.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./169 07 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ถ.ศรีมารัตน์ 7 และตลาดน้อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./170 07 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 มุมโค้ง จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./018 07 พ.ย. 2560   ถนนต่างระดับ บริเวณ ซอยมงคลดี หมู่บ้านมั่นคง ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./029 07 พ.ย. 2560   กลิ่นควันรบกวน จากการ บริเวณเพื่อนบ้านข้างๆเผาขยะ ในช่วงเช้า ใกล้กับบา้นเลขที่ 145/2 ซอยศรีจันทร์ 27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./168 07 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/1 มุมตรงข้ามชุมชนหลังศูนย์ราชการ ที่ 2 ด้านทิศตะวันออก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./028 07 พ.ย. 2560   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 205/67 ซอยแม่ทองพูลซอย 2 ต้นขนุนยื่นเข้ามาในบ้าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./027 07 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ ล้ำเข้าเขตบ้าน ซอยโพธิ์บัลลัง์ทอง 14 เลขที่ 194/260 อยู่ด้านหลัง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./026 07 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สุดซอยโพธิ์บัลลังก์ทอง 11 กิ่งไม้จากถนนยื่นเข้ามาในบ้าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./004 07 พ.ย. 2560   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 194/261 ซอยโพธิบัลลังก์ทอง 14 สุดซอย กิ่งไม้จากนอกบ้านโน้มเข้ามาถึงหลังคาบ้าน
ฟ./167 07 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับในซอย หลังศูนย์ราชการ 14/6 ทางโค้ง จำนวน 2 หลอด หลอดนีออนสั้น จำนวน 1 หลอด หลอดนีออนยาวจำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./050 07 พ.ย. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 39 ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./049 07 พ.ย. 2560   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง และซอยโพธิ์ทอง ถ.ศรีจันทรื ซอย 39 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./165 07 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ โพธิ์บัลลังก์ทองซอย 5 นับไปหลอดที่ 2 จากถนนเข้าซอย 5 และหน้าซอย 14 อีก 1 หลอด ถ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./166 07 พ.ย. 2560   ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าหลอดยาวพร้อมรางจำนวน1ชุดบริเวณถนนทางโค้งศาลปู่แสง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./048 06 พ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 588/55 ซอยวุฒาราม 9 ฝาท่อระบายน้ำหัก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./164 06 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 307/5 ซอยวุฒาราม 9 หนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./162 06 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีบรรพรต ถ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ศรีนคร ชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./161 06 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนหนองวัด 2 ซอย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./160 06 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนทานตะวัน ซอย 6 จำนวน 3 จุด คุ้มทานตะวัน โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./024 06 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ กำแพงวัดป่าชัยวัน ยื่นออกมาขากวัด หน้าโรงแรมออคิด มาจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./163 06 พ.ย. 2560   เสาไฟฟ้าดับ บนถนนภายในซอยกลางเมือง 3 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./159 06 พ.ย. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ หน้าบ้าน ผอ.ธงชัย ซอยพัทยา1 แยก 1 โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./025 06 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ที่บริเวณทางโค้งศาลปู่แสงเพื่อติดหลอดไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างเพราะบริเวณนั้นมืดมากทำให้รถสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุชนกันบ่อยมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./158 06 พ.ย. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 88/42 ปลายซอยพัทยา 4 โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./006 06 พ.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพิ่มที่สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชูเพราะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีน้อยไม่เพียงพอกับผู้มาใช้และส่วนมากเครื่องออกกำลังที่มีอยู่แล้วจะเก่ามากและชำรุดบ่อย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./157 06 พ.ย. 2560   เพิ่มไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 88/33 ซอยพัทยา 2 โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./156 06 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 88/20 ซอยพัทยา 1 โนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./047 06 พ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 38/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ข้างธนาคารกรุงไทย ตรงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ หน้าตลาดบ้านดอน จำนวน 2 ฝา ประกบกัน เป็นอันตรายมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./027 06 พ.ย. 2560   เสียงรบกวน บริเวณ ซอยพัทยา 2 เลขที่ 88/117 , 88/70 โนนทัน 8 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./155 06 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.พิมพสุตซอย 1 เลยอาคารพานิชย์ ซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433]