.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./068 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในชุมชนจำนวน 13 จุด จุดที่ 1 ถนนหมอชาญอุทิศ ตรงข้ามหมู่บ้านไทยสมุทร จุดที่ 2 ถนนหมอชาญอุทิศ จุดที่ 3 ไฟแสงจันทร์ถนนศิลปสนิทหน้า kc อพาร์ทเมนท์ จุดที่ 4 ถนนศิลปสนิทซอยณรงค์ยิมส์ จุดที่ 5 ถนนเทพผาสุกปากทางเข้าสุพรีมเพรส จุดที่ 6 ถนนเทพผาสุกหน้าร้านเกมส์ตรงข้ามกองทุนชุมชน จุดที่ 7 ถนนศิลปสนิทซอย 2 จุดที่ 8 ถนนประสานมิตร จุดที่ 9 ถนนประสานมิตรปากซอยเล็ก จุดที่ 10 ถนนปรีชาประสิทธิ์ก่อนถึงบ้านสวนรักเด็ก จุดที่ 11 ถนนสุขสันต์เยื้องบ้านสวนรักเด็ก จุดที่ 12 ถนนสุขสันต์เกือบถึงตัดกับมะลิวัลย์ จุดที่ 13 ปากซอยถนนสุขสันต์คู่กับหลอดจุดที่ 12 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./010 17 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งต้นตะขบออกเนื่องจากก้านเอนลงมาที่ถนนศรีธาตุอยู่บริเวณร้านค้าทางขึ้นเคหะ สำนักการช่าง
ฟ./067 17 ต.ค. 2560   ไฟดับจำนวน 5 จุด จุดที่ 1หลอดทางเข้าบ้านจันทร์ประเสริฐ จุดที่2หลอดทางเข้าโรงแรมเคียงตูมถนนศรีธาตุ จุดที่ 3หลอดทางเข้าบ้านแม่วรัญญา ถนนศรีธาตุ จุดที่ 4หน้าบ้านพ่อนิคม ถนนศรีธาตุ จุดที่ 5หน้าบ้านแม่จันทรา ถนนศรีธาตุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./066 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในซอยวีรัวรรณ 3 แยกแรกทางขวามือเสาต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./015 17 ต.ค. 2560   กลิ่นรบกวนจากขี้เป็ดหลังบ้านเลขที่729 สุดซอย สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./009 17 ต.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ภายในซอยกลางเมือง 9 สำนักการช่าง
ท./028 17 ต.ค. 2560   ฝาบ่อพักแตกชำรุดบริเวณทางเท้าถนนกลางเมืองติดกับอู่ซ่อมรถใจ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./065 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ จำนวน 5จุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 3/383 ซ.2 จุดที่ 2.หน้าบ้านเลขที่ 3/561ซอย2จุดที่3.หน้าบ้านเลขที่3/437ซอย 4 จุดที่4.หน้าบ้านเลขที่3/964ซอยหน้าตึกสรรพากรจุดที่5.หน้าบ้านเลขที่3/1006ซอย 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./064 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 1 หลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 101/27 ซอยสุขบาย16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./062 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณหน้าร้านขายยาคลีนิคยาตรงข้ามประปาส่วนภูมิภาค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./063 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับตลอดสาย จากหลังตำรวจทางหลวง ถึง โรงเรียนไพบูลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./061 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับบริเวณถนนรื่นรมย์ชุมชนวุฒาราม ซอย2เริ่มดับจากแถวที่4กลางซอยจนถึงสุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./060 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับในถนนทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./059 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าแสงจันทร์ถนนชาตะผดุงตรงซอย 16 ถึงซอย 14ไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./058 17 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 1 หลอดในซอยกลางเมือง11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./057 16 ต.ค. 2560   ไฟดับหน้าร้านมอเตอร์ไซด์ บริษัท คาวาซากิ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./056 16 ต.ค. 2560   ไฟดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 32-34 หน้าบ้านเลขที่ 156/20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./009 16 ต.ค. 2560   ถนนเป็นหลุม ใกล้ๆหมู่บ้านพัดชา ใกล้ๆกับโรงแรมเกรสเอ้าท์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./008 16 ต.ค. 2560   ขอตัดแต่งกิ่งไม้(กิ่งต้นคูน) หน้าร้านเซเว่น (7-11)สาขาหน้าโรงแรมเจริญธานี สำนักการช่าง
อส./013 16 ต.ค. 2560   ขอป้าย ห้ามทิ้งขยะ ในซอยราษฏรคนึง ซอย 9ที่เป็นที่ว่าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./014 16 ต.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์ถังขยะที่มีล้อลาก จำนวน 4 ถัง ใช้ภายในชุมชนเทพารักษ์1 สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./055 16 ต.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์เก็บาสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบ ภายในชุมชนเทพารักษ์1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./008 16 ต.ค. 2560   ท่อระบายน้ำ ในภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./027 16 ต.ค. 2560   ขอลงท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 233/4เส้นหลัง บ.คลังนานาธรรม สำนักการช่าง
ฟ./051 16 ต.ค. 2560   ขอขยายไฟ 2จุด บริเวณ 233/4 ไกล้ๆกับ คลังนานาธรรม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./053 16 ต.ค. 2560   ขอชุดโคมไฟ หลอดไฟ เพิ่ม 1 ชุด บริเวณ แถวๆ ร้านกุนเชียงนายบู๊ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./052 16 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านขนมจีนแกงเขียวหวาน หมูสะเต๊ะ เส้น ถนนสามัคคีอุทิศ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./054 16 ต.ค. 2560   ไฟฟ้าไม่ติด บริเวณถนนสามัคคีอุทิศ เสาร์ที่5 หน้าร้านเสริมสวยส้ม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./026 16 ต.ค. 2560   น้ำไม่ระบาย บริเวณถนนรื่นรมหน้าเวสป้าขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./048 16 ต.ค. 2560   ไฟฟ้า ดับบริเวณ ถนนบึงหนองแวง ซอย2/1ไม่ติดตลอดแนว ซอย4ไม่ติดตลอดแนว ถนนอดุลยารามหน้าปากซอย 7 ดับ1หลอด และเยื้องแยกไฟทางรัมบูติค 1หลอด ซอย7/4 1หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]