.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถ./019 21 ต.ค. 2559   ขอยางมะตอย บริเวณ ชุมชนบ้านพัก ตชด.ซอยศรีจันทร์ 37 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./031 21 ต.ค. 2559   ขอตัดกิ่งไม้ ตามถนนหน้า บก.ตชด. ภาค 2 ถนนหลังศูนย์ราชการ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./090 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าลานกีฬาอเนกประสงค์ไม่เพียงพอ บริเวณโรงเรียนสามเหลี่ยมซึ่งมีเยาวชนในชุมชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./089 21 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น หนองใหญ่ 3 บึงหนองใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./099 20 ต.ค. 2559   ไฟส่องสว่างที่ติดบนเสาไฟบริเวณที่หน้าปากซอยเป็นร้านขายเนื้อวัวเจ้มุก ต้นมะขามใหญ่ เลี้ยวซ้ายมาเสาไฟที่สองจากปากซอย หลอดไฟไม่ติดชำรุดมาประมาณครึ่งปีแล้วครับ กรุณามาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./088 20 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 38 หน้าหมู่บ้าน ตะวันใหม่ จำนวน 2 หลอด นีออนโคมเดียว 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./030 20 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 145/3 ถ.รื่นรมย์ ซอยแฟมมิลี่มาร์ท ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./087 20 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 1 ซอย 14 และศาลาชุมชน ไป 2 ต้น เป็นหลอดยาว และซอย 14/13 เลยบ้านประธานชุมชนไปเลี้ยวขวา 3 ต้น ทั้งหมดเป็นหลอดยาว และสั้น ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./014 20 ต.ค. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ด้านข้างเซเว่น สาธารณสุข ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./013 20 ต.ค. 2559   ขอถังขยะ จำนวน 9 จุด 1.เลขที่ 105/17 หอพักวรรณพงษ์ซอยจีเอฟ 2.เลขที่ 46/2 ซอยจีเอฟ 3.เลขที่ 50/10 ซอยจีเอฟ 4. เลขที่ 56/71 ซอยพระชัย 5. เลขที่ 58/34 หอพักวัฒนา ถ.เสรีสัมพันธ์ 6.เลขที่ 48/98 หอพัก จิวจิว ถ.เสรีสัมพันธ์ 7.เลขที่ 23/25 หอพักสมร ถ.เสรีสัมพันะ์ 8.เลขที่ 90/4 ถ.มิตรภาพ 9.เลขที่ 38/5 หออังกาบ ซอยพระชัย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./029 20 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ระหว่างซอยชาตะผดุง 12 และ 14 ต้นคูณบนฟุตบาธ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./018 20 ต.ค. 2559   ถนนชำรุด เป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณ เลขที่ 140 นันทนาเพลส ซอยศรีงามเมือง เฮียเปียว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./020 20 ต.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 3 จุดบริเวณ 1.ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น 2.ซอยเปรมวดี แยก 3 3. และแยก 4 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./027 20 ต.ค. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ทางเข้าซอยบ้านพ่ออุดม 2.ถนนหลังชลประทาน ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./086 20 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยกลางเมือง 15 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./021 20 ต.ค. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว หน้าบ้านเลขที่ 56/2 หมู่.6 ซ.ศรีจันทร์18แยก1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./082 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 356/4 ซอยกสิกรสำราญ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./085 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 88/10 ถ.โพธิสาร ซอยโพธิสาร 15 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ไม่ติดมาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งเกรงจะเกิดอุบัติเหตุยามค่ำคืน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./017 19 ต.ค. 2559   เทพื้นถนนคอนกรีต บริเวณซอยอนามัย 5 ชุมชนโนนทัน 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./005 19 ต.ค. 2559   ตัดต้นไม้ บริเวณ สวนสาธารณศรีแก้ว ต้นตีนเป็ด ชุมชนโนนทัน 4
ฟ./081 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1. ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/10 2.ซอยคำสะอาด หน้าบ้านเลขที่ 76/7 โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./080 19 ต.ค. 2559   หลอดไฟดับ (กระพริบ) จำนวน 1 หลอด บริเวณซอยวุฒาราม 9 หนองวัด4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./079 19 ต.ค. 2559   เปลี่ยนหลอดไฟ ซอยอนามัย 2 ปากซอย 2.หน้าร้านขายของชำ 3.และ 4 หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./078 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ 1. หลอดไฟช่วง หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ ดับ 4 เสาร์ 8 หลอด แสงจันทร์ 2. หลอดไฟนีออน หน้าปากซอยถนนมะลิวัลย์ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมขา มันห้อยลง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./077 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน 1.ถนนศรีมารัตน์ 2 จุด 2.ซอยร่วมพัฒนา 2 จุด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/38 และ 121/124 3.ซอยศิลปสนิท 7 ติด เลขที่ 49/10 4. ซอยศิลปสนิท 14 ตรงข้ามเลขที่ 35/6 ติด vip กรีน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./076 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 9 หลอดยาวตามเสาร์ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./006 19 ต.ค. 2559   ขอรบกวนทางเทศบาลตัดต้นไม้เนื่องจากกลัวต้นไม้ล้มทับบ้านที่จะตัดตามที่อยู่ข้างต้นและเบอร์ตามที่แจ้งคร้บ ขอบคุณมากครับ
ฟ./075 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยสวัสดี 1 ตรงหม้อแปลง เยื่้องที่ทำการชุมชน 2.ซอยมิตรภาพ 8/9 ปากซอยขายไข่ ทางซอยสวัสดี นับจากปากซอย เสาที่ชำรุดเป็นเสาที่ 5 3.ซอยมิตรภาพ 8/1 หอพักสีชมพูเลขที่ 108/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./004 19 ต.ค. 2559   ตัดต้นไม้ หลังบริษัทฐิติกร ริมถนน ซอยพจนา ชุมชนหนองแวงตราชู 3
ฟ./084 19 ต.ค. 2559   ไฟฟ้าดับเสาแรกและเสารองสุดท้ายของซอยมิตรภาพ28(ซอยTOYOTA) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]