.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1027 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม 12/2 ตัด ถนนหน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./313 24 พ.ค. 2561   ท่อระบายน้ำตัน น้ำท่วมขังยุงลายเยอะมากครับ ฝนตกทีไรน้ำท่วมบ้านเพราะน้ำไม่สามารถระบายออกได้เดือนร้อนมากครับ ต้องแจ้งหน่วยงานไหนครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./209 24 พ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ ติดสายไฟ บริเวณ ถ.อนามัยซอย 1 และซอย 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./105 24 พ.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวร ซอยสวัสดี ปากซอยเคลือบรูปวิทยาศาสตร์ จุดเดิมที่เคยชำรุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1026 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยโรงเรียนไพบูลย์ ซอยจัดโต๊ะจีน เสาที่ 2 ในซอยเวลาฝนตกจะมีแสงไฟแตกแยก ออกมา 2.ไฟฟ้าถ.ศิลปสนิท นับจากสี่แยกลูกชิ้น ชินชิน เสาที่ 4 หน้าหอพักตรงศาลพระภูมิ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./208 24 พ.ค. 2561   ขอปรับเกรด ต้นไม้ข้างทาง บริเวรซอย 8/1 - 8/2 ถ.เหล่านาดี 6/6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./312 24 พ.ค. 2561   ฝาบ่อพัก บริเวณซอยโพธิสาร 4 หน้าบ้านเลขที่ 23 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1025 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 10/11 เหล่านาดี เอกศศิธรรีสอร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1024 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี ซอย 10/14 ซอย 10/15 ซอย 10/16 -10/17 -10/18 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./054 24 พ.ค. 2561   เรื่องร้านค้าตั้งขวางทาง มีร้านมาตั้งขายอาหารบนทางเท้าบริเวณหน้าคอนโด Isis ฝั่งตรงข้ามกับวัดป่าชัยวัน โดยได้ตั้งตรงหน้าป้ายห้ามจอดรถบนทางเท้าซึ่งเป็นป้ายของทางหน่วยงานเทศกิจ-กรมการปกครอง ส่งผลให้กีดขวางทางเท้าเหมือนเดิมคนเดินเท้าต้องลงไปเดินตรงถนนครับ ฝากผู้ดูแลจัดการให้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1023 24 พ.ค. 2561   ขอหลอดไฟ พร้อมโคม บริเวณ เลขที่ 126/2 ซอย 5 ถ.โพธิสาร จำนวน 1 ชุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1029 24 พ.ค. 2561   แจ้งไฟฟ้าตามเสาร์ไฟดับครับในซเมตตาตามแผนที่ส่งให้ครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./311 24 พ.ค. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวร ร้านฉั่วเปงฮวด ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./310 24 พ.ค. 2561   ท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 48/3 ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย 8 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./309 24 พ.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณ ซอยก่อยถึงบิ๊กซี ตรงข้าม ลีลีพาเลซ ถ.บ้านกอก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1020 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 154/9 ถ.สุขสบาย ใกล้กับหมู่บ้านกันยารัตน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1019 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ แยก 11 โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1018 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ทานตะวันระหว่าง ซอย 9 และซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1017 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ช่วงแยกผ่านหน้า หมู่บ้านพิมานบุรี ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1021 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างแบบไฟแสงจันนทร์ ไกลกับปั้ม ปตท.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./191 23 พ.ค. 2561   เรียน ท่านนายกเทศบาลนครขอนแก่น ขณะนี้ที่พักขยะชุมชน 7 ได้ส่งกลิ่นเหม็น แพร่กระจายในชุมชนสร้างความลำบากให้ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงมากค่ะ และที่สำคัญเมื่อนำขยะมาพักไว้แล้วไม่นำไปเทง่าย ทำให้ขยะล้น กองเท่าภูเขา เนื่องจากมีการเทขยะเพื่อกระจายหาสิ่งของเก่า ไปขาย จึงทำให้ปล่อยกองขยะไว้นานมาก บางครั้งเกือบอาทิตย์- 2 อาทิตย์ เป็นปัญหายิ่งนัก ยิ่งถ้าบ้านใกล้บ่อขยะ รับประทานอาหารไม่ลงเลยค่ะ จึงอยากให้ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เร่งดำเนินการแก้ไขให้ชาวชุมชน 7 อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1022 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณบึงแก่นนคร จากลานแอโรบิค เลยไปทางหลังห้องน้ำ ยาวไปถึงสนามเปตอง และตรงสะพาน ไฟไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1016 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 1 หลอด ปากซอย หน้าเมืองซอย9 ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1015 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณข้างโรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อย หน้าบ้านเลขที่ 207/41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1014 23 พ.ค. 2561   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 259/17 และ 259/19 หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1012 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ระหว่างซอยพจนา ซอยสวัสดี ไฟซอยสวัสดี 2 ไม่ติด 7 จุด เริ่มตั้งแต่เสาหน้าป้ายศิลปไปจนถึงหน้าบ้านเลขที่ 92/27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1013 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับถนนประชาสโมสร หน้าบ้านเลขที่ 168/37 และในซอยประชาสโมสรเลี้ยวขวา หน้าบ้านเลขที่ 158 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1010 23 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านทรงไทยเลยสามแยก ร้าน กกต ซักรีด ถ.ศรีจันทร์ 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./207 22 พ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณซอยมิตรภาพ 30/1 อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของบึงหนองแวงตราชู ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./206 22 พ.ค. 2561   ตัดกิ่งใบปาล์มที่บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชูฝั่งทิศตะวันออกของบึง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]