.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./306 28 ก.ย. 2559   1.มีสุนัขจรจัด จำนวน 5-6 ตัว ในบริเวณ อาคาร Pulse sport club 56-58 ถ.รื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (โทร.043322883) โดยสุนัขได้มีการทำร้ายลูกค้า ซึ่ง เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อในเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งทางเรายินยอมจ่าย ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจับสุนัขได้เลย 2.ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดตั้งไว้ให้ใหม่ จำนวน 2 ถัง บริเวณหน้าอาคาร Pulse sport club ไม่ได้มีการเก็บขยะ มาประมาณ4-5 วันแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1535 28 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ริมถนนชวนชื่น ใกล้คาร์แคร์ ตรงข้ามโรงแรม เป็นหนึ่งถัดไปประมาณ 50 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1534 28 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนคร ตรงข้ามดับเพลิงเมืองเก่าหลายจุด ถ.รอบบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./146 28 ก.ย. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 227/169 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร
อส./303 28 ก.ย. 2559   ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 5 ถัง ถ.ประชาสโมสร 48 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1533 28 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 13/1 หลอดนีออนสั้น เลยบ้านประธานชุมชน เลี้ยวซ้ายเสาต้นแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./086 28 ก.ย. 2559   การแก้ปัญหารการจอดรถ และการ จัด ระเบียบ รอบบึงหนองแวงตราชู มีการจอดรถรอบบึงทำให้เกิดการเสียช่องจราจร ไป 1 เลน โดยเฉพาะบริเวณนี้ร้านอาหาร แถวถนนรอบบึงมีการ จอดรถซ้อนคัน ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทำให้ถนนแคบลงกว่าเดิม ทั้งนี้ได้ส่งคำร้อง ทั้ง 3 ชุมชน 1.ชุมชนหนองแวงตราชู 1 2.ชุมชน หนองแวงตราชู 3 3.ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม สำนักปลัดเทศบาล
ท./625 28 ก.ย. 2559   ปัญาหาจากน้ำปฏิกูลข้างบ้านไหล มา บริเวณ เลขที่ 626/2 ถ.หน้าเมือง ซอยครูสมศรี สำนักการช่าง
ท./624 28 ก.ย. 2559   น้ำท่วมขังฝนตกน้ำไหลเข้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 86/11 ซอยเหล่านาดี 17/1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./623 28 ก.ย. 2559   ขอฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 20 ฝา บริเวณ ภายในชุมชน มิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีัจันทร์ 43 โดยใช้แรงงานชุมชน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./622 28 ก.ย. 2559   สำรวจถนนและท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงปัญหาน้ำท่วม ซ้ำซาก บริเวณ ในชุมชน เพื่อทำการซ่อมแซม ทั้งระบบ โดยด่วนเป็นกรณีพิเศษ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./478 28 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ภายในชุมชน มิตรสัมพันธ์2 ถ.ศรีจันทร์ 43 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1532 28 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ทุกซอย บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 1 , 2 , 3, 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1531 28 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราชสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่ 315/25 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1530 28 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสว่างทิพย์ ซอย 4 เสาที่ 2 ชุมชน กศน. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1529 28 ก.ย. 2559   เสาไฟฟ้าเอียง บริเวณ ซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ 6 หัวมุมถนน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1528 28 ก.ย. 2559   ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด ไฟ จำนวน 3 ชุด บริเวณ เลขที่ 37/36 ซอยมิตรภาพ 6 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./477 27 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1527 27 ก.ย. 2559   ขอหลอไฟเพิ่ม บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1526 27 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด ซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพายสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./302 27 ก.ย. 2559   รถเก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 12 น. แยก 1 ต้นมะขามเทศ ถ.ประชาสโมสร 52 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./145 27 ก.ย. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ต้นมะขามเทศ ถ.ประชาสโมสร 52
อช./476 27 ก.ย. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย ประชาสโมสร 33 , 33/1 .ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./621 27 ก.ย. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย หน้าเมือง 17 หนองวัด 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1525 27 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าซอยศรีจันทร์ 24 แยก 1 2 จุดหลอดแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1524 27 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว ในซอยศิลปสนิท 3 ดับ 2 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 91/12 , 93/10 ซอยมะลิวัลย์ 2 หน้าบ้านเลขที่ 198/5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1523 27 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย 12 น. ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./308 27 ก.ย. 2559   ร้องทุกข์เรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงระดับดังมากๆสุดๆจริงๆโดยไม่มีเหตุอันสมควรและยาเสพติด [ส่วนที่ 1] จุดแจ้งเหตุ หมู่บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ถนนซอยโพธิสาร15 ซอยสมพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ณ บ้านชั้นเดียวไม่มีเลขที่ ตัวบ้านทาด้วยสีม่วง ตั้งอยู่เกือบหลังสุดท้ายทางขาวมือในซอยสมพงษ์ ของซอยโพธิสาร15 เปิดเครื่องขยายเสียงมากๆจริงๆในระดับที่ทนฟังไม่ไหว [โดยเฉพาะระหว่าง 17.10 ถึง 18.20ของทุกวันมาตรวจสอบดูเวลานี้จะได้ยินเสียงที่ดังมากๆๆจริงๆแน่นอน] ต้องไปขอร้องหลายครั้งแต่กลับโดนคนที่เปิดเครื่องเสียงดังขู่ทำร้าย เชื่อว่าเมายาบ้าเพราะมีผู้คนบอกเล่าว่า บ้านชั้นเดียวทาสีม่วงหลังนี้ค้ายาเสพติดด้วย โ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./208 27 ก.ย. 2559   ถนนชำรุด เนื่งจากถนนหลังชุมชนธารทิพย์เป็นคอนกรีต ชำรุด หลังโรงแรม อวานี ขอนแก่น ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1522 27 ก.ย. 2559   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยสวัสดี 1 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 150 ในซอยที่ทำการชุมชน 2.เสาสุดท้ายในซอยพจนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]