.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./012 12 ต.ค. 2560   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ 1.ตามแนวถนนมิตรภาพ จากหน้าซอยปรีชาประสิทธิ์ ถึงซอยมิตรภาพ 14 2.ในซอยมิตรภาพ 14 ตลอดสาย 3. ถนนศิลปสนิท ก่อนถึงโลตัส สามเหลี่ยมประมาณ 50 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./045 12 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.วอยมะลิวัลย์ 2 แยก 2 เสาหน้าบ้านเลขที่ 198/5 เสาที่ 2 2.ถ.ศิลปสนิทซอย 3 หน้าปากซอย 3.ซอยมิตรภาพ 14 กลางซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./020 12 ต.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.กลางเมือง 14 กลางเมืองลงบึงแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./021 12 ต.ค. 2560   ขอรถเครน ยกฝาท่อระบายน้ำเพื่อปิด 1.บริเวณปากซอยปรีชาประสิทะิ์ เชื่อมต่อ ถ.มิตรภาพ 2.ขอเปลี่ยนฝาท่อเป็นฝาปูน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./043 12 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 31 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./044 12 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ เสาที่ 3 ตัด ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./042 12 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 5 ชุมชนวุฒาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./011 12 ต.ค. 2560   กลิ่นควันรบกวน จากการขายหมูปิ้ง บริเวณ ซอยวุฒาราม หน้าโรงงานแหอวน ช่วงเวลาขาย ตี 5 - 6 โมงเช้า ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./007 12 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยพัทยา 1 กิ่งไม้ทับสายไฟ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./019 12 ต.ค. 2560   น้ำเสียขังถนน ท่ออุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 88/245 ซอยพัทยา 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./018 12 ต.ค. 2560   ท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยพัทยา 2 แยกช่วงที่ 1 ซอยพัทยา 2 ช่วงที่ 2 ชุมชนโนนทัน 8 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./017 12 ต.ค. 2560   มีการปล่อยน้ำเสียลงถนน บริเวณ เลขที่ 76/68/69 ซอยดอนเงิน ชุมชนโนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./002 11 ต.ค. 2560   ฝุ่นหล่นลงมา และเสียงรบกวน จากการก่อสร้าง จากบ้านข้างเคียง บ้านเลขที่ 162 ถ.กลางเมืองซอย 31 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./041 11 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศูนย์หัวใจ ถ.มิตรภาพ 23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./003 11 ต.ค. 2560   บริเวณทางเท้าหน้าร้านอาหาร ครัวสุดา ถนนรื่นรมย์ ทางร้านได้นำสิ่งของมาวางไว้กีดขวางทางเท้า ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถใช้งานทางเท้าดังกล่าวได้ และลักษณะการจอดรถบริเวณหน้าร้าน ได้จอดล้ำขึ้นมาบนทางเท้า เป็นแบบลักษณะทะแยง ก้นโผล่ยื่นเข้าไปในเลนที่รถวิ่งอยู่บนถนน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./040 11 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทรื 41 2 จุด และทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร อีก 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./010 11 ต.ค. 2560   ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง ที่ชุมชนหนองใหญ่ 2 ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./006 11 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ต้นโพธิ์ ในหมู่บ้าน มั่นคง ที่ศาลปู่มั่นคง ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./039 11 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 ,22 ซอย 12 นาฬิกา แยก 1และ 4 ซอย 12 นาฬิกา แยก 6 ซอย 12 นาฬิกา แยก 11 ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./007 11 ต.ค. 2560   ถนนทรุด บริเวณหน้าร้าน วิชัยพานิชย์ ขายของติดกับร้านโซ่ทอง ถ.ศรีจันทร์ตรงข้ามกับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./038 11 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 76/6 ซอยคอนกรีต ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./037 11 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวร หมู่บ้านกันยารัตน์ ซอย 2 ใกล้วัดศรีสว่างโนนทัน ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./009 10 ต.ค. 2560   เพื่อนบ้านเลี้ยงแมวจำนวนหลายตัว ไม่มีการฉีดวัคซีนและทำหมัน ส่งกลิ่นอึฉี่ และวิ่งไล่กันส่งเสียงดัง ที่บ้านมีคุณยายป่วยด้วยค่ะ รบกวนทางเทศบาลช่วยมาตรวจสอบและให้ข้อมูลกับเจ้าของแมวค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./008 10 ต.ค. 2560   ขอร้องเรียนเรื่องรถจัดเก็บขยะครับ เนื่องจากรถจัดเก็บขยะไม่เห็นเข้ามาที่หมู่บ้านกันยารัตน์ เดอ วินเทจ เป็นอาทิตย์กว่าๆได้แล้วครับ ปกติเห็นเข้ามาอาทิตย์ละ2ครั้ง แต่หลายๆเดือนหลังมานี้เข้ามาอาทิตย์ละ1ครั้ง บางทีเกินอาทิตย์ก็มีครับ ทำให้มีสมาชิกลูกบ้านหลายๆหลัง ฝากผมมาร้องเรียนว่าถังขยะล้น เน่าส่งกลิ่น และไม่มีที่ทิ้งต้องนำขยะออกไปทิ้งที่ถังริมถนนนอกหมู่บ้าน ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./005 10 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้า ม.ภาคเป็นต้นโพธิ็ ถ.บ้านกอก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./036 10 ต.ค. 2560   ขอเปลี่ยน โคมไฟพร้อมหลอด 36 วัตต์ ซอยกลางเมือง 11 ใกล้อู่ใจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./035 10 ต.ค. 2560   แก้ไขไฟฟ้าดับ 1 หลอด ที่ซอยมิตรภาพ15 หน้าบ้านเลขที่ 98/36 ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./007 09 ต.ค. 2560   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง ชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./034 09 ต.ค. 2560   ขอให้ซ่อมแซมสายไฟ สปอร์ตไลท์ บริเวณ อนุเสาวรีย์ พระนครศรีบริรักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./004 09 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.ดรุณสำราญ สามแยกร้านขอแก่นปลาตู้ เป็นที่ว่างมีกิ่งไม้ยื่นออกมา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]