาประสิทธิ์ สามเหลี่ยม 3 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./147 02 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าสีโหดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ แยกเตียวฮง ดับทั้งสองฝั่ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./146 02 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกลางเมือง จากสี่แยก บ.ศึกษาภัณฑ์ ถึงสี่แยกตัดถนนพิมพสุต ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./149 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในซอยธารทิพย์ 2/3 ท้ายซอย เป็นหลอดฟูออเรสเซ็น ยาว 40 W. ไม่ติดมานานแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./022 01 พ.ย. 2560   ขอป้ายซอย บริเวณถ.วุฒาราม 8 คือ 8/1, 8/2 , 8/3 และทำป้ายซอย วีระวรรณ 1/1 , 1/2 , 1/3 และเพิ่มซอย วุฒาราม 12/2 รวมทั้งหมด 7 ป้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./143 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม หลอดที่ 2 ใกล้ร้านปลาจุ่ม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./144 01 พ.ย. 2560   ขอโคมไฟพร้อมหลอดไฟจำนวน 2 ชุด(ชุดหลอดนีออนยาว) ในซอยหน้าเมือง 17 หลัง ธนาคาร ธกส. กรุณาคิดต่อผู้ร้อง นายโสภา 087-85674087 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./145 01 พ.ย. 2560   ไฟดับในซอยหนีาเมือง17หน้าบ้านเลขที่592/14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./023 01 พ.ย. 2560   ขอป้าย ห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนหมอชาญอุทิศกับซอยศิลปสนิท 11 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./024 01 พ.ย. 2560   ขอให้ไปเก็บขยะในถนนหมอชาญอุทิศกับซอยศิลปสนิท11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./142 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 153/9, 144/6, 159/30, 154/62 และซอยชัยพฤกษ์ 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./141 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 14 ไฟแสงจันทร์ จำนวน 3 เสา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./045 01 พ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่401 ถนนกลางเมือง ซอยกลางเมือง 14 หลังที่ 2 จากถนนกลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./017 01 พ.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณถนนมิตรภาพ 13 หนองแวงตราชู 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./140 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนฉิมพลี ซอย 1 ถึง ถ.โพธิสาร 31 ดับ โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./138 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 211/29 และ 211/26 ซอยราชสิทธิ์ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./139 01 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าขัดข้องชำรุด บริเวณ 1.ซอยแขก 2.หน้าบ้านเลขที่ 23/120 ยายผ่องศรี 3. หน้าหอพัก 23/6 แม่อารีย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./001 01 พ.ย. 2560   ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ถนนในซอยชัยพฤกษ์ 5 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./044 31 ต.ค. 2560   เนื่องจากในถนนเทพารักษ์ได้มีบริษัทรับเหมาวางท่อระบายนำ้ ที่เดือดร้อนเนื่องจากคนงานได้ตั้งแคมป์ที่พักในซอยเทพารักษ์ 4 ด้านหลังฟาร์มเทพารักษ์ ได้ปล่อยนำ้อาบ น้ำปัสสาวะลงบนถนนในซอย ทำให้ชาวชุมชนที่อาศัยในซอยเทพารักษ์ 4 ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลให้ไปประสานกับบริษัทฯให้หาทางป้องกันนำ้เสียที่ไหลลงมาบนถนนด้วย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./022 31 ต.ค. 2560   ขอให้เจ้าหน้าที่ ไปเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะในซอยเทพารักษ์ 4 และในซอยเทพารักษ์ 6 มาเป็นเวลา 5 วันแล้วทำให้เหม็นและสกปรกมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./137 31 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ถ.กลางเมืองซอย 5 หน้าปากซอยและในซอย ดับ 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./136 31 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าเสียงดัง จากการเปิดไฟทุกครั้ง เสียงดังจากหม้อแปลง ที่บริเวณ ระหว่างบ้านเลขที่ 3/15 กับ เลขที่ 11 ใกล้ร้านเฝอท่าบ่อ ถ.ศรีนวล เสียงดังมาก เคยมีการระเบิดของหม้อแปลง 1 ครั้งแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./043 31 ต.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าเต๊นท์ ขายรถ มือสอง ติดกับห้างเซ็นโทซ่า ถ.มะลิวัลย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./021 31 ต.ค. 2560   ขอรถเกรด บริเวณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 2 พ.ย. 2560 สำนักการช่าง
ฟ./135 31 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนดพธิ์บัลลังก์ทอง แยกซอย 13-14 ถ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./133 31 ต.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอยโพธิทองไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติดทั้งซอยรวมทั้งต้นปากทางเข้าซอย 2 ต้น ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า(เคยดับทั้งซอยและซ่อมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2560 และเมื่อกลางเดือน ตค.60 ไม่ติดที่ปากซอย 2 ต้นตอนนี้ไม่ติดทั้งซอย) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./041 30 ต.ค. 2560   บ่าท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนหน้าเมือง หลังตลาดสดเทศบาล 1 ชุมชนตรีเทพนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./020 30 ต.ค. 2560   ไฟกระพริบเตือน ขาด บริเวณ สามแยกราวสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./016 30 ต.ค. 2560   ร้องทุกข์ถนนสามแยกคลองส่งน้ำข้างๆกรมปฏิรูปที่ดินขอนแก่น ถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ร้องขอช่วยซ่อมแซมถนนและติดป้ายเตือนอุบัติเหตุด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]