.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./202 26 ก.ย. 2559   ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ ถนนเทพารักษ์ ออกตรงถ.ประชาสโมสร สี่แยกฝั่งจะเลี้ยวซ้ายไปสามเหลี่ยม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1509 26 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีมารัตน์ 20 ปากซอยเสาต้นแรก และซอยศรีมารัตน์ 26 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./469 26 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1508 26 ก.ย. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอย ประชาสโมสร 44 เลขทีี่ 222/63 และ 222/207 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./615 26 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หน้าโรงแรมแก่นนคร รอบ ๆ มีรอยแตก ฝาไม่เสมอกัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./616 26 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวทางเข้าโรงแรมแก่นนคร ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1507 26 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ ซอย 10 ข้างเรือนจำ เสาต้นแรก และต้นที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./614 26 ก.ย. 2559   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1506 26 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าขัดข้องภายในชุมชน บริเวณ เลขที่ 72/2 ซอยสุขอำนวย ,บ้านคุณบุญมี ,โรงสีข้าว ,ซอยราษฎร์คนึง 16 ร้านขนม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1505 26 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ (ขาด) จำนวน 1 หลอด ถ.หน้าเมือง ตัด ถ. เหล่านาดี ใกล้กับครูสมศรี กลางเมืองซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1504 26 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณ ถ.กลางเมือง 9 จำนวน 12 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1503 23 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนประชาสโมสร34 ดับ 2 หลอดหัวมุม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1501 23 ก.ย. 2559   สายไฟขาดมีประกายไฟ บริเวณ ซอย กลางเมือง5 ใกล้ร้าย เพ้งเนื้อย่าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./613 23 ก.ย. 2559   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย สวัสดี1 ถ.มิตรภาพ ทางไป มข. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./612 23 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย รอบเมือง11 จำนวน 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1500 23 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย น้ำทิพย์2 หลังโรงเรียนโนนทัน อยู่หัวมุมซอย น้ำทิพย์2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1499 23 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากทางเข้า ซอย เหล่านาดี4 2.มุมโค้ง วีเจ อพาร์ทเม้นท์ 3.ปากทางเข้า ซอย เหล่านาดี 4/3 4.ซอย ประคองหน้าบ้านเลขที่ 40/5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./066 23 ก.ย. 2559   ตรวจสอบการบุกรุกถนนสาธารณะ บริเวณ ซอย สุขสบาย2 ใกล้กับบ้านเลขที่ 49/28 มีซอยตัน การวางท่อส้วมกลางถนนสาธารณะ ขอให้ทางเทศบาลตรวจสอบให้ด้วยครับ สำนักการช่าง
อช./468 22 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยเหล่านาดี 6 บดบังหลอดไฟ ติดสนามกีฬา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1498 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 6 ติดสนามกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1497 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มจอมพล เลขที่ 430 และ 430/2 จำนวน 5 หลอด ถ.จอมพล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1496 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 ต้น ใกล้หอพัก และ ซอยสุขสำราญ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./611 22 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ซอยศรีจันทร์ 39 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1495 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ยาว 1 หลอด หน้าหอพักวรารินทร์ สุดซอย ซอยสุวรรณสาร บ้านบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1494 22 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 หลอด บริเวณ ถ.อำมาตย์ 4 หลอดที่เสียติดถังขยะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./467 22 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอย 9 คุ้มดอนเงิน วัดโพธิ์โนนทัน กิ่งไม้ สูง 10 เมตร ตัดให้เหลือ 3 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./610 22 ก.ย. 2559   น้ำท่วม ลอกคู น้ำ บริเวณ เลขที่ 162/73 ซอยลี้วิระ ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./609 22 ก.ย. 2559   ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ถนนบ้านกอก ซอย 16 ชุมชนเทคโนภาค ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟข./025 22 ก.ย. 2559   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยวุฒาราม 8 ถ.หน้าเมือง โนนหนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./026 22 ก.ย. 2559   ขอเพิ่มเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 11 โรงแรมนนทรี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]